Bản vẽ nhà full cad 2 tầng rộng 8m x 13m hiện đại chi tiết đẹp.

Ban Ve Nha Full Cad 2 Tang Mat Tien 8m

Bản vẽ nhà full cad 2 tầng là mẫu thiết kế nhà được nhiều người dùng quan tâm. Vì vậy trong bài viết này tư vấn phan Thịnh giới thiệu các bạn mẫu nhà phố 2 tầng mặt tiền 8m. Bản vẽ nhà full cad 2 tầng rộng 8m x 13m hiện đại chi tiết. […]

Download mẫu bản vẽ nhà 2 tầng rộng 7,5mx11m đẹp chi tiết autocad

Download Mau Ban Ve Nha 2 Tang

Download mẫu bản vẽ nhà 2 tầng là mẫu thiết kế nhà được nhiều người dùng quan tâm. Vì vậy trong bài viết này tư vấn phan Thịnh giới thiệu các bạn mẫu nhà phố 2 tầng mặt tiền 7,5m. Download mẫu bản vẽ nhà 2 tầng rộng 7,5mx11m chi tiết autocad MUA HỒ SƠ […]

Nhà 2 tầng file cad mặt tiền 12m chiều sâu 6m đẹp hiện đại full chi tiết

Thiet Ke Phoi Canh Nha 2 Tang Mat Tien 12m X 6m

Nhà 2 tầng file cad là mẫu thiết kế nhà được nhiều người dùng quan tâm. Vì vậy trong bài viết này tư vấn phan Thịnh giới thiệu các bạn mẫu nhà phố 2 tầng mặt tiền 12m. Nhà 2 tầng file cad mặt tiền 12m chiều sâu 6m hiện đại full chi tiết MUA […]

File cad bản vẽ nhà 2 tầng mặt tiền 7,3mx9m đẹp full chi tiết autocad

Phoi Canh Thiet Ke Ban Ve Nha 7,3mx9m

File cad bản vẽ nhà 2 tầng là từ khóa được nhiều người dùng tìm kiếm. Vì vậy trong bài viết này tư vấn phan Thịnh giới thiệu các bạn mẫu nhà phố 2 tầng mặt tiền 7,3m. File cad bản vẽ nhà 2 tầng mặt tiền 7,3mx9m full chi tiết autocad MUA HỒ SƠ […]

File cad thiết kế nhà phố 2 tầng mặt tiền 7mx12m đẹp full chi tiết

Ban Ve Phoi Canh File Cad Thiet Ke Nha

File cad thiết kế nhà phố 2 tầng là mẫu thiết kế nhà được nhiều người tìm kiếm. Vì vậy trong bài viết này tư vấn phan Thịnh giới thiệu các bạn mẫu nhà phố 2 tầng mặt tiền 7,0m. File cad thiết kế nhà phố 2 tầng mặt tiền 7mx12m full chi tiết MUA […]

Full thiết kế bản vẽ nhà 2 tầng mặt tiền 6,6m x 16m đẹp hiện đại cad

Mau Thiet Ke Nha Pho 2 Tang Rong 6,6m

Full thiết kế bản vẽ nhà là mẫu thiết kế được nhiều người quan tâm. Vì vậy trong bài viết này tư vấn phan Thịnh giới thiệu các bạn mẫu nhà phố 2 tầng mặt tiền 6,6m. Full thiết kế bản vẽ nhà 2 tầng mặt tiền 6,6m x 16m hiện đại cad MUA HỒ […]

Hồ sơ kiến trúc nhà 2 tầng mặt tiền 5,5mx13m đẹp hiện đại full autocad

Thiet Ke Phoi Canh Ho So Kien Truc Nha 2 Tang Mat Tien 5,5m

Hồ sơ kiến trúc nhà 2 tầng là từ khóa được nhiều người dùng tìm kiếm. Vì vậy trong bài viết này tư vấn phan Thịnh giới thiệu các bạn mẫu nhà phố 2 tầng mặt tiền 5,5m. Hồ sơ kiến trúc nhà 2 tầng mặt tiền 5,5mx13m hiện đại full autocad MUA HỒ SƠ […]

Tải hồ sơ bản vẽ nhà 2 tầng mặt tiền 6,8m x 9,3m đẹp full autocad

Tai Ho So Ban Ve Nha 2 Tang Dep

Tải hồ sơ bản vẽ nhà 2 tầng là mẫu thiết kế nhà được nhiều người dùng quan tâm. Vì vậy trong bài viết này tư vấn phan Thịnh giới thiệu các bạn thiết kế nhà file cad 2 tầng mặt tiền 6,8m. Tải hồ sơ bản vẽ nhà 2 tầng mặt tiền 6,8m x […]

Bản vẽ nhà phố file cad nhà 2 tầng mặt tiền 6,5mx10m đẹp full autocad

Ban Ve Nha Pho File Cad 2 Tang

Bản vẽ nhà phố file cad 2 tầng là mẫu thiết kế nhà được nhiều người dùng quan tâm. Vì vậy trong bài viết này tư vấn phan Thịnh giới thiệu các bạn thiết kế nhà file cad 2 tầng mặt tiền 6,5m. Bản vẽ nhà phố file cad nhà 2 tầng mặt tiền 6,5mx10m […]

Tải file cad nhà ống 2 tầng mặt tiền 6,7mx11m hiện đại đẹp full cad

Ban Ve Thiet Ke Nha Ong 2 Tang Rong 6,7m

Tải file cad nhà ống 2 tầng là mẫu thiết kế nhà được nhiều người dùng quan tâm. Vì vậy trong bài viết này tư vấn phan Thịnh giới thiệu các bạn thiết kế nhà file cad 2 tầng mặt tiền 6,7m. Tải file cad nhà ống 2 tầng mặt tiền 6,7mx11m hiện đại full […]

Bản vẽ nhà phố 2 tầng mặt tiền 8,2mx8,2m hiện đại đẹp full autocad

Mat Tien Nha Ong 2 Tang Mat Tien 8,2m Hien Dai

Bản vẽ nhà phố 2 tầng là mẫu nhà được nhiều người dùng quan tâm. Vì vậy trong bài viết này tư vấn phan Thịnh giới thiệu các bạn mẫu nhà phố 2 tầng mặt tiền 8,2m. Bản vẽ nhà phố 2 tầng mặt tiền 8,2mx8,2m hiện đại full autocad MUA HỒ SƠ BẢN VẼ […]

Bản vẽ nhà ống file cad 2 tầng mặt tiền 4,8mx18m hiện đại đẹp autocad

Mat Tien Nha 2 Tang File Cad Nha Pho Hien Dai

Bản vẽ nhà ống file cad là từ khóa được nhiều người dùng tìm kiến. Vì vậy trong bài viết này tư vấn phan Thịnh giới thiệu các bạn mẫu nhà phố 2 tầng mặt tiền 4,8m. Bản vẽ nhà ống file cad 2 tầng mặt tiền 4,8mx18m hiện đại autocad MUA HỒ SƠ BẢN […]

Bản vẽ nhà phố full 2 tầng mặt tiền 6mx11m hiện đại đẹp autocad

Thiet Ke Nha Pho Nha Ong 6mx11m Hien Dai

Bản vẽ nhà phố full 2 tầng là từ khóa được nhiều người dùng tìm kiến. Vì vậy trong bài viết này tư vấn phan Thịnh giới thiệu các bạn mẫu nhà phố 2 tầng mặt tiền 6m. Bản vẽ nhà phố full 2 tầng mặt tiền 6mx11m hiện đại autocad MUA HỒ SƠ BẢN […]

Download bản vẽ nhà 2 tầng mặt tiền 7mx11m hiện đại đẹp file cad

Ho So Thiet Ke Nha Ong 2 Tang Mat Tien 7m X 11m

Download bản vẽ nhà 2 tầng là từ khóa được nhiều người dùng tìm kiến. Vì vậy trong bài viết này tư vấn phan Thịnh giới thiệu các bạn mẫu nhà phố 2 tầng mặt tiền 7m. Download bản vẽ nhà 2 tầng mặt tiền 7mx11m hiện đại file cad MUA HỒ SƠ BẢN VẼ […]

Full thiết kế biệt thự nhà 2 tầng mái thái mặt tiền 9m x 9m cad

Full Thiet Ke Biet Thu 2 Tang Mai Thai 9mx9m

Full thiết kế biệt thự là mẫu thiết kế nhà được nhiều người dùng quan tâm. Vì vậy trong bài viết này tư vấn Phan Thịnh giới thiệu các bạn mẫu nhà 2 tầng mái thái mặt tiền 9m dài 9m. Full thiết kế biệt thự nhà 2 tầng mái thái mặt tiền 9m x […]

Tải file cad biệt thự 2 tầng mái thái 8,5m x 10,5m 4 phòng ngủ autocad

Tai File Cad Biet Thu 2 Tang 8,5mx10,5m

Tải file cad biệt thự 2 tầng là mẫu thiết kế nhà được nhiều người dùng quan tâm. Vì vậy trong bài viết này tư vấn Phan Thịnh giới thiệu các bạn mẫu nhà 2 tầng mái nhật mặt tiền 8,5m dài 10,5m. Tải file cad biệt thự 2 tầng mái thái 8,5m x 10,5m […]

Tải bản vẽ biệt thự 2 tầng mặt tiền 8,6mx13,5m 3 phòng ngủ autocad

Thiet Ke Mat Tien Nha Mai Nhat 2 Tang Rong 8,6m

Tải bản vẽ biệt thự 2 tầng là mẫu thiết kế nhà được nhiều người dùng quan tâm. Vì vậy trong bài viết này tư vấn Phan Thịnh giới thiệu các bạn mẫu nhà 2 tầng mái nhật mặt tiền 8,6m dài 13,5m. Tải bản vẽ biệt thự 2 tầng mặt tiền 8,6mx13,5m 3 phòng […]

Mẫu bản vẽ nhà 2 tầng full cad mặt tiền 5,2mx14m hiện đại.

Mẫu bản vẽ nhà 2 tầng full là từ khóa được nhiều người dùng tìm kiếm. Vì vậy trong bài viết này tư vấn phan Thịnh giới thiệu các bạn mẫu nhà phố 2 tầng để các bạn tham khảo. Mẫu bản vẽ nhà 2 tầng full autocad mặt tiền 5,2mx14m hiện đại. TẢI VỀ […]

Chuyên mục: BẢN VẼ THIẾT KẾ NHÀ 2 TẦNG AUTOCAD

CHÚ Ý: DƯỚI ĐÂY LÀ BẢNG PHÂN LOẠI BẢN VẼ NHÀ THEO CHIỀU RỘNG MẶT TIỀN.

CÁC BẠN LỰA CHỌN MẪU NHÀ DƯỚI ĐÂY CHO PHÙ HỢP VỚI DIỆN TÍCH NHÀ MÌNH NHÉ.

BẢNG PHÂN LOẠI BẢN VẼ NHÀ ĐẸP THEO CHIỀU RỘNG MẶT TIỀN VÀ SỐ TẦNG GIÚP BẠN TÌM BẢN VẼ NHÀ PHÙ HỢP NHANH VÀ HIỆU QUẢ.

Istockphoto 1242648097 170667a

Mẫu số 109: Nhà chiều sâu 14m gồm 03 phòng ngủ:

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Thiet Ke Nha Cap 4 3 Phong Ngu Mat Tien 7m

Thiết kế phối cảnh mẫu số 109:

Mau Mat Tien Nha Cap 4 Mat Tien 7m
xem chi tiết mẫu nhà 109

Mẫu số 108: Nhà chiều sâu 14m gồm 02 phòng ngủ:

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Thiet Ke Nha Cap 4 Mai Thai Mat Tien 8m

Thiết kế phối cảnh mẫu số 108:

Thiet Ke Phoi Canh Nha Mai Thai 1 Tang Dep 8m Mat Tien
xem chi tiết mẫu nhà 108

Mẫu số 121: Nhà rộng 8,5m chiều sâu 11,5m gồm 03 phòng ngủ:

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Tai Tang 1

Thiết kế phối cảnh mẫu số 121:

Phoi Canh Thiet Ke Mat Tien Nha Biet Thu 1 Tang Dep
xem chi tiết mẫu nhà 121

Mẫu số 21: Nhà chiều sâu 16,5m gồm 04 phòng ngủ:

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Thiet Ke Tang 1 Nha Mai Nhat 10x16.5

Thiết kế phối cảnh mẫu số 21:

Mat Tien Nha Mai Nhat 10x16.5
xem chi tiết mẫu nhà 21

Mẫu số 43: Nhà chiều sâu 18,5m gồm 04 phòng ngủ:

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Mai Thai 1 Tang 10.5x18.5m

Thiết kế phối cảnh mẫu số 43:

Phoi Canh Mat Tien Nha 1 Tang Mai Thai 10,5x18,5m
xem chi tiết mẫu nhà 43

Mẫu số 44: Nhà chiều sâu 11m gồm 04 phòng ngủ:

Mặt bằng tầng 1:

Nha Mai Nhat 1 Tang

Thiết kế phối cảnh mẫu số 44:

Mat Tien Nha Mai Nhat 1 Tang
xem chi tiết mẫu nhà 44

Mẫu số 70: Nhà chiều sâu 10,3m gồm 03 phòng ngủ:

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Thiet Ke Biet Thu Nha Vuon Mai Nhat

Thiết kế phối cảnh mẫu số 70:

Thiet Ke Phoi Canh Biet Thu Nha Vuon 1 Tang Mai Nhat
xem chi tiết mẫu nhà 70

Mẫu số 26: Nhà chiều sâu 13,5m gồm 03 phòng ngủ:

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Tang 1 Nha Mai Nhat 17x13,5m

Thiết kế phối cảnh mẫu số 26:

Phoi Canh Thiet Ke Nha 1 Tang Mai Nhat 17mx13,5m
xem chi tiết mẫu nhà 26

Mẫu số 85: Nhà chiều sâu 10,0m gồm 04 phòng ngủ:

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Thiết kế phối cảnh mẫu số 85:

xem chi tiết mẫu nhà 85

Mẫu số 40: Nhà chiều sâu 12,0m gồm 04 phòng ngủ:

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Thiết kế phối cảnh mẫu số 40:

xem chi tiết mẫu nhà 40

Mẫu số 92: Nhà chiều sâu 13,5m gồm 03 phòng ngủ:

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Thiết kế phối cảnh mẫu số 09:

xem chi tiết mẫu nhà 92

MẪU NHÀ SỐ 90: CHIỀU SÂU 10M, GỒM 04 PHÒNG NGỦ.

Mặt bằng tại tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Thiết kế phối cảnh mẫu số 90:

xem chi tiết mẫu nhà 90

MẪU NHÀ SỐ 87: CHIỀU SÂU 13,5M, GỒM 04 PHÒNG NGỦ.

Mặt bằng tại tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Thiết kế phối cảnh mẫu số 87:

xem chi tiết mẫu nhà 87

Mẫu số 141: Nhà rộng 8,5m chiều sâu 10,5m gồm 05 phòng ngủ:

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Tai Tang 1 Biet Thu 8,5mx10,5m

Mặt bằng tầng 2:

Mat Bang Tai Tang 2 Biet Thu 8,5mx10,5m

Thiết kế phối cảnh mẫu số 141:

Tai File Cad Biet Thu 2 Tang 8,5mx10,5m
xem chi tiết mẫu nhà 141

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Mẫu số 91: Nhà rộng 8,6m chiều sâu 12,0m gồm 03 phòng ngủ:

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Thiết kế phối cảnh mẫu số 91:

xem chi tiết mẫu nhà 91

Mẫu số 110: Nhà rộng 8,6m, chiều sâu 13,5m gồm 03 phòng ngủ:

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Tai Tang 1 Nha Mai Nhat 2 Tang Mat Tien 8,6m

Mặt bằng tầng 2:

Thiet Ke Tang 2 Nha Mai Nhat 3 Phong Ngu

Thiết kế phối cảnh mẫu số 110:

Thiet Ke Mat Tien Nha Mai Nhat 2 Tang Rong 8,6m
xem chi tiết mẫu nhà 110

Mẫu số 143: Nhà chiều rộng 9m sâu 9,0m gồm 04 phòng ngủ:

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Tai Tang 1 Nha 9mx9m

Mặt bằng tầng 2:

Mat Bang Tai Tang 2 Nha 9mx9m

Thiết kế phối cảnh mẫu số 143:

Full Thiet Ke Biet Thu 2 Tang Mai Thai 9mx9m
xem chi tiết mẫu nhà 143

Mẫu số 93: Nhà chiều rộng 9m sâu 11,0m gồm 04 phòng ngủ:

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Thiết kế phối cảnh mẫu số 09:

xem chi tiết mẫu nhà 93

Mẫu bản vẽ nhà phố 2 tầng số 41: Nhà rộng =9,0m, dài=15,0m

PHỐI CẢNH THIẾT KẾ MẶT TIỀN NGÔI NHÀ:

MẶT BẰNG TẦNG 1:

MẶT BẰNG TẦNG 2:

xem chi tiết bản vẽ nhà phố 2 tầng 41 TRÊN Ở ĐÂY

Mẫu số 49: Nhà chiều sâu 8,5m gồm 03 phòng ngủ:

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Thiết kế phối cảnh mẫu số 49:

xem chi tiết mẫu nhà 49

Mẫu số 88: Nhà chiều sâu 8,5m gồm 04 phòng ngủ:

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Thiết kế phối cảnh mẫu số 88:

xem chi tiết mẫu nhà 88

Mẫu số 09: Nhà chiều sâu 12,0m gồm 04 phòng ngủ:

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Tang 1 Nha Mai Nhat 10,5mx12m

Mặt bằng tầng 2:

Mat Bang Tang 2 Nha Mai Nhat 10,5mx12m

Thiết kế phối cảnh mẫu số 09:

Mau Nha Mai Nhat 2 Tang Mat Tien 10,5mx12m
xem chi tiết mẫu nhà 09

Mẫu số 89: Nhà chiều sâu 12,5m gồm 04 phòng ngủ:

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Thiết kế phối cảnh mẫu số 89:

xem chi tiết mẫu nhà 89

Mẫu số 50: Nhà chiều sâu 10,0m gồm tầng 1 có 02 phòng ngủ:, tầng 2 có 3 phòng ngủ

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Thiết kế phối cảnh mẫu số 50:

xem chi tiết mẫu nhà 50

Mẫu số 81: Nhà chiều sâu 8,0m gồm tầng 1 có 01 phòng ngủ:, tầng 2 có 3 phòng ngủ

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Thiết kế phối cảnh mẫu số 81:

xem chi tiết mẫu nhà 81

Mẫu số 86: Nhà chiều sâu 9,0m gồm tầng 1 có 01 phòng ngủ:, tầng 2 có 3 phòng ngủ

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Thiết kế phối cảnh mẫu số 86:

xem chi tiết mẫu nhà 86

Mẫu số 42: Nhà chiều sâu 13,0m gồm tầng 1 có 02 phòng ngủ:, tầng 2 có 3 phòng ngủ

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Thiết kế phối cảnh mẫu số 42:

xem chi tiết mẫu nhà 42

Mẫu số 204 Mẫu file cad nhà 3 tầng biệt thự: Rộng 9m dài 12m.

Thiết kế phối cảnh mặt tiền:

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Mặt bằng tầng 3:

xem chi tiết mẫu nhà 42

Mẫu số 206 Mẫu bản vẽ biệt thự nhà 3 tầng: Rộng 10m dài 10m.

Thiết kế phối cảnh mặt tiền:

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Mặt bằng tầng 3:

xem chi tiết mẫu nhà 206

Mẫu số 55 Mẫu bản vẽ biệt thự nhà 3 tầng: Rộng 10m dài 13m.

Thiết kế phối cảnh mặt tiền:

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Mặt bằng tầng 3:

xem chi tiết mẫu nhà 55

Mẫu số 57 -  Mẫu bản vẽ biệt thự nhà 3 tầng: Rộng 10m dài 13m.

Thiết kế phối cảnh mặt tiền:

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng lửng:

Mặt bằng tầng 2:

Mặt bằng tầng 3:

xem chi tiết mẫu nhà 57

Mẫu thiết kế nhà 2 tầng số 75: Nhà rộng = 3.7m, dài=10m

PHỐI CẢNH THIẾT KẾ MẶT TIỀN NGÔI NHÀ:

MẶT BẰNG TẦNG HẦM:

MẶT BẰNG TẦNG 1:

MẶT BẰNG TẦNG 2:

xem chi tiết bản vẽ nhà ống số 75 TRÊN Ở ĐÂY

Bản vẽ thiết kế nhà 2 tầng số 46: Nhà rộng = 4,5m, dài=12m

PHỐI CẢNH THIẾT KẾ MẶT TIỀN NGÔI NHÀ:

MẶT BẰNG TẦNG 1:

MẶT BẰNG TẦNG 2:

xem chi tiết bản vẽ nhà ống số 46 TRÊN Ở ĐÂY

Bản vẽ nhà ống file cad 2 tầng số 190: Nhà rộng = 4.8m, dài=18m

PHỐI CẢNH THIẾT KẾ MẶT TIỀN NGÔI NHÀ:

Mat Tien Nha 2 Tang File Cad Nha Pho Hien Dai

MẶT BẰNG TẦNG 1:

Mat Bang Tai Tang 1 Ban Ve Nha Full Cad

MẶT BẰNG TẦNG 2:

Mat Bang Tai Tang 2 Ban Ve Nha Ong File Cad

xem chi tiết bản vẽ nhà ống số 190 TRÊN Ở ĐÂY

Mẫu bản vẽ nhà ống 2 tầng số 48 (có xép lửng): Nhà rộng = 5,0m, dài=15m

PHỐI CẢNH THIẾT KẾ MẶT TIỀN NGÔI NHÀ:

MẶT BẰNG TẦNG 1 :

MẶT BẰNG TẦNG LỬNG :

MẶT BẰNG TẦNG 2 :

xem chi tiết bản vẽ nhà ống số 48 TRÊN Ở ĐÂY

Mẫu bản vẽ nhà 2 tầng full autocad số 78: Nhà rộng = 5,2m, dài=14m

PHỐI CẢNH THIẾT KẾ MẶT TIỀN NGÔI NHÀ:

MẶT BẰNG TẦNG 1 VÀ TẦNG 2:

xem chi tiết bản vẽ nhà ống số 78 TRÊN Ở ĐÂY

Mẫu hồ sơ kiến trúc nhà 2 tầng số 200: Nhà rộng = 5,5m, dài=13m

PHỐI CẢNH THIẾT KẾ MẶT TIỀN NGÔI NHÀ:

MẶT BẰNG TẦNG 1:

MẶT BẰNG TẦNG 2:

xem chi tiết mẫu nhà 200 TRÊN Ở ĐÂY

Mẫu hồ sơ thiết kế bản vẽ nhà 2 tầng số 47: Nhà rộng = 5,8m, dài=16m

PHỐI CẢNH THIẾT KẾ MẶT TIỀN NGÔI NHÀ:

MẶT BẰNG TẦNG 1:

MẶT BẰNG TẦNG 2:

xem chi tiết mẫu nhà 47 TRÊN Ở ĐÂY

Mẫu thiết kế nhà ống 2 tầng số 189: Nhà rộng = 6.0m, dài=11m

PHỐI CẢNH THIẾT KẾ MẶT TIỀN NGÔI NHÀ:

Thiet Ke Nha Pho Nha Ong 6mx11m Hien Dai

MẶT BẰNG TẦNG 1:

Mat Bang Tai Tang 1 Ban Ve Nha Pho Full

MẶT BẰNG TẦNG 2:

Mat Bang Tai Tang 2 Ban Ve Nha Pho Nha Ong

xem chi tiết mẫu nhà 189 TRÊN Ở ĐÂY

Mẫu bản vẽ nhà phố file cad 2 tầng số 196: Nhà rộng = 6,5m, dài=10m

PHỐI CẢNH THIẾT KẾ MẶT TIỀN NGÔI NHÀ:

MẶT BẰNG TẦNG 1:

MẶT BẰNG TẦNG XÉP LỬNG:

MẶT BẰNG TẦNG 2:

 

xem chi tiết mẫu file cad nhà ống 196 TRÊN Ở ĐÂY

Mẫu full thiết kế bản vẽ nhà 2 tầng số 201: Nhà rộng = 6,6m, dài=16m

PHỐI CẢNH THIẾT KẾ MẶT TIỀN NGÔI NHÀ:

MẶT BẰNG TẦNG 1:

MẶT BẰNG TẦNG 2:

xem chi tiết mẫu nhà 201 TRÊN Ở ĐÂY

Mẫu file cad nhà ống 2 tầng số 195: Nhà rộng = 6.7m, dài=11m

PHỐI CẢNH THIẾT KẾ MẶT TIỀN NGÔI NHÀ:

Ban Ve Thiet Ke Nha Ong 2 Tang Rong 6,7m

MẶT BẰNG TẦNG 1:

File Thiet Ke Nha Pho 2 Tang Rong 6,7m

MẶT BẰNG TẦNG 2:

Ho So Thiet Ke Nha Ong 2 Tang Mat Tien 6,7m

xem chi tiết mẫu file cad nhà ống 195 TRÊN Ở ĐÂY

Mẫu nhà phố 2 tầng số 197: Nhà rộng = 6,8m, dài=9,3m

PHỐI CẢNH THIẾT KẾ MẶT TIỀN NGÔI NHÀ:

MẶT BẰNG TẦNG 1:

MẶT BẰNG TẦNG 2:

xem chi tiết mẫu nhà 197 TRÊN Ở ĐÂY

Mẫu thiết kế nhà 2 tầng số 187: Nhà rộng =7.0m, dài=11m

PHỐI CẢNH THIẾT KẾ MẶT TIỀN NGÔI NHÀ:

Ho So Thiet Ke Nha Ong 2 Tang Mat Tien 7m X 11m

MẶT BẰNG TẦNG 1:

Mat Bang Tang 1 Download Ban Ve Nha 2 Tang Mat Tien 7m

MẶT BẰNG TẦNG 2:

Mat Bang Tang 2 Ho So Ban Ve Nha 2 Tang

xem chi tiết mẫu nhà 187 TRÊN Ở ĐÂY

Mẫu file cad thiết kế nhà 2 tầng số 202: Nhà rộng =7.0m, dài=12m

PHỐI CẢNH THIẾT KẾ MẶT TIỀN NGÔI NHÀ:

MẶT BẰNG TẦNG 1:

MẶT BẰNG TẦNG 2:

xem chi tiết mẫu nhà 202 TRÊN Ở ĐÂY

Mẫu thư viện bản vẽ nhà 2 tầng số 51: Nhà rộng =7.0m, dài=15m

PHỐI CẢNH THIẾT KẾ MẶT TIỀN NGÔI NHÀ:

MẶT BẰNG TẦNG 1:

MẶT BẰNG TẦNG 2:

xem chi tiết mẫu nhà 51 TRÊN Ở ĐÂY

Mẫu file cad bản vẽ nhà phố 2 tầng số 203: Nhà rộng = 7,3m, dài=9,0m

PHỐI CẢNH THIẾT KẾ MẶT TIỀN NGÔI NHÀ:

MẶT BẰNG TẦNG 1:

MẶT BẰNG TẦNG 2:

xem chi tiết bản vẽ nhà phố 2 tầng 203 TRÊN Ở ĐÂY

Mẫu bản vẽ nhà phố 2 tầng số 207: Nhà rộng = 7,5m, dài=11,0m

PHỐI CẢNH THIẾT KẾ MẶT TIỀN NGÔI NHÀ:

MẶT BẰNG TẦNG 1:

MẶT BẰNG TẦNG 2:

xem chi tiết bản vẽ nhà phố 2 tầng 207 TRÊN Ở ĐÂY

Mẫu bản vẽ nhà full cad 2 tầng số 209: Nhà rộng =8,0m, dài=13,0m

PHỐI CẢNH THIẾT KẾ MẶT TIỀN NGÔI NHÀ:

MẶT BẰNG TẦNG 1:

MẶT BẰNG TẦNG 2:

xem chi tiết bản vẽ nhà phố 2 tầng 209 TRÊN Ở ĐÂY

Mẫu bản vẽ nhà phố 2 tầng số 193: Nhà rộng =8.2m, dài=8,2m

PHỐI CẢNH THIẾT KẾ MẶT TIỀN NGÔI NHÀ:

Mat Tien Nha Ong 2 Tang Mat Tien 8,2m Hien Dai

MẶT BẰNG TẦNG 1:

Mat Bang Tang 1 Ban Ve Nha Pho 2 Tang

MẶT BẰNG TẦNG 2:

Mat Bang Tang 2 Ho So Thiet Ke Nha Ong

xem chi tiết bản vẽ nhà phố 2 tầng 193 TRÊN Ở ĐÂY

Mẫu bản vẽ nhà phố 2 tầng số 41: Nhà rộng =9,0m, dài=15,0m

PHỐI CẢNH THIẾT KẾ MẶT TIỀN NGÔI NHÀ:

MẶT BẰNG TẦNG 1:

MẶT BẰNG TẦNG 2:

xem chi tiết bản vẽ nhà phố 2 tầng 41 TRÊN Ở ĐÂY

Mẫu số 126: Nhà rộng=3,2m, dài=15m

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Tai Tang 1 Nha 3,2x15m

Mặt bằng tầng 2:

Mat Bang Tai Tang 2 Nha 3,2mx15m

Mặt bằng tầng 3:

Mat Bang Tai Tang 3 Nha 3,2mx15m

Thiết kế phối cảnh mẫu số 126:

Mau Thiet Ke File Cad Nha 3,2m
xem chi tiết mẫu nhà 126

Mẫu số 133: Nhà rộng=3,7m, dài=11m

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Tai Tang 1 3,7mx11m

Mặt bằng tầng 2:

Mat Bang Tai Tang 2 Nha 3,7mx11m

Mặt bằng tầng 3:

Mat Bang Tai Tang 3 Nha 3,7m

Thiết kế phối cảnh mẫu số 133:

Mau Nha Ong 3 Tang 3,7mx11m
xem chi tiết mẫu nhà 133

Mẫu số 198: Nhà rộng=4,0m, dài=11,0m

Phối cảnh thiết kế mặt tiền:

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Mặt bằng tầng 3:

xem chi tiết mẫu nhà 198

Mẫu số 112: Nhà rộng=4,0m, dài=12,0m gồm tầng 1 có 1 khách, 1 bếp, 1 vệ sinh. Tầng 2 gồm 03 phòng ngủ, 01 nhà vệ sinh, Tầng 3 gồm 01 thờ 01 sân phơi.

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Tai Tang 1 Nha 4m X 12m

Mặt bằng tầng 2:

Mat Bang Tang 2 Nha 4m X 12m

Mặt bằng tầng 3:

Mat Bang Tai Tang 3 Nha 4m X 12m

Thiết kế phối cảnh mẫu số 112:

Tai Ban Ve Thiet Ke Nha Mat Tien 4m
xem chi tiết mẫu nhà 112

Mẫu số 136: Nhà lệch tầng rộng=4,0m, dài=13,5m

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Nha 3 Tang 4mx13,5m

Mặt bằng tầng 2:

Mat Bang Tai Tang 2 Nha 4mx13,5m

Mặt bằng tầng 3:

Mat Bang Tai Tang 3 Nha 4mx13,5m

Thiết kế phối cảnh mẫu số 136:

Ho So Thiet Ke Nha Day Du 3 Tang
xem chi tiết mẫu nhà 136

Mẫu số 122: Nhà rộng=4,0m, dài=13,7m.

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Tai Tang 1 4m

Mặt bằng tầng 2:

Mat Bang Tai Tang 2 4m

Mặt bằng tầng 3:

Mat Bang Tai Tang 3

Thiết kế phối cảnh mẫu số 122:

Ho So Thiet Ke Ban Ve Nha 3 Tang
xem chi tiết mẫu nhà 122

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Mẫu số 115: Nhà rộng=4,0m, dài=15,0m gồm tầng 1 có 1 khách, 1 bếp, 1 vệ sinh. Tầng 2 gồm 03 phòng ngủ, 01 nhà vệ sinh, Tầng 3 gồm 01 thờ, 01 ngủ, 01 sân phơi.

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Nha Ong 4m X 15m

Mặt bằng tầng 2:

Mat Bang Tang 2 Nha Pho 4m X 15m

Mặt bằng tầng 3:

Mat Bang Tang 3 4m X 15m

Thiết kế phối cảnh mẫu số 115:

Phoi Canh Ho So Thiet Ke Nha 3 Tang
xem chi tiết mẫu nhà 115

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Mẫu số 56: Nhà rộng=4,0m, dài=17,0m gồm tầng 1 có 1 khách, 1 bếp, 1 vệ sinh, 1 phòng ngủ. Tầng 2 gồm 02 phòng ngủ, 02 nhà vệ sinh, Tầng 3 gồm 01 thờ, 01 ngủ, 01 sân phơi, 01 kho

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Mặt bằng tầng 3:

Thiết kế phối cảnh mẫu số 56:

xem chi tiết mẫu nhà 56

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Mẫu số 100: Nhà rộng=4,0m, dài=17,5m gồm tầng 1 có 1 khách, 1 bếp, 1 vệ sinh. Tầng 2 gồm 03 phòng ngủ, 01 nhà vệ sinh, Tầng 3 gồm 01 thờ, 01 ngủ, 01 sân phơi, 01 kho

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Mặt bằng tầng 3:

Phối cảnh mặt tiền mẫu 100:

xem chi tiết mẫu nhà 100

Mẫu số 36: Nhà rộng=4,2m, dài=14,4m gồm tầng 2 có 2 phòng ngủ, tầng 3 có 1 phòng ngủ

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Mặt bằng tầng 3:

Thiết kế phối cảnh mẫu số 36:

xem chi tiết mẫu nhà 36

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Mẫu số 101: Nhà rộng=4,2m, dài=17,0m.

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Mặt bằng tầng 3:

Phối cảnh mặt tiền mẫu số 101:

xem chi tiết mẫu nhà 101

Mẫu số 137: Nhà rộng=4,5m, dài=10,6m

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Tai Tang 1 4,5mx10,6m

Mặt bằng tầng 2:

Mat Bang Tai Tang 2 Nha 4,5mx10,6m

Mặt bằng tầng 3:

Mat Bang Tai Tang 3

Thiết kế phối cảnh mẫu số 137:

File Cad Nha Pho 4,5mx10,6m
xem chi tiết mẫu nhà 137

Mẫu số 127: Nhà rộng=4,5m, dài=14m

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Tai Tang 1 Nha 4,5x14m

Mặt bằng tầng 2:

Mat Bang Tai Tang 2 Nha 4,5mx14m

Mặt bằng tầng 3:

Mat Bang Tai Tang 3 Nha 4,5mx14m

Thiết kế phối cảnh mẫu số 127:

Mau Mat Tien Ho So Ban Ve Autocad
xem chi tiết mẫu nhà 127

Mẫu số 111: Nhà rộng=4,5m, dài=15m gồm tầng 2 có 2 phòng ngủ

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Thiet Ke Tang 1 Nha 4,5x15m

Mặt bằng tầng 2:

Mau Mat Bang Tang 2 Nha 4,5mx15m

Mặt bằng tầng 3:

Mat Bang Tang 3 Nha 4,5mx15m

Thiết kế phối cảnh mẫu số 111:

Mau Nha 3 Tang Mat Tien 4,5m
xem chi tiết mẫu nhà 111

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Mẫu số 98: Nhà rộng=4,5m, dài=15m gồm tầng 2 có 2 phòng ngủ

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Mặt bằng tầng 3:

Thiết kế phối cảnh mẫu số 98:

xem chi tiết mẫu nhà 98

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Mẫu số 52: Nhà rộng=4,5m, dài=15m gồm tầng 2 có 2 phòng ngủ, tầng 3 có 1 phòng ngủ

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Mặt bằng tầng 3:

Thiết kế phối cảnh mẫu số 52:

xem chi tiết mẫu nhà 52

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Mẫu số 18: Nhà rộng=4,5m, dài=18m gồm tầng 1 có 01 phòng ngủ:, tầng 2 có 2 phòng ngủ, tầng 3 có 1 phòng ngủ

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Mặt bằng tầng 3:

Thiết kế phối cảnh mẫu số 18:

xem chi tiết mẫu nhà 18

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Mẫu số 99: Nhà rộng=4,5m, dài=15,9m (có tầng xép)

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng xép:

Mặt bằng tầng 2:

Mặt bằng tầng 3:

Thiết kế phối cảnh mẫu số 99:

xem chi tiết mẫu nhà 99

Mẫu số 130: Nhà rộng=4,6m , dài=13m

Mặt bằng tầng 1,2:

Mat Bang Tai Tang 1 Nha 4,6mx13m

Mặt bằng tầng 3, tum:

Mat Bang Tai Tang 3 Nha 4,6mx13m

Thiết kế phối cảnh mẫu số 130:

Mau File Cad Nha Pho Hien Dai 3 Tang
xem chi tiết mẫu nhà 130

Mẫu số 113: Nhà rộng=5,0m, dài=10m gồm tầng 1 có 01 phòng khách, bếp:, tầng 2 có 2 phòng ngủ, 01 vệ sinh, tầng 3 có 1 phòng thờ, 1 sân phơi.

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Tai Tang 1 Nha Mat Tien 5m

Mặt bằng tầng 2:

Mat Bang Tai Tang 2

Mặt bằng tầng 3:

Mat Bang Tai Tang 3

Thiết kế phối cảnh mẫu số 113:

Mau Ho So Thiet Ke Nha 3 Tang Dep
xem chi tiết mẫu nhà 113

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Mẫu số 71: Nhà rộng=5,0m, dài=14m gồm tầng 1 có 01 phòng khách, bếp:, tầng 2 có 2 phòng ngủ, 02 vệ sinh, tầng 3 có 1 phòng ngủ, 1 phòng thờ, 1 vệ sinh, 1 sân phơi.

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Mặt bằng tầng 3:

Thiết kế phối cảnh mẫu số 71:

xem chi tiết mẫu nhà 71

Mẫu số 191: Nhà rộng=5,1m, dài=14,8m

Phối cảnh thiết kế mặt tiền:

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Mặt bằng tầng 3:

xem chi tiết mẫu nhà 191

Mẫu số 24: Nhà rộng=5,0m, dài=15m gồm tầng 1 có 01 phòng khách, bếp:, tầng 2 có 2 phòng ngủ, tầng 3 có 1 phòng ngủ

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Mặt bằng tầng 3:

Thiết kế phối cảnh mẫu số 24:

xem chi tiết mẫu nhà 24

Mẫu số 129: Nhà rộng=5,0m, dài=15m gồm tầng 1 có 01 phòng khách, bếp:, tầng 2 có 3 phòng ngủ, tầng 3 có 1 phòng ngủ

Mặt bằng tầng 1,2:

Mat Bang Nha Ong 3 Tang 5x15m

Mặt bằng tầng 3, tum:

Thiet Ke Mat Bang Nha 3 Tang 5x15m

Thiết kế phối cảnh mẫu số 129:

Mau Ho So Nha Pho Cad 5m
xem chi tiết mẫu nhà 129

Mẫu số 134: Nhà rộng=5,0m, dài=16,5m gồm tầng 1 có 01 phòng khách, bếp, 1 phòng ngủ:, tầng 2 có 2 phòng ngủ, tầng 3 có 1 phòng ngủ

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Tai Tang 1 Nha 5mx16,5m

Mặt bằng tầng 2:

Mat Bang Tai Tang 2 Nha 5mx16,5m

Mặt bằng tầng 3:

Mat Bang Tai Tang 3 Nha 5mx16,5m

Thiết kế phối cảnh mẫu số 134:

Ho So Kien Truc Nha Pho Mat Tien 5m
xem chi tiết mẫu nhà 134

Mẫu số 135: Nhà rộng=5,0m, dài=16,5m gồm tầng 1 có 01 phòng khách, bếp, tầng 2 có 3 phòng ngủ, tầng 3 có 1 phòng thờ

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Tai Tang 1 Nha 5mx16,5m

Mặt bằng tầng 2:

Mat Bang Tai Tang 2 Nha 5mx16,5m

Mặt bằng tầng 3:

Mat Bang Tai Tang 3

Thiết kế phối cảnh mẫu số 135:

Full Thiet Ke Nha Pho 5x16,5m
xem chi tiết mẫu nhà 135

Mẫu số 131: Nhà rộng=5,0m, dài=18m gồm tầng 1 có 01 phòng khách, bếp, 1 ngủ:, tầng 2 có 2 phòng ngủ, tầng 3 có 1 phòng thờ

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Tai Tang 1 Nha 5mx18m

Mặt bằng tầng 2:

Mat Bang Tai Tang 2 5mx18m

Mặt bằng tầng 3:

Mat Bang Tai Tang 3

Thiết kế phối cảnh mẫu số 131:

Mat Tien File Cad Thiet Ke Kien Truc 5m
xem chi tiết mẫu nhà 131

Mẫu số 132: Nhà rộng=5,0m, dài=18m gồm tầng 1 có 01 phòng khách, bếp, 1 ngủ:, tầng 2 có 3 phòng ngủ, tầng 3 có 1 phòng thờ

Mặt bằng tầng 1,2:

Mat Bang Tai Tang 1 Và 2 Nha 5x18m

Mặt bằng tầng 3, mái:

Mat Bang Thiet Ke Tai Tang 3 Va Mai Nha 5x18m

Thiết kế phối cảnh mẫu số 132:

Thiet Ke Mat Tien Ban Ve Nha Pho Mat Tien 5m Dep
xem chi tiết mẫu nhà 132

Mẫu số 58 (nhà 2 mặt tiền): Rộng 5m dài 20m

Phối cảnh thiết kế mặt tiền:

Mặt bằng tại tầng 1:

Mặt bằng tại tầng 2:

Mặt bằng tại tầng 3:

xem chi tiết mẫu nhà 58

Mẫu số 76: Nhà rộng=5,23m, dài=12,81m.

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Mặt bằng tầng 3:

Thiết kế phối cảnh mẫu số 76:

xem chi tiết mẫu nhà 76

Mẫu số 125: Nhà rộng=5,2m, dài=14,5m

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Nha 5,2m 3 Tang

Mặt bằng tầng 2:

Mat Bang Tai Tang 2 Nha Rong 5,2m

Mặt bằng tầng 3:

Thiet Ke Tai Tang 3 Nha Rong 5,2m

Thiết kế phối cảnh mẫu số 125:

File Cad Thiet Ke Nha Pho
xem chi tiết mẫu nhà 125

Mẫu số 128: Nhà rộng=5,3m, dài=20,0m

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Tai Tang 1 5,3mx20m

Mặt bằng tầng 2:

Mat Bang Tai Tang 2 5,3mx20m

Mặt bằng tầng 3:

Mat Bang Tai Tang 3 5,3mx20m

Thiết kế phối cảnh mẫu số 128:

Phoi Canh Mat Tien Nha Ong 3 Tang 5,3m
xem chi tiết mẫu nhà 128

Mẫu số 54: Nhà rộng=5,5m, dài=13m gồm tầng 1 có 01 phòng khách, bếp:, tầng 2 có 3 phòng ngủ, tầng 3 có 1 phòng ngủ, 01 phòng thờ

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Mặt bằng tầng 3:

Thiết kế phối cảnh mẫu số 54:

xem chi tiết mẫu nhà 54

Mẫu số 199: Nhà rộng=5,8m, dài=7m

Thiết kế phối cảnh mặt tiền:

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Mặt bằng tầng 3:

xem chi tiết mẫu nhà 199

Mẫu số 118: Nhà rộng=6,0m, dài=9,0m.

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Tai Tang 1

Mặt bằng tầng 2:

Mat Bang Tai Tang 2

Mặt bằng tầng 3:

Mat Bang Tai Tang 3

Thiết kế phối cảnh mẫu số 118:

Thiet Ke Xay Dung Nha O 6m
xem chi tiết mẫu nhà 118

Mẫu số 124: Nhà rộng=6,0m, dài=11,0m.

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Thiet Ke Tai Tang 1 6m

Mặt bằng tầng 2:

Mat Bang Thiet Ke Tai Tang 2 6m

Mặt bằng tầng 3:

Mat Bang Thiet Ke Tai Tang 3 6m

Thiết kế phối cảnh mẫu số 124:

Mau Mat Tien Nha Pho 3 Tang 6m
xem chi tiết mẫu nhà 124

Mẫu số 194: Nhà rộng=6,0m, dài=11,5m.

Thiết kế phối cảnh mặt tiền:

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Mặt bằng tầng 3:

xem chi tiết mẫu nhà 194

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Mẫu số 116: Nhà rộng=6,0m, dài=12,0m.

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Tai Tang 1 Nha 6m

Mặt bằng tầng 2:

Mat Bang Tai Tang 2 6x12m

Mặt bằng tầng 3:

Mat Bang Tai Tang 3 6x12m

Thiết kế phối cảnh mẫu số 116:

Phoi Canh File Ban Ve Thiet Ke Nha 6m
xem chi tiết mẫu nhà 116

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Mẫu số 119: Nhà rộng=6,0m, dài=12,0m.

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Tai Tang 1

Mặt bằng tầng 2:

Mat Bang Tai Tang 2

Mặt bằng tầng 3:

Mat Bang Tai Tang 3

Thiết kế phối cảnh mẫu số 119:

Phoi Canh Thiet Ke Nha Pho 3 Tang Mat Tien 6m
xem chi tiết mẫu nhà 119

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Mẫu số 120: Nhà rộng=6,0m, dài=12,0m.

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Tai Tang 1 Nha 6mx12m

Mặt bằng tầng 2:

Mat Bang Tai Tang 2 Nha 6mx12m

Mặt bằng tầng 3:

Mat Bang Tai Tang 3 Nha 6mx12m

Thiết kế phối cảnh mẫu số 120:

Mat Tien Full Ban Ve Nha 3 Tang 6m
xem chi tiết mẫu nhà 120

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Mẫu số 123: Nhà rộng=6,0m, dài=12,0m.

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Tai Tang 1 6mx12m

Mặt bằng tầng 2:

Mat Bang Tai Tang 2 Nha 6mx12m

Mặt bằng tầng 3:

Mat Bang Tai Tang 3 Nha 6mx12m

Thiết kế phối cảnh mẫu số 123:

Mau Ban Ve Autocad Nha Ong 3 Tang
xem chi tiết mẫu nhà 123

Mẫu số 188: Nhà rộng=6,0m, dài=13,5m (hồ sơ bản vẽ nhà ống 3 tầng).

Thiết kế phối cảnh mặt tiền:

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Mặt bằng tầng 3:

xem chi tiết mẫu nhà 188

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Mẫu số 117: Nhà rộng=6,0m, dài=13,5m.

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Tai Tang 1 Nha 6m

Mặt bằng tầng 2:

Mat Bang Tai Tang 2 Nha 6m

Mặt bằng tầng 3:

Mat Bang Tai Tang 3 Nha 6m

Thiết kế phối cảnh mẫu số 117:

Phoi Canh Thiet Ke Ban Ve Thi Cong Nha 3 Tang
xem chi tiết mẫu nhà 117

Mẫu số 102 (nhà 2 mặt tiền): Nhà rộng 6m dài 15m.

Thiết kế phối cảnh mặt tiền:

Mặt bằng tại tầng 1:

Mặt bằng tại tầng 2:

Mặt bằng tại tầng 3:

xem chi tiết mẫu nhà 102

Mẫu số 53: Nhà rộng=8,0m, dài=10m gồm tầng 1 có 01 gara, 01 bếp:, tầng 2 01 phòng khách, 01 phòng ngủ, 02 nhà vệ sinh, tầng 3 gồm 02 phòng ngủ, 01 nhà vệ sinh, 01 phòng thờ

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Mặt bằng tầng 3:

Thiết kế phối cảnh mẫu số 53:

xem chi tiết mẫu nhà 53

Mẫu số 114: Nhà rộng=8,0m, dài=16,5m

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Thiet Ke Tai Tang 1

Mặt bằng tầng lửng:

Mat Bang Thiet Ke Tai Tang Lung

Mặt bằng tầng 2:

Mat Bang Thiet Ke Tai Tang 2

Mặt bằng tầng 3:

Mat Bang Thiet Ke Tai Tang 3

Thiết kế phối cảnh mẫu số 114:

File Phoi Canh Thiet Ke Nha 3 Tang Dep
xem chi tiết mẫu nhà 114

Mẫu số 204 mẫu file cad nhà phố 3 tầng: Nhà rộng=9,0m dài 12m

Phối cảnh thiết kế mặt tiền:

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Mặt bằng tầng 3:

xem chi tiết mẫu nhà 204

Mẫu số 59: Nhà rộng=4,0m, dài=10,3m

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Mặt bằng tầng 3:

Mặt bằng tầng 4:

Thiết kế phối cảnh mẫu số 59:

xem chi tiết mẫu nhà 59

Mẫu số 186: Nhà rộng=4,2m, dài=13m (có xép lửng)

Mặt bằng tầng 1:

Ma Bang Tang 1 Ban Ve Thiet Ke Nha 4,2m X 13m

Mặt bằng tầng lửng:

Mat Bang Tai Tang Lung Tai Ban Ve Thiet Ke Nha 4,2mx13m

Mặt bằng tầng 2:

Mat Bang Tai Tang 2 Mau Ho So Thiet Ke Nha Mat Tien 4,2m

Mặt bằng tầng 3:

Mat Bang Tai Tang 3 File Thiet Ke Nha Pho Mat Tien 4,2m

Mặt bằng tầng 4:

Mat Bang Tai Tang 4 Ho So Thiet Ke Nha Rong 4,2m

Thiết kế phối cảnh mẫu số 186:

File Cad Nha Pho Day Du 4 Tang 4,2mx13m
xem chi tiết mẫu nhà 186

Mẫu số 192 Bản vẽ nhà phố 4 tầng: Nhà rộng=4,5m, dài=13,5m

Thiết kế phối cảnh mặt tiền:

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Mặt bằng tầng 3:

Mặt bằng tầng 4:

xem chi tiết mẫu nhà 192

Mẫu số 208 Download bản vẽ thiết kế nhà 4 tầng: Nhà rộng=4,8m, dài=12,6m

Thiết kế phối cảnh mặt tiền:

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2,3:

Mặt bằng tầng 4:

xem chi tiết mẫu nhà 208

Mẫu số 61: Nhà rộng=5,5m, dài=15m

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Mặt bằng tầng 3:

Mặt bằng tầng 4:

Thiết kế phối cảnh mẫu số 61:

xem chi tiết mẫu nhà 61

Mẫu số 79 (Nhà 2 mặt tiền) Tải bản vẽ thiết kế nhà 4 tầng: Nhà rộng=7,0m, dài=7,5m

Thiết kế phối cảnh mặt tiền:

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Mặt bằng tầng 3:

Mặt bằng tầng 4:

xem chi tiết mẫu nhà 79

Mẫu số 65 (Nhà 2 mặt tiền) Tải bản vẽ thiết kế nhà 4 tầng: Nhà rộng=8,0m, dài=7,0m

Thiết kế phối cảnh mặt tiền:

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Mặt bằng tầng 3:

Mặt bằng tầng 4:

xem chi tiết mẫu nhà 65

Mẫu số 37 Bản vẽ thiết kế nhà 5 tầng: Nhà rộng=4,0m, dài=15,0m

Thiết kế phối cảnh mặt tiền:

Mặt bằng tầng 1,2:

Mặt bằng tầng 3,4:

Mặt bằng tầng 5:

xem chi tiết mẫu nhà 37

Mẫu số 66 - Tải file thiết kế nhà ống 5 tầng: Nhà rộng=4,3m, dài=15,0m

Thiết kế phối cảnh mặt tiền:

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng lửng:

Mặt bằng tầng 2:

Mặt bằng tầng 3:

Mặt bằng tầng 4:

xem chi tiết mẫu nhà 66

Mẫu số 60 - Tải file thiết kế nhà ống 5 tầng: Nhà rộng=4,5m, dài=20,0m

Thiết kế phối cảnh mặt tiền:

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Mặt bằng tầng 3:

Mặt bằng tầng 4:

Mặt bằng tầng 5:

xem chi tiết mẫu nhà 60

Mẫu số 64 - Bản vẽ thiết kế nhà ống 5 tầng: Nhà rộng=5,0m, dài=14,0m

Thiết kế phối cảnh mặt tiền:

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Mặt bằng tầng 3:

Mặt bằng tầng 4:

Mặt bằng tầng 5:

xem chi tiết mẫu nhà 64

Bản vẽ thiết kế nhà 2 tầng – Phương pháp thiết kế và lợi ích

Trong thế giới kiến trúc và xây dựng, bản vẽ thiết kế là một công cụ quan trọng để biến ý tưởng thành hiện thực. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tìm hiểu về bản vẽ thiết kế nhà 2 tầng và giải thích vì sao nó là một phương pháp thiết kế phổ biến. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ nêu ra những lợi ích mà bản vẽ thiết kế nhà 2 tầng mang lại.

1. Phương án thiết kế nhà 2 tầng

Bản vẽ thiết kế nhà 2 tầng là một tài liệu chi tiết, mô tả cấu trúc và hình dáng của ngôi nhà 2 tầng. Nó bao gồm các phần khác nhau như kích thước, vị trí và hình dạng của các phòng, các kết cấu như móng, tường và mái nhà, cũng như các đặc điểm về hệ thống điện, nước và thoát nước. Bản vẽ thiết kế nhà 2 tầng giúp các kiến trúc sư, kỹ sư và nhà thầu hiểu rõ ý tưởng thiết kế ban đầu và thực hiện nó một cách chính xác.

2. Lợi ích của bản vẽ thiết kế nhà 2 tầng

2.1. Hiểu rõ ý tưởng thiết kế: Bản vẽ thiết kế nhà 2 tầng giúp chủ nhà và nhà thầu hiểu rõ ý tưởng thiết kế ban đầu. Nó cung cấp thông tin chi tiết về bố trí các phòng, kích thước và hình dạng của từng phần của ngôi nhà. Điều này giúp đảm bảo rằng mọi người đều có cùng một hiểu biết về dự án và giảm thiểu sai sót trong quá trình xây dựng.

2.2. Đối tác hoặc nhà thầu: Bản vẽ thiết kế nhà 2 tầng cung cấp cho nhà thầu thông tin chi tiết về cấu trúc và hệ thống của ngôi nhà. Điều này cho phép họ tính toán được nguồn lực cần thiết, bao gồm vật liệu xây dựng, công nhân, thời gian và ngân sách. Bản vẽ thiết kế nhà 2 tầng cũng giúp đảm bảo rằng công trình được xây dựng đúng theo qui định và tiêu chuẩn.

2.3. Sửa đổi và điều chỉnh: Bản vẽ thiết kế nhà 2 tầng cung cấp một cơ sở để thực hiện các sửa đổi và điều chỉnh. Nếu có sự thay đổi được yêu cầu bởi chủ nhà hoặc các bên liên quan, bản vẽ mới có thể được tạo ra để phản ánh sự thay đổi đó. Điều này giúp giữ cho quá trình thiết kế linh hoạt và đảm bảo rằng ngôi nhà cuối cùng phù hợp với nhu cầu và mong muốn của chủ nhà.

3. Tổng kết

Bản vẽ thiết kế nhà 2 tầng là một phương pháp thiết kế quan trọng trong ngành kiến trúc và xây dựng. Nó giúp chủ nhà, kiến trúc sư, kỹ sư và nhà thầu hiểu rõ ý tưởng thiết kế ban đầu và thực hiện nó một cách chính xác. Bản vẽ thiết kế nhà 2 tầng cũng cung cấp một cơ sở để thực hiện các sửa đổi và điều chỉnh trong quá trình thi công. Vì vậy, nó không chỉ giúp đảm bảo rằng ngôi nhà cuối cùng đáp ứng được yêu cầu, mà còn giúp tối ưu hoá nguồn lực và giảm thiểu sai sót.

1. Bản vẽ thiết kế nhà biệt thự 2 tầng mái nhật 10,5m x 12m autocad tại Quảng Ninh

Mẫu biệt thự 2 tầng mái nhật
Mẫu biệt thự 2 tầng mái nhật
Thiết kế nhà 2 tầng mái nhật
Thiết kế nhà 2 tầng mái nhật

Biệt thự 2 tầng mái Nhật là một kiểu kiến trúc phổ biến trong xây dựng nhà ở Nhật Bản. Nó có thiết kế độc đáo với mái nhà hình tam giác, tường bên ngoài thường được làm bằng gỗ và có hệ thống cửa và cửa sổ lớn để tận dụng ánh sáng tự nhiên và tạo không gian thoáng đãng.

Biệt thự 2 tầng mái Nhật thường có diện tích rộng rãi, với nhiều phòng ngủ và phòng khách, mang lại không gian sống thoải mái cho cả gia đình. Ngoài ra, nó cũng thường có sân vườn và lối đi bao quanh, tạo không gian xanh mát và gần gũi với thiên nhiên.

Với thiết kế đơn giản và tự nhiên, biệt thự 2 tầng mái Nhật thường được xem là biểu tượng cho sự thanh tịnh và sự hài hòa với môi trường xung quanh. Nó thể hiện triết lý sống của người Nhật, tôn trọng tầm quan trọng của tự nhiên và sự cân bằng giữa con người và thiên nhiên.

Nếu bạn đang tìm kiếm một kiểu kiến trúc độc đáo và mang tính nghệ thuật cao, biệt thự 2 tầng mái Nhật có thể là một lựa chọn tuyệt vời để xây dựng ngôi nhà của mình.

2. Bản vẽ thiết kế nhà biệt thự 2 tầng mái nhật 8m x 12m autocad sketchup

Bản vẽ biệt thự 2 tầng mái nhật 8mx12m
Bản vẽ biệt thự 2 tầng mái nhật 8mx12m
Biệt thự 2 tầng mái nhật 8mx12m
Biệt thự 2 tầng mái nhật 8mx12m

Biệt thự 2 tầng mái Nhật Tân cổ điển là một kiểu kiến trúc biệt thự được thiết kế theo phong cách Nhật Bản cổ điển, với hai tầng và mái nhà có hình dạng truyền thống của Nhật Bản. Đặc trưng của kiểu kiến trúc này là sử dụng các yếu tố truyền thống như các hình dáng đơn giản, chất liệu gỗ tự nhiên và các chi tiết trang trí tỉ mỉ. Biệt thự 2 tầng mái Nhật Tân cổ điển thường có không gian rộng rãi, thông thoáng và mang lại cảm giác gần gũi với thiên nhiên.

3.Download mẫu bản vẽ nhà biệt thự 2 tầng mái nhật 8m x 10m [Full]

bản vẽ nhà biệt thự 2 tầng mái nhật 8m x 10m
bản vẽ nhà biệt thự 2 tầng mái nhật 8m x 10m
bản vẽ nhà biệt thự 2 tầng mái nhật 8m x 10m
bản vẽ nhà biệt thự 2 tầng mái nhật 8m x 10m

Mẫu nhà mái Nhật 2 tầng là một trong những lựa chọn phổ biến và được ưa chuộng khi xây dựng nhà ở hiện nay. Với kiểu dáng đặc trưng của nhà mái Nhật, nhà 2 tầng mang lại không gian sống thoải mái, tiện nghi và đẹp mắt. Bài viết này sẽ giới thiệu một số mẫu nhà mái Nhật 2 tầng đẹp để bạn có thêm ý tưởng cho ngôi nhà của mình.

Mẫu nhà mái Nhật 2 tầng thường có kiểu dáng đơn giản, gọn gàng và tối giản. Chất liệu xây dựng thường sử dụng gỗ tự nhiên kết hợp với tường và sàn bằng gạch hoặc gạch ceramic. Những cửa sổ lớn và các cửa ra vào được thiết kế để tận dụng ánh sáng tự nhiên và tạo cảm giác thoáng đãng cho ngôi nhà.

Một mẫu nhà mái Nhật 2 tầng đẹp có thể có phòng khách, phòng ăn, phòng bếp và WC ở tầng trệt. Tầng 2 thường là nơi để các phòng ngủ, phòng làm việc hoặc phòng kho lưu trữ. Ngoài ra, có thể có một sân thượng hoặc ban công nhỏ để cung cấp không gian ngoài trời và tận hưởng không gian xanh.

Một số mẫu nhà mái Nhật 2 tầng đẹp có thể được xây dựng với các yếu tố đặc biệt như sân vườn trong nhà, hồ cá, hoặc thảm cỏ nhân tạo để tạo ra không gian xanh tươi mát và gần gũi với thiên nhiên. Ngoài ra, các hệ thống năng lượng mặt trời có thể được tích hợp để giảm tiêu thụ điện năng và tiết kiệm chi phí.

Việc thiết kế nhà mái Nhật 2 tầng đẹp cần chú trọng đến việc sắp xếp không gian hợp lý, tận dụng ánh sáng và gió tự nhiên, cùng với sự chú trọng đến các chi tiết nhỏ như màu sắc, vật liệu và trang trí. Điều này giúp tạo ra không gian sống thoải mái, ấm cúng và thư giãn.

Trên đây là một số mẫu nhà mái Nhật 2 tầng đẹp có thể tham khảo. Tuy nhiên, việc thiết k ngôi nhà cần phải phù hợp với nhu cầu và phong cách của gia đình.

Hotline