Đơn giá này chỉ áp dụng với các công trình có diện tích lớn hơn 100m2. Với các công trình có tổng diện tích nhỏ hơn 100m2, hai bên sẽ trao đổi và thống nhất chi phí thiết kế. Xin trân trọng cảm ơn.