0-bia-thi-cong
10-sau-khi-ep-coc-dao-dat-ho-mong
2-khu-dat-truoc-khi-xay-dung
8-cong-trinh-thi-cong-ep-coc
4-khu-dat-khi-chua-cai-tao-mat-bang
7-ep-coc-be-tong-cong-trinh
6-coc-ep-duoc-dua-den-cong-trinh
9-coc-ep-be-tong-duong-kinh-25-25
5-mat-bang-khu-dat-truoc-xay-dung
1-hien-trang-cong-trinh-truoc-khi-thi-cong
3-giai-doan-chuyen-coc-ep-den-cong-trinh
11-van-chuyen-khi-ep-coc
12-qua-trinh-thi-cong-mong
13-phan-mong-ngoi-nha
16-phan-mong-sau-khi-buoc-thep
14-toan-canh-phan-mong-cong-trinh
19-cot-be-tong-tang-1
15-phan-mong-cong-trinh
17-chuan-bi-do-be-tong-mong
18-mong-chuan-bi-do-be-tong
20-phan-mong-cong-trinh
21-mai-tang-1
22-dung-cot-tang-1
23-ngoi-nha-thi-cong-xong-tang-1
24-xay-tuong-tang-1
25-mai-tang-1
26-mai-be-tong-tang-2
27-mai-be-tong-tang-2
28-mat-bang-thi-cong-tang-1
29-giai-doan-thi-cong-tang-1
« 1 của 2 »
« 1 của 2 »