Lệnh ẩn hiện layer trong cad, hướng dẫn sử dụng lệnh layiso, layon, layoff

Lệnh ẩn hiện layer trong cad được nhiều người dùng quan tâm. Các lệnh layer trong cad hay dùng là lệnh layoff, layiso và layon dùng để bật tắt layer trong cad, đây là ba lệnh sử dụng nhiều trong bản vẽ. Mục đích của việc ẩn hiện layer là để chọn nhanh đối tượng […]

Tag Archives: ẩn hiện layer

Hotline