Cách thêm tất cả ứng dụng vào Màn hình chính từ ứng dụng trên iPhone

iOS 14 trở lên cung cấp Thư viện ứng dụng hoàn toàn mới và các tiện ích trên màn hình chính để mọi người có thể tổ chức tốt các ứng dụng trên iPhone của họ. Người dùng có thể ẩn thêm các trang ứng dụng khỏi màn hình chính để không bị lộn xộn. […]

Tag Archives: Cách thêm tất cả ứng dụng vào Màn hình chính IPHONE

Hotline