Đo góc trong cad, cách sử dụng lệnh dim đo góc trong cad

Đo góc trong cad là lệnh được nhiều người dùng Autocad sử dụng. Cách đo góc trong cad với những góc nhỏ hơn 180 độ và những góc lớn hơn 180 độ. Lệnh đo góc trong cad là lệnh DIMANGULAR hay cú pháp sử dụng lệnh nhanh là DAN. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu […]

Tag Archives: đo góc trong cad

Hotline