Thư viện block thuộc tính trong cad , cách tạo block động trong cad

Thư viện block thuộc tính trong cad mà Phan Thịnh đã tổng hơp được và gửi đến các bạn. Ngày nay việc sử dụng phần mềm autocad để phục vụ việc thiết kế các bản vẽ kỹ thuật ngày càng phổ biến. Trong đó, việc sử dụng và hiệu chính thay đổi các block trong […]

Tag Archives: thư viện block thuộc tính

Hotline