Vẽ nét đứt trong cad, chỉnh khoảng cách nét đứt bằng lệnh lts

Vẽ nét đứt trong cad là việc mà nhiều người dùng autocad quan tâm. Nét đứt trong cad giúp chúng ta phân loại hay thể hiện các layer được đa dạng hơn. Một layer mới tạo người việc phân biệt bằng tên, màu sắc, thì việc chỉnh tỷ lệ nét đứt trong cad giúp chúng […]

Tag Archives: vẽ nét đứt trong cad

Hotline