Trung tâm nghiên cứu bắc cực Kyryll D | Students

[ad_1]

Trái đất nóng lên là điều không thể tránh khỏi ..

Giải pháp hiệu quả nhất để ngăn chặn nó là thay đổi hành vi của con người. Tuy nhiên, sự thay đổi tinh thần như vậy sẽ không đủ ở giai đoạn hiện tại. Chúng ta không thể tiếp tục mà không sửa chữa các vấn đề đã gây ra trong quá khứ. Chúng ta không thể bước tiếp nếu không biết cách đối phó với các vấn đề của tương lai. Đó là lý do tại sao lĩnh vực quan trọng cần được ưu tiên là Khoa học. Có lẽ nếu chúng ta có thể thu hút nhiều người hơn để làm khoa học có thể giúp nhân loại? Giá như chúng ta có thể đề xuất một kiểu Trung tâm Nghiên cứu mới. Các trung tâm có thể cung cấp cho những người đam mê và các chuyên gia trẻ một nơi làm việc trong mơ của họ…

Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta có thể thiết kế một trung tâm như vậy và đặt nó vào trung tâm của những thách thức đang nổi lên – ở Bắc Cực? Thiết kế một phần kiến ​​trúc độc đáo và tương lai mà câu hỏi về thực tế có thể hữu ích với nó. Nó sẽ truyền cảm hứng cho những bộ não trẻ đến, đề xuất và thực hiện các giải pháp khéo léo có thể cứu Hành tinh của chúng ta cho các thế hệ tương lai. Hơn nữa, nằm ngay trong băng, ARC có thể liên tục kiểm soát nhiệt độ, đưa các đầu dò, theo dõi sự dịch chuyển của băng mọi lúc và phản ứng trên đó ngay lập tức bằng cách gửi các máy thám hiểm.

Chắc chắn rằng dự án này quá viễn vông để có thể thực hiện được nhưng tôi hy vọng rằng tính khiêu khích của nó nhằm mục đích nhấn mạnh những vấn đề hiện tại và sắp tới mà chúng ta đang đối mặt với tầm quan trọng của khoa học để giải quyết nó.

Trung tâm nghiên cứu bắc cực của Kyryll D | Students
Trung tâm nghiên cứu bắc cực của Kyryll D | Students
Ảnh trung tâm đẹp
Ảnh trung tâm đẹp
Ảnh viện nghiên cứu bắc cực
Ảnh viện nghiên cứu bắc cực
Ảnh viện nghiên cứu bắc cực
Ảnh viện nghiên cứu bắc cực
Ảnh viện nghiên cứu bắc cực
Ảnh viện nghiên cứu bắc cực
Bắc cực
Bắc cực
Bắc cực
Bắc cực
Bắc cực đẹp
Bắc cực đẹp
Bắc cực đẹp
Bắc cực đẹp

[ad_2]
Hotline