30+ Bản vẽ autocad thang máy, thiết kế chi tiết thang máy kèm thông số đầy đủ

Bản vẽ cad thang máy là vấn đề được nhiều người quan tâm. Trong bài viết này, Phan Thịnh giới thiệu các bạn nhiều mẫy thiết kế bản vẽ autocad thang máy hay để các bạn sử dụng.

Tổng hợp các bản vẽ cad thang máy, gồm đầy đủ chi tiết thang máy và thông số.

Mẫu 1: Bản vẽ thang máy ký hiệu MACLESS-P550-CO800-90-9S/O

MUA CÁC BẢN VẼ THANG MÁY NÀY TẠI ĐÂY >>>>>> ///Link///.

Open this in UX Builder to add and edit content

Một số thông tin cơ bản: Kích thước cabin 1400(W) x 1000(D) x 2200(H).

Kích thước cửa: 800×2100.

Tải trọng 550kg.

Thông số chi tiết đầy đủ của thang máy
Thông số chi tiết đầy đủ của thang máy
Bản vẽ cad chi tiết thang máy
Bản vẽ cad chi tiết thang
Mặt cắt thiết kế chính của thang máy autocad
Mặt cắt thiết kế chính của thang máy autocad
Mặt cắt B-B bản vẽ thiết kế thang máy autocad
Mặt cắt B-B bản vẽ thiết kế thang máy autocad
Mặt cắt thiết kế chính của thang máy
Mặt cắt thiết kế chính của thang máy

Mẫu 2: Bản vẽ thang máy tải khách – loại có phòng máy – Mitsubishi Nhật Bản.

Đặc tính kỹ thuật thang máy.
Đặc tính kỹ thuật thang máy.
Thiết kế cửa thang máy.
Thiết kế cửa thang máy.
Mặt bằng định bị hố thang máy autocad.
Mặt bằng định bị hố thang máy autocad.
Mặt bằng chừa trống phòng máy autocad.
Mặt bằng chừa trống phòng máy autocad.
Mặt bằng hố thang autocad.
Mặt bằng hố thang autocad.
Mặt bằng phòng máy autocad.
Mặt bằng phòng máy autocad.
Mặt cắt dọc hố thang máy.
Mặt cắt dọc hố thang máy.
Bản vẽ thiết kế cửa tầng thang máy autocad.
Bản vẽ thiết kế cửa tầng thang máy autocad.

Mẫu 3: Bản vẽ thang máy có buồng máy.

Thiết kế chi tiết thang máy.
Thiết kế chi tiết thang máy.
Mặt bằng phòng kỹ thuật và mặt bằng thang
Mặt bằng phòng kỹ thuật và mặt bằng thang
Mặt cắt dọc thang máy.
Mặt cắt dọc thang máy.

Mẫu 4: Thiết kế chi tiết bản vẽ thang máy ATVIN.

Thông số thiết kế:

Loại thang: Thang máy tải khách có phòng máy.

Mã hiệu thang: ATVIN – 630 – CO800-90m/p-09S.

Tải trọng: 630kg.

Kích thước giếng thang: Ư1800xD1800

Kích thước cabin: W1400xD1200xH2400.

Tốc độ: 90m/phút.

Tổng hợp bản vẽ thang máy mẫu số 4.
Tổng hợp bản vẽ thang máy mẫu số 4.
Thông số chi tiết thang máy
Thông số chi tiết thang máy
Thiết kế cửa thang máy.
Thiết kế cửa thang máy.
Mặt bằng hố thang.
Mặt bằng hố thang.
Phối cảnh 3D và mặt cắt dọc thang máy autocad.
Phối cảnh 3D và mặt cắt dọc thang máy autocad.
Mặt cắt dọc thang máy.
Mặt cắt dọc thang máy.
Phối cảnh 3D mặt cắt dọc thang máy.
Phối cảnh 3D mặt cắt dọc thang máy.
Thiết kế chi tiết thang máy.
Thiết kế chi tiết thang máy.

Mẫu 5: Mẫu thang máy Alphas Việt Nam 700kg.

Đặc tính kỹ thuật: tải trọng 700kg.

Kích thước hố thang: W1800xD1800.

Kích thước cabin: W1400xD1200xH2300.

Kích thước cửa: W800xH2100.

Tổng hợp các bản vẽ sẽ có trong mẫu thang máy số 5.
Tổng hợp các bản vẽ sẽ có trong mẫu thang máy số 5.
Đặc tính kỹ thuật mẫu thang máy số 5
Đặc tính kỹ thuật mẫu thang máy số 5

Tốc độ: 60m/phút.

Thiết kế hố thang
Thiết kế hố thang
Mặt bằng hố thang.
Mặt bằng hố thang.
Mặt cắt dọc hố thang máy autocad.
Mặt cắt dọc hố thang máy autocad.
Thiết kế chi tiết cửa thang máy autocad.
Thiết kế chi tiết cửa thang máy autocad.
Thiết kế chi tiết cửa thang máy autocad.
Thiết kế chi tiết cửa thang máy autocad.

Mẫu 6: Mẫu thang máy 350kg

Bản vẽ thang máy autocad
Bản vẽ thang máy autocad
Bản vẽ thang máy autocad
Bản vẽ thang máy autocad
Bản vẽ thang máy autocad
Bản vẽ thang máy autocad
Bản vẽ thang máy autocad
Bản vẽ thang máy autocad
Bản vẽ thang máy autocad
Bản vẽ thang máy autocad

Open this in UX Builder to add and edit content

Hotline