Giám sát thi công móng băng ở p.Đại Yên, Hạ Long

Giám sát thi công móng băng tại p.Đại Yên, Hạ Long.

Chủ đầu tư: Anh Tâm
Địa chỉ: Phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Ngày khảo sát thiết kế: 12/02/2020.
Kích thước khu đất: 6,0m x 9m.

Open this in UX Builder to add and edit content

2/ HÌNH ẢNH HIỆN TRẠNG KHU ĐẤT TRƯỚC KHI XÂY.

Giám sát thi công móng băng tại phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Giám sát thi công móng băng tại phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Hình ảnh quá trình giám sát tác giả sau khi thiết kế tại phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Hình ảnh quá trình giám sát tác giả sau khi thiết kế tại phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Hình ảnh nhìn từ vị trí ngôi nhà ra quốc lộ 18
Hình ảnh nhìn từ vị trí ngôi nhà ra quốc lộ 18
Quá trình rải thép móng lớp dưới nhà tại phường Đại Yên, thành phố Hạ Long
Quá trình rải thép móng lớp dưới nhà tại phường Đại Yên, thành phố Hạ Long

3/ THIẾT KẾ MẶT BẰNG CỦA NGÔI NHÀ

Mặt bằng bố trí nội thất tại tầng 1
Mặt bằng bố trí nội thất tại tầng 1
Mặt bằng bố trí nội thất tầng 2
Mặt bằng bố trí nội thất tầng 2
Mặt bằng bố trí nội thất tầng tum
Mặt bằng bố trí nội thất tầng tum
Mặt bằng thiết kế tầng mái
Mặt bằng thiết kế tầng mái
Mặt đứng công trình
Mặt đứng công trình
Chi tiết móng
Chi tiết móng
Mặt bằng định vị cột
Mặt bằng định vị cột
Mặt bằng thiết kế móng
Mặt bằng thiết kế móng
Mặt bằng thiết kế móng
Mặt bằng thiết kế móng

Open this in UX Builder to add and edit content

Hotline