Tổng hợp 04 Lisp tính tổng diện tích trong cad không cần bo viền Pline

Lisp tính tổng diện tích trong cad là vấn đề được nhiều người dùng Autocad quan tâm. Trên mạng internet hiện nay đang phổ biến lisp s2a tính tổng diện tích, tuy nhiên trong bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu các bạn thêm 02 lisp cad tính tổng diện tích khác để các bạn tham khảo.

Các vấn đề chính và sự khác nhau của 4 lisp tính diện tích này:

Lisp 1 – lisp TKH: Chỉ tính được diện tích miền Hatch trong cad (có thể nhiều Hatch trở lên).

Lisp 2 – lisp  QA, QAA: Chỉ tính được diện tích của 1 hình, 1 đối tượng nhất định (không cần miền Hatch).

Lisp 3 – lisp  S2A: Lisp này có thể tính được diện tích nhiều hình trong cad (không cần miền Hatch) tuy nhiên nó phải là 1 đối tượng liền. Ví dụ như là 1 rectang thì được nhưng khi phân thành các đoạn thẳng riêng biệt thì không dùng được Lisp S2A.

Lisp 4 – Lisp EDT: Lisp này tính được diện tích các hình không cần là đối tượng liền khối, ví dụ như hình chữ nhật gồm các đoạn thẳng mà không cần phải là đối tượng Rectang.

TỔNG HỢP RẤT NHIỀU LISP AUTOCAD HAY GIÚP CÁC BẠN VẼ AUTOCAD NHANH VÀ HIỆU QUẢ HƠN RẤT NHIỀU.

Istockphoto 1242648097 170667a

Lisp tính tổng diện tích mã số 03:

Tác dụng của lisp: giúp tính tổng diện tích 1 hình, 1 đối tượng nhất định, hoặc 1 miền Hatch, có thể tính được diện tích nhiều hình.

MUA LISP TẠI ĐÂY >>>>>> ///Link///.

Có 4 lisp tính tổng diện tích gửi đến các bạn:

Lisp 1 – lisp TKH: Chỉ tính được diện tích miền Hatch trong cad (có thể nhiều Hatch trở lên).

Lisp 2 – lisp  QA, QAA: Chỉ tính được diện tích của 1 hình, 1 đối tượng nhất định (không cần miền Hatch).

Lisp 3 – lisp  S2A: Lisp này có thể tính được diện tích nhiều hình trong cad (không cần miền Hatch) tuy nhiên nó phải là 1 đối tượng liền. Ví dụ như là 1 rectang thì được nhưng khi phân thành các đoạn thẳng riêng biệt thì không dùng được Lisp S2A.

Lisp 4 – Lisp EDT: Lisp này tính được diện tích các hình không cần là đối tượng liền khối, ví dụ như hình chữ nhật gồm các đoạn thẳng mà không cần phải là đối tượng Rectang.

VIDEO HƯỚNG DẪN CÁCH SỬ DỤNG LISP:

xem HƯỚNG DẪN CHI TIẾT LISP NÀY Ở ĐÂY

Lisp chuyển bảng cad (bảng thống kê hoặc bảng chứa text) sang excel

Tác dụng của lisp: giúp các bạn làm dự toán có thể tổng hợp khối lượng thép dễ dàng từ bảng thống kê thép. Hoặc bạn cần chuyển 1 bảng thống kê vật tư nào đó từ cad sang excel cho dễ điều chỉnh.

MUA LISP TẠI ĐÂY >>>>>> ///Link///.

Bảng trước khi sử dụng lisp:

Bảng sau khi sử dụng lisp:

Bảng trước khi sử dụng lisp:

Bảng sau khi sử dụng lisp:

VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LISP:

xem HƯỚNG DẪN CHI TIẾT LISP NÀY Ở ĐÂY

Lisp TL trong cad

Tác dụng của lisp: giúp các bạn làm dự toán đo chiều dài 1 đoạn thẳng nhanh.

MUA LISP TẠI ĐÂY >>>>>> ///Link///.

Sau khi sử dụng lisp sẽ hiện bảng thông báo

Bảng sau khi sử dụng lisp:

VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LISP:

xem HƯỚNG DẪN CHI TIẾT LISP NÀY Ở ĐÂY

Lisp thống kê Block trong cad

Tác dụng của lisp: giúp các bạn làm dự toán có tổng hợp số lượng Block như vật tư công tắc ổ cắm, vật tư bóng đèn, vật tư thiết bị vệ sinh để chèn vào dự toán.

MUA LISP TẠI ĐÂY >>>>>> ///Link///.

Sau khi sử dụng lisp sẽ hiện bảng thống kê vật tư như sau:

Bang Thongke Block Trong Cad

VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LISP:

xem HƯỚNG DẪN CHI TIẾT LISP NÀY Ở ĐÂY

Lisp cắt chân Dim trong cad

Tác dụng của lisp: Khi chúng ta Dim kích thước trong cad, nhiều trường hợp Dim có phần kéo dài không bằng nhau. Nhưng khi sử dụng lisp phần kéo dài của Dim bạn có thể tùy chọn sao cho hợp lý.

MUA LISP TẠI ĐÂY >>>>>> ///Link///.

Sự khác nhau trước và sau khi dùng lisp:

xem HƯỚNG DẪN CHI TIẾT LISP NÀY Ở ĐÂY

04 Lisp xuất tọa độ trong cad

Tác dụng của lisp: giúp các bạn làm nhiều về trắc địa sử dụng để xác định tọa độ điểm, hoặc tọa độ cọc ép chuẩn tọa độ.

MUA 04 LISP XUẤT TỌA ĐỘ TẠI ĐÂY >>>>>> ///Link///.

Sau khi sử dụng lisp sẽ hiện bảng tọa độ như sau:

Lisp tọa độ khác sẽ thể hiện như sau:

Lisp Xuat Toa Do

VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LISP:

xem HƯỚNG DẪN CHI TIẾT LISP NÀY Ở ĐÂY

Lisp vẽ taluy trong cad

Tác dụng của lisp: giúp các bạn vẽ những mảng mái dốc taluy công tác đất.

MUA LISP TẠI ĐÂY >>>>>> ///Link///.

Trước khi sử dụng lisp:

Sau khi dùng lisp vẽ taluy sẽ hiện như sau:

xem HƯỚNG DẪN CHI TIẾT LISP NÀY Ở ĐÂY

Lisp tính tổng chiều dài Polyline theo layer

Tác dụng của lisp: giúp các bạn tính tổng chiều dài của các polyline được phân loại theo các layer riêng biệt. Giúp chúng ta bóc tách khối lượng dễ dàng.

MUA LISP NÀY TẠI ĐÂY >>>>>> ///Link///.

Trước khi sử dụng lisp chúng ta có các đường polyline như ảnh dưới:

Tong Chieu Dai Polyline Theo Layer

Sau khi sử dụng lisp hiển thị bảng thống kê chiều dài Polyline theo các layer như sau:

Tinh Tong Chieu Dai Pline

VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LISP:

xem HƯỚNG DẪN CHI TIẾT LISP NÀY Ở ĐÂY

Lisp rải Block theo đường dẫn

Tác dụng của lisp: giúp các bạn có thể chèn block theo đường dẫn có sẵn, rất hữu ích trong nhiều trường hợp gặp phải khi thiết kế.

MUA LISP NÀY TẠI ĐÂY >>>>>> ///Link///.

Sau sử dụng lisp chúng ta được bản vẽ như ảnh dưới:

Chen Block Hang Loat
Rai Block Theo Duong Dan

VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LISP:

xem HƯỚNG DẪN CHI TIẾT LISP NÀY Ở ĐÂY

Lisp đánh số thứ tự số hiệu bản vẽ hàng loạt

Tác dụng của lisp: Khi 1 File của bạn có hàng trăm bản vẽ, việc đánh số hiệu bản vẽ là hết sức khó khăn, dễ nhầm lẫn, mất thời gian. Vì vậy lisp này sẽ giải quyết được vấn đề đó, hoàn toàn tự động.

MUA LISP NÀY TẠI ĐÂY >>>>>> ///Link///.

Trước khi sử dụng lisp

Danh So Ki Hieu Ban Ve

Lisp sẽ đánh số thứ tự bản vẽ lần lượt và tăng dần như ảnh dưới.

Tu Dong Danh So Thu Tu Ki Hieu Ban Ve

VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LISP:

xem HƯỚNG DẪN CHI TIẾT LISP NÀY Ở ĐÂY

Lisp in tự động hàng loạt trong autocad

Tác dụng của lisp: Khi 1 File của bạn có hàng trăm bản vẽ, việc in toàn bộ bản vẽ trong File bằng thủ công mất nhiều thời gian. Thay vì vậy bạn có thể sử dụng lisp để in tự động, giúp chúng ta giảm thời gian làm việc và hiệu quả hơn.

MUA LISP NÀY TẠI ĐÂY >>>>>> ///Link///.

Bảng tùy chọn khi in tự động.

Lisp In Tu Dong Cad

VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LISP:

xem HƯỚNG DẪN CHI TIẾT LISP NÀY Ở ĐÂY

Lisp tạo danh mục bản vẽ tự động

Tác dụng của lisp: Khi 1 File của bạn có hàng trăm bản vẽ, việc tạo 1 danh mục bằng thủ công rất mất thời gian. Vì vậy lisp này có thể giúp các bạn tạo danh mục bản vẽ đơn giản và hiệu quả.

MUA LISP NÀY TẠI ĐÂY >>>>>> ///Link///.

Danh mục bản vẽ được tạo sau khi sử dụng lisp.

Lisp Tao Danh Muc Ban Ve Cad

VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LISP:

xem HƯỚNG DẪN CHI TIẾT LISP NÀY Ở ĐÂY

Tác dụng lisp chuyển Line thành Polyline

Việc chuyển Pline thành Line dễ dàng hơn rất nhiều so với từ Line thành Polyline. Vì Polyline giúp chúng ta có thể điều chỉnh được độ dày của nét cũng như rất nhiều tác dụng khác nữa.

MUA LISP NÀY TẠI ĐÂY >>>>>> ///Link///.

 

VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LISP:

xem HƯỚNG DẪN CHI TIẾT LISP NÀY Ở ĐÂY

Open this in UX Builder to add and edit content

Download lisp tính tổng diện tích các hình trong cad

Video chia sẻ 04 lisp tính tổng diện tích trong cad

TẢI VỀ TẠI ĐÂY >>>>>> ///Link///.

 

Lisp số 1 – Lisp tính tổng diện tích Hatch trong cad TKH

Tải về lisp TKH trong autocad.

 

Nếu các bạn chưa biết cách sử dụng lisp sau khi tải lisp về xin vui lòng xem hướng dẫn sử dụng lisp cad ở bài viết sau: Hướng dẫn Download lisp và sử dụng.

Lisp tính tổng diện tích Hatch TKH
Lisp tính tổng diện tích Hatch TKH

Hướng dẫn sử dụng lisp tính tổng diện tích Hatch trong autocad TKH

Cú pháp gọi lisp: TKH

Công dụng của lisp: Tính tổng diện tích nhiều Hatch trong cad. Các bạn lưu ý lisp này là tính tổng diện tích hatch như vậy các bạn khi muốn tính diện tích hình bất kỳ các bạn cần tạo Hatch cho hình đó rồi mới tính diện tích các bạn nhé. Hoặc các bạn có thể dùng lisp khác mà chúng tôi sẽ giới thiệu các bạn dưới đây.

Điều kiện để sử dụng lisp: Để sử dụng lisp các bạn cần tạo các Hatch sau đó mới tính được diện tích các bạn nhé.

Lỗi khi sử dụng lisp: Đôi khi dùng lisp này sẽ phát sinh lỗi trong quá trình sử dụng. Các bạn hãy thử khởi động lại Cad khi phát hiện lỗi hay sao nhé.

Chi tiết cách sử dụng lisp TKH để tính diện tích các hình trong cad

Bước 1: Các bạn cần tạo ra 01 Hatch trở lên để thử lisp cad này các bạn nhé.

Lisp cad tính tổng diện tích Hatch trong cad - TKH
Lisp cad tính tổng diện tích Hatch trong cad – TKH

Bước 2: Các bạn tải Lisp TKH qua link tải phía trên, rồi load lisp TKH vừa tải về nhé.

Bước 3: Các bạn nhập lệnh TKH, sau đó chọn các Hatch cần tính diện tích.

Các bạn chọn các Hatch cần tính diện tích nhé
Các bạn chọn các Hatch cần tính diện tích nhé

Bước 4: Các bạn nhập enter hoặc dấu cách (SPACE), khi đó sẽ hiện dòng thông báo “ĐIểm đặt ghi chú tổng diện tích Hatch” , lúc này các bạn lựa chọn vị trí đặt Text tổng diện tích các bạn nhé.

Sử dụng lisp tính diện tích trong cad
Sử dụng lisp tính diện tích trong cad

Kết quả sau khi sử dụng lisp TKH tính tổng diện tích hatch trong cad.

Kết quả sau khi dùng lisp TKH tính tổng diện tích HATCH
Kết quả sau khi dùng lisp TKH tính tổng diện tích HATCH

Nếu như bạn thấy phiển phức khi phải tạo Hatch mới có thể tính được diện tích thì các bạn thử sử dụng lisp dưới đây xem sao các bạn nhé.


Lisp số 2 – Lisp tính diện tích trong cad QA, QAA

Tải về lisp QA, QAA (tính diện tích hình trong autocad).

Tính diện tích hình trong cad bằng lisp QA, QAA
Tính diện tích hình trong cad bằng lisp QA, QAA

Hướng dẫn sử dụng lisp tính diện tích trong autocad QA, QAA
Cú pháp gọi lisp: QA, QAA

Đặc điểm của LIsp này: Với lisp này các bạn có thể tính được diện tích các hình mà không cần tạo Hatch. Tuy nhiên nhược điểm của nó là chỉ tính đuợc 1 hình mà thôi các bạn nhé. Miễn sao hình các bạn cần tính là hình được bo bằng Pline hoặc hình đa giác tạo sẵn các bạn nhé.

Tính diện tích hình trong cad bằng QA - QAA
Tính diện tích hình trong cad bằng QA – QAA

Lisp số 3 – Lisp tính tổng diện tích S2A

Tải về lisp S2A (lisp tính tổng diện tích nhiều hình trong cad).

Kết quả khi sử dụng lisp S2A ở hình phía dưới.

Dow lisp S2A tính tổng diện tích
Dow lisp S2A tính tổng diện tích

Hướng dẫn sử dụng lisp cad tính tổng diện tích nhiều hình lệnh S2A

Cú pháp gọi lisp: S2A

Để sử dụng lisp S2A tính tổng diện tích hatch các bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Nhập lệnh S2A.

Lisp tính tổng diện tích S2A
Lisp tính tổng diện tích S2A

Nếu bạn chọn Yes sẽ tiến hành tính tổng diện tích cad luôn.

Nếu bạn chọn No sẽ hiển thị thông báo chỉnh kích thước chữ Text diện tích.

Bước 2: Nếu như bạn chọn No sẽ hiển thị bảng sau: (bảng này để thiết lập Text sau khi hiển thị).

Lisp cad tính tổng diện tích S2A
Lisp cad tính tổng diện tích S2A

Bước 3: Nếu như bạn chọn Yes thì sẽ đến bước sau:

lisp tính tổng diện tích chu vi các hình polyline
lisp tính tổng diện tích chu vi các hình polyline

Bước 4: nhấn cách hoặc Enter sau khi đã lựa chọn các hình xong.

lisp tính tổng diện tích các hình trong cad
lisp tính tổng diện tích các hình trong cad

Khi các bạn chọn vào Text có sẵn nó sẽ hiển thị phần diện tích mà chúng ta cần tính các bạn nhé.


Lisp số 4 – Lisp tính tổng diện tích EDT – Lisp này các cạnh hình chữ nhật là đoạn thẳng vẫn tính được diện tích các bạn nhé.

Tải về lisp EDT (lisp tính tổng diện tích EDT trong cad).

Kết quả khi sử dụng lisp EDT ở hình phía dưới.
Kết quả sau khi sử dụng
Kết quả sau khi sử dụng

Hướng dẫn sử dụng lisp cad tính tổng diện tích EDT

Cú pháp gọi lisp: EDT
Để sử dụng lisp EDT tính tổng diện tích các hình trong autocad các bạn thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Nhập lệnh EDT.
Bước 2: Các bạn chọn vào các điểm trong vùng kín cần tính diện tích.
Click các điểm trong vùng kín
Click các điểm trong vùng kín

Bước 3: Khi chọn vào các vùng kín thì Hatch sẽ được tạo ra, lúc này các bạn chọn phím Enter nhé.

Hướng dẫn sử dụng lisp EDT trong cad
Hướng dẫn sử dụng lisp EDT trong cad
Hướng dẫn sử dụng lisp EDT
Hướng dẫn sử dụng lisp EDT

TẢI VỀ TẠI ĐÂY >>>>>> ///Link///.

Open this in UX Builder to add and edit content

Như vậy lisp này các bạn có thể tính diện tích các hình là đối tượng rời rạc là đoạn thẳng, không cần phải là rectang các bạn nhé.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết.

[HOT] DOWNLOAD FULL KHO HỒ SƠ THIẾT KẾ NHÀ AUTOCAD SKETCHUP NHÀ PHỐ BIỆT THỰ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline