Thiết kế nhà bác Bình, tại khu 6 phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

thiết kế nhà hạ long Quảng Ninh

Thiết kế nhà bác Bình, tại khu 6 phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Chủ đầu tư: Bác Đàm Quang Bình. Mã số dự án: PT49. Địa chỉ nhà: tại tổ 66 khu 6 phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Diện tích khu đất: 8×12,5m. Diện tích […]

Mẫu thiết kế nhà phố 4 tầng 1 tum tại Cẩm Phả Quảng Ninh, nhà 12x15m

Mẫu thiết kế nhà phố 4 tầng Quảng Ninh

Mẫu thiết kế nhà phố 4 tầng 1 tum tại Cẩm Phả Quảng Ninh, mẫu nhà phố 4 tầng 1 tum 12x15m tại phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Chủ đầu tư: Anh Tuyền. Mã số dự án: PT48. Địa chỉ nhà: tại phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh […]

Mẫu nhà hiện đại 2 tầng 1 tum tại Cẩm Phả Quảng Ninh, mẫu nhà 8x17m

Mẫu nhà hiện đại Cẩm Phả Quảng Ninh

Mẫu nhà hiện đại 2 tầng 1 tum tại Cẩm Phả Quảng Ninh, mẫu nhà phố 2 tầng 1 tum 8x17m tại phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Chủ đầu tư: Anh Đọc Mã số dự án: PT47. Địa chỉ nhà: tại phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng […]

Thiết kế nhà đẹp hiện đại 3 tầng 1 tum tại Cẩm Phả Quảng Ninh, 5x13m

thiết kế nhà đẹp hiện đại Quảng Ninh

Thiết kế nhà đẹp hiện đại 3 tầng 1 tum tại Cẩm Phả Quảng Ninh, mẫu nhà phố 3 tầng 1 tum 5x13m tại phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Chủ đầu tư: Anh Nghĩa Mã số dự án: PT46. Địa chỉ nhà: tại phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả, […]

Thiết kế nhà hiện đại 4 tầng tại Cẩm Phả Quảng Ninh, nhà phố 3,9x17m

thiết kế nhà hiện đại

Thiết kế nhà hiện đại 4 tầng tại Cẩm Phả Quảng Ninh, mẫu nhà phố 4 tầng 3,9x17m tại phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Chủ đầu tư: Anh Điệp Mã số dự án: PT45. Địa chỉ nhà: tại phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Diện tích […]

Tư vấn thiết kế nhà đẹp 3 tầng tại Quảng Ninh, nhà phố 3 tầng 4,5x15m.

Tư vấn thiết kế nhà đẹp

Tư vấn thiết kế nhà đẹp 3 tầng tại Quảng Ninh, mẫu nhà phố 3 tầng 4,5x15m tại phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Chủ đầu tư: Chị Ngân Mã số dự án: PT44. Địa chỉ nhà: tại phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Diện tích khu […]

Thiết kế nhà phố đẹp 5 tầng tại Quảng Ninh, mẫu nhà phố 5 tầng 4,8x15m

thiết kế nhà phố đẹp

Thiết kế nhà phố đẹp 5 tầng tại Quảng Ninh, mẫu nhà phố 5 tầng 4,8x15m tại phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Chủ đầu tư: Anh Hùng Mã số dự án: PT43. Địa chỉ nhà: tại phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Diện tích khu đất: […]

Thiết kế nhà phố hiện đại 4 tầng 1 tum tại Quảng Ninh, mẫu nhà 5x10m

thiết kế nhà phố hiện đại

Thiết kế nhà phố hiện đại 4 tầng 1 tum tại Quảng Ninh, mẫu nhà phố 4 tầng 1 tum 5x10m tại phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Chủ đầu tư: Anh Bách Mã số dự án: PT42. Địa chỉ nhà: tại phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng […]

Tư vấn thiết kế nhà phố 3 tầng 1 tum tại Quảng Ninh, mẫu nhà phố 4x12m

tư vấn thiết kế nhà phố Quảng Ninh

Tư vấn thiết kế nhà phố 3 tầng 1 tum tại Quảng Ninh, mẫu nhà phố 3 tầng 1 tum 4x12m tại phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Chủ đầu tư: Anh Nam Mã số dự án: PT41. Địa chỉ nhà: tại phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng […]

Thiết kế nhà 4 tầng tại Quảng Ninh, mẫu nhà phố 4 tầng 4x20m.

thiết kế nhà 4 tầng

Thiết kế nhà 4 tầng tại Quảng Ninh, mẫu nhà phố 4 tầng 4x20m tại phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Chủ đầu tư: Chị Nguyệt Mã số dự án: PT40. Địa chỉ nhà: tại phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Diện tích khu đất: 4x20m. Diện […]

Thiết kế nhà ống 3 tầng 1 tum tại Quảng Ninh, mẫu nhà phố 3 tầng 4x15m

thiết kế nhà ống 3 tầng 1 tum

Thiết kế nhà ống 3 tầng 1 tum tại Quảng Ninh, mẫu nhà phố 3 tầng 4x15m tại phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Chủ đầu tư: Anh Công Mã số dự án: PT39. Địa chỉ nhà: tại phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Diện tích khu […]

Mẫu nhà phố đẹp tại Quảng Ninh, mẫu nhà phố 3 tầng 4x14m

Mẫu nhà phố đẹp quảng ninh

Mẫu nhà phố đẹp tại Quảng Ninh, mẫu nhà phố 3 tầng mặt tiền 4,0 m tại phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Chủ đầu tư: Anh Quân Mã số dự án: PT38. Địa chỉ nhà: tại phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Diện tích khu đất: […]

Mẫu nhà phố hiện đại tại Quảng Ninh, mẫu nhà phố 4 tầng 1 tum

mẫu nhà phố hiện đại quảng ninh

Mẫu nhà phố hiện đại tại Quảng Ninh, mẫu nhà phố 4 tầng 1 tum mặt tiền 6,5m tại phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Chủ đầu tư: Anh Dương Địa chỉ nhà: tại phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Diện tích khu đất: 6,5x15m. Diện tích […]

Mẫu thiết kế nhà phố 2 tầng 8x13m tại phường Hà Khẩu tỉnh Quảng Ninh

mẫu thiết kế nhà đẹp quảng ninh

Mẫu thiết kế nhà phố tại Quảng Ninh, mẫu nhà phố 2 tầng 2 mặt tiền 8x15m tại phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Chủ đầu tư: Bác Đàm Quang Bình Địa chỉ nhà: tại phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Diện tích khu đất: 8x15m. Diện […]

Mẫu thiết kế nhà phố 4 tầng 3,5x17m. Nhà chị Dung tại Phường Hồng Hải

thiết kế nhà phố

Mẫu thiết kế nhà phố 4 tầng 3,5x17m. Mẫu thiết kế nhà chị Dung tại Phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Chủ đầu tư: Chị Dung. Địa chỉ nhà: tại phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Diện tích khu đất: 3,5x17m. Diện tích xây dựng: 3,5x17m. Thời […]

Mẫu thiết kế nhà phố 5 tầng 6x13m. Nhà anh Huy tại Phường Hà Khánh

tu-van-nha-pho-pc

Mẫu thiết kế nhà phố 5 tầng 6x13m. Mẫu thiết kế nhà anh Huy tại Phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Chủ đầu tư: Anh Huy. Địa chỉ nhà: tại phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Diện tích khu đất: 6x13m. Diện tích xây dựng: 6x13m. Thời […]

Mẫu nhà ống 3 tầng 1 tum 4×11,8, thiết kế nhà Anh Nghĩa tại P. Hồng Hà

Mẫu nhà ống 3 tầng 1 tum 4×11,8m, mẫu thiết kế nhà Anh Nghĩa tại Phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Chủ đầu tư: Anh Nghĩa Địa chỉ nhà: tại phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Diện tích khu đất: 4×13,0m. Diện tích xây dựng: 4×11,8m. Thời […]

Thiết kế nhà Hạ Long, thiết kế nhà đẹp, phối cảnh nhà anh Mạnh

Thiết kế nhà Hạ Long, thiết kế nhà Quảng Ninh, nhà anh Mạnh. Thiết kế nhà Hạ Long, nhà anh Mạnh phường Giếng Đáy, nhà mặt tiền 6,5m, 2 tầng, với phong cách hiện đại, hệ cửa dùng nhôm xing fa. Tầng 1 gồm phòng khách, phòng bếp, 01 nhà vệ sinh, khu vực cầu […]

Chuyên mục: MẪU NHÀ PHỐ

Hotline