Ngày 26/5/2023 kiểm tra thép mái nhà 5 tầng đẹp ở phường Giếng Đáy

Z4377795199076 5c71ef6b6417943c6670e48bf9754c03
Thiết kế nhà ở 5 tầng tại khu Nam Ga, phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Thiết kế nhà ở 5 tầng tại khu Nam Ga, phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Thiết kế xây dựng nhà ở 5 tầng tại khu Nam Ga, phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Thiết kế xây dựng nhà ở 5 tầng tại khu Nam Ga, phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Giám sát phần thép mái nhà ở 5 tầng tại phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Giám sát phần thép mái nhà ở 5 tầng tại phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Phần mái sử dụng sàn hộp Uboot tại khu Nam Ga, phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Phần mái sử dụng sàn hộp Uboot tại khu Nam Ga, phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Thiết kế nhà dùng sàn hộp Uboot tại phường Giếng Đáy, Hạ Long
Thiết kế nhà dùng sàn hộp Uboot tại phường Giếng Đáy, Hạ Long
Sàn sử dụng hộp Uboot tại Hạ Long Quảng Ninh
Sàn sử dụng hộp Uboot tại Hạ Long Quảng Ninh
Phần mái thiết kế sử dụng sàn hộp Uboot
Phần mái thiết kế sử dụng sàn hộp Uboot

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết.

Hotline