Đếm đối tượng trong cad, cách sử dụng lệnh đếm block trong cad

Đếm đối tượng trong cad là lệnh được sử dụng nhiều vì mục đích thống kê. Đếm Block trong cad giúp chúng ta xác định được số lượng đối tượng trong bản vẽ, có thể áp dụng nhiều để làm dự toán xây dựng. Ví dụ về công dụng lệnh đếm block trong cad như […]

Tag Archives: Đếm đối tượng trong cad

Hotline