Đếm đối tượng trong cad, cách sử dụng lệnh đếm block trong autocad

Đếm đối tượng trong cad là lệnh được sử dụng nhiều vì mục đích thống kê. Đếm Block trong cad giúp chúng ta xác định được số lượng đối tượng trong bản vẽ, có thể áp dụng nhiều để làm dự toán xây dựng. Ví dụ về công dụng lệnh đếm block trong cad như đếm số lượng bóng đèn, đếm số lượng ổ cắm trong thiết kế bản vẽ điện. Chúng ta cùng tìm hiểu lệnh đếm block trong cad qua bài viết dưới đây nhé.

Cách đếm Block trong cad

Video chia sẻ cách đếm Block trong cad bằng Lisp, lệnh Bcount và Fi.

Các bạn hãy xem video này để dễ dàng sử dụng lisp đếm đối tượng trong cad.

TỔNG HỢP RẤT NHIỀU LISP AUTOCAD HAY GIÚP CÁC BẠN VẼ AUTOCAD NHANH VÀ HIỆU QUẢ HƠN RẤT NHIỀU.

Istockphoto 1242648097 170667a

Lisp tính tổng diện tích mã số 03:

Tác dụng của lisp: giúp tính tổng diện tích 1 hình, 1 đối tượng nhất định, hoặc 1 miền Hatch, có thể tính được diện tích nhiều hình.

MUA LISP TẠI ĐÂY >>>>>> ///Link///.

Có 4 lisp tính tổng diện tích gửi đến các bạn:

Lisp 1 – lisp TKH: Chỉ tính được diện tích miền Hatch trong cad (có thể nhiều Hatch trở lên).

Lisp 2 – lisp  QA, QAA: Chỉ tính được diện tích của 1 hình, 1 đối tượng nhất định (không cần miền Hatch).

Lisp 3 – lisp  S2A: Lisp này có thể tính được diện tích nhiều hình trong cad (không cần miền Hatch) tuy nhiên nó phải là 1 đối tượng liền. Ví dụ như là 1 rectang thì được nhưng khi phân thành các đoạn thẳng riêng biệt thì không dùng được Lisp S2A.

Lisp 4 – Lisp EDT: Lisp này tính được diện tích các hình không cần là đối tượng liền khối, ví dụ như hình chữ nhật gồm các đoạn thẳng mà không cần phải là đối tượng Rectang.

VIDEO HƯỚNG DẪN CÁCH SỬ DỤNG LISP:

xem HƯỚNG DẪN CHI TIẾT LISP NÀY Ở ĐÂY

Lisp chuyển bảng cad (bảng thống kê hoặc bảng chứa text) sang excel

Tác dụng của lisp: giúp các bạn làm dự toán có thể tổng hợp khối lượng thép dễ dàng từ bảng thống kê thép. Hoặc bạn cần chuyển 1 bảng thống kê vật tư nào đó từ cad sang excel cho dễ điều chỉnh.

MUA LISP TẠI ĐÂY >>>>>> ///Link///.

Bảng trước khi sử dụng lisp:

Bảng sau khi sử dụng lisp:

Bảng trước khi sử dụng lisp:

Bảng sau khi sử dụng lisp:

VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LISP:

xem HƯỚNG DẪN CHI TIẾT LISP NÀY Ở ĐÂY

Lisp TL trong cad

Tác dụng của lisp: giúp các bạn làm dự toán đo chiều dài 1 đoạn thẳng nhanh.

MUA LISP TẠI ĐÂY >>>>>> ///Link///.

Sau khi sử dụng lisp sẽ hiện bảng thông báo

Bảng sau khi sử dụng lisp:

VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LISP:

xem HƯỚNG DẪN CHI TIẾT LISP NÀY Ở ĐÂY

Lisp thống kê Block trong cad

Tác dụng của lisp: giúp các bạn làm dự toán có tổng hợp số lượng Block như vật tư công tắc ổ cắm, vật tư bóng đèn, vật tư thiết bị vệ sinh để chèn vào dự toán.

MUA LISP TẠI ĐÂY >>>>>> ///Link///.

Sau khi sử dụng lisp sẽ hiện bảng thống kê vật tư như sau:

Bang Thongke Block Trong Cad

VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LISP:

xem HƯỚNG DẪN CHI TIẾT LISP NÀY Ở ĐÂY

Lisp cắt chân Dim trong cad

Tác dụng của lisp: Khi chúng ta Dim kích thước trong cad, nhiều trường hợp Dim có phần kéo dài không bằng nhau. Nhưng khi sử dụng lisp phần kéo dài của Dim bạn có thể tùy chọn sao cho hợp lý.

MUA LISP TẠI ĐÂY >>>>>> ///Link///.

Sự khác nhau trước và sau khi dùng lisp:

xem HƯỚNG DẪN CHI TIẾT LISP NÀY Ở ĐÂY

04 Lisp xuất tọa độ trong cad

Tác dụng của lisp: giúp các bạn làm nhiều về trắc địa sử dụng để xác định tọa độ điểm, hoặc tọa độ cọc ép chuẩn tọa độ.

MUA 04 LISP XUẤT TỌA ĐỘ TẠI ĐÂY >>>>>> ///Link///.

Sau khi sử dụng lisp sẽ hiện bảng tọa độ như sau:

Lisp tọa độ khác sẽ thể hiện như sau:

Lisp Xuat Toa Do

VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LISP:

xem HƯỚNG DẪN CHI TIẾT LISP NÀY Ở ĐÂY

Lisp vẽ taluy trong cad

Tác dụng của lisp: giúp các bạn vẽ những mảng mái dốc taluy công tác đất.

MUA LISP TẠI ĐÂY >>>>>> ///Link///.

Trước khi sử dụng lisp:

Sau khi dùng lisp vẽ taluy sẽ hiện như sau:

xem HƯỚNG DẪN CHI TIẾT LISP NÀY Ở ĐÂY

Lisp tính tổng chiều dài Polyline theo layer

Tác dụng của lisp: giúp các bạn tính tổng chiều dài của các polyline được phân loại theo các layer riêng biệt. Giúp chúng ta bóc tách khối lượng dễ dàng.

MUA LISP NÀY TẠI ĐÂY >>>>>> ///Link///.

Trước khi sử dụng lisp chúng ta có các đường polyline như ảnh dưới:

Tong Chieu Dai Polyline Theo Layer

Sau khi sử dụng lisp hiển thị bảng thống kê chiều dài Polyline theo các layer như sau:

Tinh Tong Chieu Dai Pline

VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LISP:

xem HƯỚNG DẪN CHI TIẾT LISP NÀY Ở ĐÂY

Lisp rải Block theo đường dẫn

Tác dụng của lisp: giúp các bạn có thể chèn block theo đường dẫn có sẵn, rất hữu ích trong nhiều trường hợp gặp phải khi thiết kế.

MUA LISP NÀY TẠI ĐÂY >>>>>> ///Link///.

Sau sử dụng lisp chúng ta được bản vẽ như ảnh dưới:

Chen Block Hang Loat
Rai Block Theo Duong Dan

VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LISP:

xem HƯỚNG DẪN CHI TIẾT LISP NÀY Ở ĐÂY

Lisp đánh số thứ tự số hiệu bản vẽ hàng loạt

Tác dụng của lisp: Khi 1 File của bạn có hàng trăm bản vẽ, việc đánh số hiệu bản vẽ là hết sức khó khăn, dễ nhầm lẫn, mất thời gian. Vì vậy lisp này sẽ giải quyết được vấn đề đó, hoàn toàn tự động.

MUA LISP NÀY TẠI ĐÂY >>>>>> ///Link///.

Trước khi sử dụng lisp

Danh So Ki Hieu Ban Ve

Lisp sẽ đánh số thứ tự bản vẽ lần lượt và tăng dần như ảnh dưới.

Tu Dong Danh So Thu Tu Ki Hieu Ban Ve

VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LISP:

xem HƯỚNG DẪN CHI TIẾT LISP NÀY Ở ĐÂY

Lisp in tự động hàng loạt trong autocad

Tác dụng của lisp: Khi 1 File của bạn có hàng trăm bản vẽ, việc in toàn bộ bản vẽ trong File bằng thủ công mất nhiều thời gian. Thay vì vậy bạn có thể sử dụng lisp để in tự động, giúp chúng ta giảm thời gian làm việc và hiệu quả hơn.

MUA LISP NÀY TẠI ĐÂY >>>>>> ///Link///.

Bảng tùy chọn khi in tự động.

Lisp In Tu Dong Cad

VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LISP:

xem HƯỚNG DẪN CHI TIẾT LISP NÀY Ở ĐÂY

Lisp tạo danh mục bản vẽ tự động

Tác dụng của lisp: Khi 1 File của bạn có hàng trăm bản vẽ, việc tạo 1 danh mục bằng thủ công rất mất thời gian. Vì vậy lisp này có thể giúp các bạn tạo danh mục bản vẽ đơn giản và hiệu quả.

MUA LISP NÀY TẠI ĐÂY >>>>>> ///Link///.

Danh mục bản vẽ được tạo sau khi sử dụng lisp.

Lisp Tao Danh Muc Ban Ve Cad

VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LISP:

xem HƯỚNG DẪN CHI TIẾT LISP NÀY Ở ĐÂY

Tác dụng lisp chuyển Line thành Polyline

Việc chuyển Pline thành Line dễ dàng hơn rất nhiều so với từ Line thành Polyline. Vì Polyline giúp chúng ta có thể điều chỉnh được độ dày của nét cũng như rất nhiều tác dụng khác nữa.

MUA LISP NÀY TẠI ĐÂY >>>>>> ///Link///.

 

VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LISP:

xem HƯỚNG DẪN CHI TIẾT LISP NÀY Ở ĐÂY

Xin cảm ơn mọi người đã xem video.

Open this in UX Builder to add and edit content

Đếm đối tượng trong cad bằng lệnh Fi lọc và đếm số lượng theo tên của Block

Ví dụ về lệnh đếm số lượng block trong cad này là đếm số lượng móng cóc trong bản vẽ tường rào.

Lưu ý: các bạn cần tránh hiện tường trùng lắp block sẽ khiến thống kê sai, dẫn tới dự toán sai các bạn nhé.

Lệnh đếm đối tượng trong cad
Lệnh đếm đối tượng trong cad

Các bạn lưu ý: để thực hiện việc đếm số block trong cad thì đối tượng của bạn cần là block các bạn nhé.

Ví dụ đếm số lượng Block trong cad
Ví dụ đếm số lượng Block trong cad

Tìm hiểu về việc tạo Block trong cad các bạn tìm hiểu qua bài viết sau: Tạo Block trong cad, hướng dẫn tạo và chỉnh sửa block trong autocad

Cần xác định tên Block trước khi thực hiện lệnh đếm Block trong autocad
Cần xác định tên Block trước khi thực hiện lệnh đếm Block trong autocad

Bước 1: Xác định tên Block cần đếm bằng cách click đúp vào Block.

Bước 2: Đánh lệnh FI trong cad rồi enter sẽ hiện lên bảng như dưới đây. (Lệnh Fi hay gọi là lệnh Filter trong cad, lệnh này dùng để lọc đối tượng trong cad).

Bước 3: Trong mục Select Filter bạn chọn Block Name.

Lệnh thống kê block trong cad
Lệnh thống kê block trong cad

Bước 4: Bạn chọn tên Block hay đối tượng cần đếm rồi chọn OK.

Chọn tên Block cần đếm
Chọn tên Block cần đếm

Bước 4: Bạn Add to list, rồi chọn dòng Block Name rồi nhấn Apply như hình dưới.

Thống kê Block trong cad
Thống kê Block trong cad

Bước 5: Giới hạn vùng cần đếm Block rồi chuột phải thoát lệnh.

Giới hạn vùng cần đếm Block
Giới hạn vùng cần đếm Block

Bước 6: Nhấn F2 để hiển thị số lượng Block đã đếm được như hình dưới đây.

Hiển thị số lượng Block đã đếm được
Hiển thị số lượng Block đã đếm được

Đếm đối tượng trong cad bằng lệnh Bcount

Ví dụ sử dụng lệnh Bcount trong autocad

Ví dụ thống kê các thiết bị trong bản vẽ phòng cháy chữa cháy
Ví dụ thống kê các thiết bị trong bản vẽ phòng cháy chữa cháy

Bước 1: Nhập Lệnh Bcount rồi enter.

Bước 2: Quét chọn vùng cần thống kê đối tượng rồi enter.

Chọn vùng đối tượng cần thống kê bằng lệnh Bcount
Chọn vùng đối tượng cần thống kê bằng lệnh Bcount

Bước 3: Nhấn F2 sẽ hiện bảng như hình dưới đây.

Kết quả sử dụng lệnh Bcount trong cad
Kết quả sử dụng lệnh Bcount trong cad

Lisp đếm đối tượng trong cad

Link tải về Lisp thống kê Block:

TẢI VỀ TẠI ĐÂY >>>>>> ///Link///.

Open this in UX Builder to add and edit content

Các bạn nhập lệnh TK để gọi lệnh nhé.

Để tìm hiểu về lisp đếm Block, chúng tôi đã có bài viết giới thiệu về các Lisp cad hay, các xem tại đây nhé: Lisp cad hay sử dụng, tổng hợp link tải các lisp thông dụng hay dùng

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết:

Vẽ góc trong cad, cách vẽ đường thẳng theo một góc nghiêng trong cad

Lệnh bo góc trong cad, cách vát tròn 2 đường thẳng trong autocad

Không phá được block trong cad, hướng dẫn cách explode trong autocad

Hotline