Ký hiệu phi trong cad, cách viết ký tự phi nhanh trong cad

Ký hiệu phi trong cad được sử dụng để mô tả đường kính trong các bản vẽ kỹ thuật hoặc các ký hiệu thép xây dựng. Việc sử dụng kí hiệu phi trong cad của các kỹ sư kết cấu là rất thường xuyên, chính vì vậy bài biết này sẽ hướng dẫn cách viết phi trong cad.

Ký hiệu phi trong cad

Cách viết phi trong cad 

1/ Ví dụ viết chữ phi trong cad ở đối tượng DIMENSION

Ký hiệu phi trong cad ở ví dụ dưới đây dùng để mô tả về kích thước đường kính trong bản vẽ.

Viết ký hiệu phi trong cad
Viết ký hiệu phi trong cad

Open this in UX Builder to add and edit content

Cách ghi phi trong cad:

Bước 1: Nhập lệnh ED rồi enter.

Viết ký hiệu đặc biệt trong autocad
Viết ký hiệu đặc biệt trong autocad

Bước 2: Bạn chọn vào Dimension cần thêm ký tự phi.

Bước 3: Bạn chọn vào ký tự @ như hình dưới.

Bước 4: Bạn chọn Other nhé.

Viết kí tự đặc biệt trong cad
Viết kí tự đặc biệt trong cad

Bước 5: Bạn chọn kí hiệu phi như hình dưới, chọn Select rồi quét chọn phi nhấn phím CTRL+C nhé

Cách gõ phi trong cad
Cách gõ phi trong cad

Bước 5: Bạn quay lại phần hiệu chỉnh DimensionCtrl + V vào nhé.

2/ Ví dụ viết chữ phi trong cad ở đối tượng TEXT

Ký hiệu trong cad có một vài ký hiệu đặc biệt hay dùng như ký hiệu phi, ký hiệu độ trong cad, ký hiệu dung sai.

Ở ví dụ này chúng ta sẽ viết biểu tượng phi trong đối tượng Text một cách nhanh nhất.

Cách viết ký tự đặc biệt trong cad
Cách viết ký tự đặc biệt trong cad

Cách viết ký tự đặc biệt ± trong cad được thực hiện như sau:

Bước 1: Tạo Mtext.

Bước 2: Giữ phím Shift +2 lần số 5 sẽ được 2 ký tự phần trăm như hình dưới.

Cách viết ký tự đặc biệt cad
Cách viết ký tự đặc biệt cad

Bước 3: Nhấn thêm phím P sẽ xuất hiện ký tự đặc biệt ± như hình dưới.

Cách chèn ± nhanh và hiệu quả
Cách chèn ± nhanh và hiệu quả

Cách viết ký tự đặc biệt ø trong cad được thực hiện như sau:

ký tự đặc biệt ø trong cad
ký tự đặc biệt ø trong cad

Bước 1: Tạo Mtext.

Bước 2: Giữ phím Shift +2 lần số 5 sẽ được 2 ký tự phần trăm như hình dưới.

Bước 3: Nhấn thêm phím C sẽ xuất hiện ký tự đặc biệt ø như hình trên.

Open this in UX Builder to add and edit content

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết.

Lệnh đo kích thước trong cad, hướng dẫn Dim chiều dài trong autocad

Hiển thị thanh công cụ trong cad, cách mở và làm xuất hiện thanh công cụ

Lisp cad hay sử dụng, tổng hợp link tải các lisp thông dụng hay dùng

Hotline