Tải bản vẽ thiết kế cọc bê tông – cọc ép 400×400 chi tiết autocad

Tải bản vẽ thiết kế cọc bê tông – cọc ép 400×400 được nhiều người dùng quan tâm. Chính vì vậy trong bài viết này phan Thịnh gửi tới các bạn mẫu bản vẽ thiết kế để các bạn sử dụng.

Tải bản vẽ thiết kế cọc bê tông – cọc ép 400×400 chi tiết autocad.

MUA BẢN VẼ THIẾT KẾ CỌC BÊ TÔNG TẠI ĐÂY >>>>>> ///Link///.

Chi tiết các bản vẽ có trong file này.

Thiết kế chi tiết cọc bê tông - cọc ép 400 x 400
Thiết kế chi tiết cọc bê tông – cọc ép 400 x 400
Cọc 400x 400 autocad.
Cọc 400x 400 autocad.
Bản vẽ cọc bê tông 40x40cm
Bản vẽ cọc bê tông 40x40cm
Thiết kế cọc 40x40cm
Thiết kế cọc 40x40cm
Thiết kế cọc 40x40cm
Thiết kế cọc 40x40cm
Bản vẽ chi tiết cọc ép 40x40cm autocad
Bản vẽ chi tiết cọc ép 40x40cm autocad

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết.

ĐỂ TÌM BẢN VẼ BIỆN PHÁP THI CÔNG NHANH CÁC BẠN HÃY CHỌN CÁC HẠNG MỤC TƯƠNG ỨNG NHÉ

BẠN ĐANG MẤT NHIỀU THỜI GIAN TÌM KIẾM BẢN VẼ BIỆN PHÁP THI CÔNG BẢNG PHÂN LOẠI NÀY SẼ GIÚP BẠN TÌM BẢN VẼ BPTC NHANH VÀ PHÙ HỢP.

UPDATE NGÀY 29/3/2023: 360MB bản vẽ biện pháp thi công.

Istockphoto 1242648097 170667a
Z4068212462646 5889f498b004cada21650570d5b9c568
1 An Toan
2 An Toan Khi Han
3 An Toan Lao Dong (1)
4 An Toan Lao Dong
5 An Toan Lao Dong (1)
6 An Toan May Thi Cong
7 An Toan Moi Truong (1)
8 An Toan Moi Truong
9 An Toan Moi Truong 2
10 An Toan Tren Gian Giao
11 An Toan Ve Sinh
12 An Toan Ve Sinh 2
13 An Toan Ve Sinh Moi Truong
14 Bien Phap An Toan
15 Bien Phap An Toan (1)
16 Bien Phap Thi Cong Gian Giao Bao Che (1) (1)
17 Chi Tiet Giao Chong Dien Hinh
18 Giao Ngoai Luoi An Toan
19 Thi Cong An Toan
20 Thiet Ke Duong Rua Xe Autocad
21 Ve Sinh Moi Truong (1)
22 Ve Sinh Moi Truong
1 Bien Bao An Toan
2 Bien Bao An Toan
3 Bien Bao
4 Bien Bao Autocad
5 Bien Phap Dam Bao Ve Sinh An Toan Autocad
6 Bien Bao Autocad 2
1 Bien Phap Thi Cong Xay Ke Da Hoc
2 Bien Phap Thi Cong Ke Da
3 Thi Cong Ke 3
4 Thi Cong Ke 5
5 Thi Cong Ke 6
6 Thi Cong Ke 2
7 Thi Cong Ke 4
8 Thi Cong Ke 9
9 Thi Cong Ke 7
10 Thi Cong Ke 8
11 Thi Cong Ke 10
12 Thi Cong Ke
1 Tuong Chan Ta Luy Am
2 Thi Cong Op Mai
3 Thi Cong Tuong Chan Taluy Duong
1 Bien Phap Thi Cong Phan He Via He (1)
2 Bien Phap Thi Cong Cong Tron (1) (1)
3 Dap Dat Xu Ly Ao Ho (1)
4 Day Chuyen Cong Nghe Cap Phoi Da Dam Loai 1 (1)
5 Boc Huu Co Vet Bun (1)
6 Day Chuyen Cong Nghe Cap Phoi Da Dam Loai 2 (1)
7 Day Chuyen Cong Nghe Cat K98 (1)
8 Day Chuyen Cong Nghe Hat Nhua Tam Trung (1)
9 Day Chuyen Cong Nghe Dam Dam Den (1)
10 Day Chuyen Cong Nghe Nen Duong Dao (1)
11 Day Chuyen Cong Nghe Nen Duong Dap (1)
12 Day Chuyen Cong Nghe San Nen Phan Lo (1)
13 Day Chuyen Nen Duong Dap (1)
14 Mat Duong Hat Nhua Tam Trung (1)
15 Day Chuyen Thi Cong Lop Cat (1)
16 Mong Cap Phoi Da Dam Loai 1 (1)
17 Thi Cong Bun Huu Co (1)
18 Thi Cong Mat Duong Cap Phoi Da Dam Loai 2 (1)
19 Thi Cong Cap Phoi Da Dam Loai 1 (1) (1) (1)
20 Thi Cong Mong Duong Cap Phoi Da Dam (1)
21 Thi Cong Mong Duong Cap Phoi Da Dam Loai 2 (1)
22 Thi Cong Nen Duong Dap (1)
23 Thi Cong Boc Huu Co Nen Dap
24 Cac Buoc Thi Cong Lop Le Duong
25 Bo Tro May Thi Cong Nen Dap K95
26 Thi Cong Cap Phoi Da Dam Loai 1 (1)
27 Bo Tri Thi Cong Dap Dat K98
28 Thi Cong Nen Dao
29 Thi Cong Dap Dat Nen Duong
30 Thi Cong Cap Phoi Da Dam Loai 2
31 Thi Cong Rai Tham Be Tong Nhua
32 Bien Phap Thi Cong Mat Duong
33 Thi Cong Duong
34 Thi Cong Dap Cat Nen Duong
35 Thi Cong Cap Phoi Da Dam
36 Trinh Tu Thi Cong Duong
37 Thi Cong Duong Tam
38 Thi Cong Duong Tam 2
39 Dao Khuon Duong Dap Cat
40 Thi Cong Do Be Tong Duong
41 Dao Nen Duong Khuon Duong
42 Cap Phoi Da Dam Loai 2
43 Cap Phoi Da Dam Loa 1
44 Dap K95 Nen Duong
45 Be Tong Nhua
46 Cap Phoi Da Dam Lop Duoi
47 Be Tong Nhua Hat Trung
48 Dao Dat Nen Cong Trinh
49 Cap Phoi Da Dam Lop Tren
50 Dap Dat Nen Cong Trinh
51 Thi Cong Lu Len
52 Rai Be Tong Nhua (1)
53 Mong Da Dam
54 Dam Coc Dam May Lu
55 Cay Xoi Lu Nen Nen Duong
56 Thi Cong Boc Dat Tao Khuon Duong
57 Rai Be Tong Nhua
58 Thi Cong Cap Phoi Da Dam Loai 1
59 Thi Cong Dao Nen
60 Thi Cong Lop Dem Cat
61 Bien Phap Rai Mat Duong Be Tong Nhua
62 Dao Dap San Nen Autocad
63 Cong Tac Dao Dat Autocad
64 Bien Phap Xu Ly Cao Do Chat Luong Be Tong
65 Dam Be Tong Nen Duong
Ban Ve Bien Phap Thi Cong Mat Duong Nhua
Ban Ve Bien Phap Thi Cong Mat Duong Giao Thong
Ban Ve Bien Phap Thi Cong Hoan Tra Da Dam
1 So Do Thi Cong Cong 2
2 Bien Phap Thi Cong Cong Thoat Nuoc Cad
3 Bien Phap Thi Cong Cong Thoat Nuoc
4 Bien Phap Thi Cong Cong Tron Autocad
5 Bien Phap Thi Cong Cong Tron Autocad 2
6 Thi Cong Cong Hop Ba
7 Thi Cong Cong Hop 3 Autocad
8 Bien Phap Thi Cong Cong Hop Ba
9 Bien Phap Thi Cong Cong Hop Doi
10 Bien Phap Thi Cong Cong Hop 3 Cad
11 Thi Cong Cong Hop Doi 2
12 Thi Cong Cong Hop Doi Cad
13 Thi Cong Cong Hop Doi Autocad
14 Thi Cong Cong Hop Don Autocad 2
15 Thi Cong Cong Hop Don Autocad
16 Thi Cong Cong Hop Don Cad
17 Thi Cong Cong Hop Don Autocad 2 (1)
18 Day Chuyen To Chuc Thi Cong Cong Ngang
19 Noi Cong Ban
20 Mat Bang Thi Cong Cong Hop Ky Thuat
21 Bien Phap Thi Cong Cong Tron
22 Mat Bang Thi Cong Cong Hop Doi
23 To Chuc Thi Cong Cong Doc Tuyen
24 Thi Cong Ranh Doc Tuyen
25 File Ban Ve Thi Cong Cong Tron
26 Thi Cong Ho Ga Cua Xa
27 Bien Phap Thi Cong Ho Ga
28 Cong Tron
29 Cong Qua Duong
30 Be Tong Thanh Cong
31 Lap Dat Hoan Tra
32 Bien Phap Lap Dat Hoan Tra
33 Ban Ve Cong Hop Qua Duong
34 Bien Phap Thi Cong Lap Dat Cong Tron
35 Bien Phap Thi Cong Dat Ho Thu Nuoc Doc Duong
36 Thi Cong Cong Hop Qua Duong
37 Bien Phap Thi Cong Cong Hop Qua Duong
38 Lap Dat Ong Bang Thu Cong
39 Lap Dat Ong Bang Palang
40 Thi Cong Cong Thoat Nuoc
41 Dao Dat Ong Cong Thoat Nuoc
42 Thi Cong Be Tong Mong Cong Hop
43 Thi Cong Cong Ban
44 Thi Cong Cong
45 Thi Cong Ong Tron
46 Thi Cong Cau Kien Duc San
47 Thi Cong Ong Tron 2
48 Thi Cong Thanh Nap Cong Hop
49 Ha Ong Bang Thu Cong
50 Bien Phap Thoat Nuoc Mat Bang
51 Cong Ho Ga Thoat Nuoc Cong Trinh
52 Thoat Nuoc Ranh
53 Ho Ga Cong Tron
54 Thi Cong Ranh
55 Bien Phap Lap Dat Cong Hop
56 Do Be Tong Cho Ranh Doc
57 Lap Dat Cong Tron (1)
58 Dao Ranh Thoat Nuoc
59 Lap Dat Cong Tron
60 Thi Cong Ranh Thoat Nuoc
61 Hao Ky Thuat
62 Bien Phap Thi Cong Lap Dat Cong 3
63 Bien Phap Thi Cong Ranh Ho Ga
64 Bien Phap Thi Cong Muong Ranh
65 Bien Phap Thi Cong Muong Ranh 2 1
Bien Phap Thi Cong Dap Dat Dam Chat
Ban Ve Bien Phap Thi Cong Cong Thoat Nuoc
Ban Ve Bien Phap Thi Cong Ho Ga Cong Nuoc
Ban Ve Bien Phap Thi Cong Lap Cong Thoat Nuoc
Ban Ve Bien Phap Thi Cong Lap Dat Ho Ga
Ban Ve Bien Phap Thi Cong Ong Cong Thoat Nuoc Qua Duong
Ban Ve Bien Phap Thi Cong Ranh Cong Thoat Nuoc
Ban Ve Cong Thoat Nuoc Cap Dien
Ban Ve Bien Phap Thi Cong Muong Doc
Ban Ve Bien Phap Thi Cong Ho Ga Cua Thu
Ban Ve Bien Phap Thi Cong Cong Doc Qua Duong Ngang (2)
Ban Ve Bien Phap Thi Cong Cong Doc Qua Duong Ngang
Ban Ve Bien Phap Thi Cong Cong Doc Tren Via He
1 Cay Xanh
2 Bo Via
3 Lat He
4 Lat Da
5 Trong Cay 2
6 Trong Cay
7 Thi Cong Cay Xanh
8 Via He Lat Gach Bo Via
9 Lap Dat Bo Via Lat He
10 Thi Cong Lat He
11 Bien Phap Thi Cong Lat Via He
12 Via He Cay Xanh Block Bo Via 4
Ban Ve Bien Phap Thi Cong Bo Via Lat Via He
1 Tram Bien Ap
2 Bien Phap Thi Cong Dien Chieu Sang
3 Dao Mong Tram Bien Ap
4 Bien Phap Thi Cong Cot Dien
5 Thi Cong Cap Dien Ca Vien Thong
6 Lp Dat Tram Bien Ap
7 Thi Cong Cot Dien
8 Be May Bien Ap
9 Bien Phap Lap Dung Cot Cao The
10 Bien Phap Lap Dung Cot Dien
11 Lap Dat Den Chieu Sang
12 Lap Dung Cot Dien Chieu Sang
Ban Ve Bien Phap Thi Cong Cot Dien Chieu Sang
1 Thi Cong Cap Dien Ca Vien Thong (1)
2 Thi Cong Dien Ngoai Nha
Ban Ve Bien Phap Thi Cong He Thong Dien Chieu Sang
Ban Ve Bien Phap Thi Cong He Thong Dien Chieu Sang 2
1 Bien Phap Thao Do Trang Thiet Bi Dien
2 Thao Do Den Quat Autocad (1)
3 Bien Phap Pha Do Phan Mong
4 Bien Phap Thao Do Tuong Autocad
5 Bien Phap Pha Tuong Bang May
6 Bien Phap Pha Do Dien Hinh (1)
1 Do Dac
2 Kiem Tra Do Dac
3 Bien Phap Thi Cong Trac Dia 2
4 Nghiem Thu Cao Do 2
5 Bien Phap Thi Cong Trac Dia
6 Bien Phap Xac Dinh Kiem Tra Tim Cot (1)
7 Bien Phap Xu Ly Cao Do Chat Luong Be Tong
8 Kiem Tra Tim Cao Do Cot
Bien Phap Quan Ly Cao Do Va Chat Luong Be Mat Be Tong Trac Dia
Bien Phap Thi Cong Trac Dac Bien Phap Xac Dinh Va Kiem Tra Cao Do
Cac Tieu Chuan Ky Thuat Do Dac Trong Qua Trinh Thi Cong
Thi Cong Coc Tre
Bien Phap Thi Cong Lat Da Khan Dong Coc Tre
1 Bien Phap Thi Cong Coc Khoan Nhoi
2 Thi Cong Coc Khoan Nhoi 3 (1)
3 Thi Cong Coc Khoan Nhoi 6
4 Thi Cong Coc Khoan Nhoi 2 (1)
5 Thi Cong Coc Khoan Nhoi 5
6 Thi Cong Coc Khoan Nhoi 4
7 Thi Cong Coc Khoan Nhoi (1) (1)
8 Thiet Ke Coc Khoan Nhoi
9 Coc Khoan Nhoi Tang Ham (1)
10 Coc Khoan Nhoi
11 Thi Cong Coc Khoan Nhoi (1)
12 Dap Dau Coc Khoan Nhoi
13 Khoan Coc Nhoi
14 Thi Cong Coc Khoan Nhoi 2
15 Thi Cong Coc Khoan Nhoi
16 Coc Khoan Nhoi D1500
17 Khoan Nhoi Tru
18 Cau Tao Ong Vach Thep
19 Cau Tao Ong Vach
20 Thi Cong Coc Khoan Nhoi 3
21 Anh Bien Phap Thi Cong Coc Khoan Nhoi
22 Mat Cat Thi Cong Dao Dat Mong
1 Thi Cong Cong Chui Dan Sinh Cong Thoat Nuoc
2 Thi Cong Cong Chui Dan Sinh Cong Thoat Nuoc 2
3 Thi Cong Ep Coc (1)
4 Ban Ve Thi Cong Coc Cau (1)
5 Thi Cong Coc Cau (1)
6 Thi Cong Dong Coc
7 Thi Cong Ep Coc
8 Thi Cong Ep Coc 2
9 Thi Cong Ep Coc 3
10 Thi Cong Ep Coc 4
11 Dong Coc Be Tong
12 Dap Dau Coc Be Tong
13 Bien Phap Thi Nghiem Coc
14 Mat Cat May Ep Coc
15 Chi Tiet May Ep Coc
16 Mat Bang Ep Coc
17 Mat Bang Duc Coc
18 Ep Coc 2
19 Ep Coc
20 Bien Phap Van Chuyen Xep Do Coc
21 Mat Cat Thi Cong Dao Dat Mong
22 Quy Trinh Han Noi Coc Ly Tam
23 Quy Trinh Thi Cong Ep Coc Dai Tra
24 So Do Thi Cong Ep Coc Dai Tra
Ban Ve Bien Phap Thi Cong Ep Coc
Ban Ve Mat Dung So Do Xep Tai Ep Coc
Bien Phap Thi Cong Trinh Tu Ep Coc
1 Ban Ve Thi Cong Cu
2 Mat Bang Thi Cong Cu
3 Vang Chong Va Cu
4 Thi Cong Rut Cu
5 Thi Cong Cu
Mat Bang Bo Tri Cu Larsen Giang Chong Cad
1 Ban Ve Dam Chong Vach Ham
2 Vang Chong Va Cu (1)
3 Thiet Ke Vang Chong Ham
4 Vang Chong Ham
5 Vang Chong Ham 2
6 Mau Vang Chong Ham
7 Vang Chong Ham Hay
8 Thi Cong Dam Chong
9 Thi Cong Vang Chong
10 Mat Bang He Chong
11 Vang Chong Dam Chong
12 Thi Cong Vach
1 Dao Dat Tang Ham
2 Coc Khoan Nhoi Tang Ham
3 Bien Phap Ban Ve Tang Ham
4 Mat Bang Dao Dat Giai Doan 2
5 Mat Bang Giai Doan 1
6 Mat Bang Dao Dat Giai Doan 4
7 Chi Tiet Coc Khoan Nhoi
8 Bien Phap Thi Cong Vach Dien Hinh
9 Mat Bang Thi Cong Cot Vach Tang Ham
10 Mat Bang Ket Cau Lo Mo San
11 Thi Cong Cau Thang Bo
12 Mat Bang Thi Cong Ham Giai Doan 1
13 Thi Cong Cot Ham
14 Thi Cong Dam San Tang 1
Ban Ve Bien Phap Thi Cong Dao Dat Tang Ham Chung Cu Cad
1 Thi Cong Dao Dat
2 Dao Mong Thu Cong
3 Bien Phap Thi Cong Muong Ranh 2
4 Thi Cong Sua Ho Mong Bang Thu Cong
5 Cong Tac Dao Dat Autocad
6 Dao Dap San Nen Autocad
1 Thi Cong Mong
2 Bien Phap Thi Cong Mong 1
3 Thi Cong Sua Ho Mong Bang Thu Cong (1)
4 So Do Thi Cong Ep Coc Dai Tra
5 Mat Cat Thi Cong Dao Dat Mong (1)
6 Bien Phap Thi Cong Mong
7 Bien Phap Thi Cong Mong Tang Pit
8 Bien Phap Thi Cong Mong Tang 1
9 Mat Cat Pha Mong
1 Thi Cong Be (1)
2 Thi Cong Be
3 Bien Phap Thi Cong Be 2
4 Bien Phap Thi Cong Be

File số 93

Thi Cong Dao Dat Be Chua Nuoc
Thi Cong Do Be Tong Day Be Chua
Thi Cong Do Be Tong Thanh Nap Be Chua
1 Hang Rao Ma Kem Tam
2 Lap Dat Hang Rao
3 Bien Phap Thi Cong Xay Tuong Rao
4 Bien Phap Thi Cong Tuong Rao
5 Bien Phap Thi Cong Trat Tuong Rao
6 Bien Phap Tuong Rao Dac
7 Bien Phap Thi Cong Hang Rao Tam
8 Thi Cong Tuong Rao
9 Mong Tuong Rao
10 Xay Tuong Rao
11 Tru Tuong Rao
12 Son Tuong Rao
1.thi Cong Cot (1) (1) (1)
2.thi Cong Cot 2 (1) (1)
3.coppha Cot Bien Goc
4 Thi Cong Cot (1) (1)
5 Thi Cong Cot 2 (1)
6 Thi Cong Cot (1)
7 Cot Bien
8 Thi Cong Cot 2
9 Do Be Tong Cot
10 Be Tong Cot
11 Copha Vach Cot
12 Coppha Cot
13 Thi Cong Cot Bien Goc
14 Bien Phap Xac Dinh Kiem Tra Tim Cot
15 Thi Cong Cot
16 Bien Phap Thi Cong Van Khuon Cot
17 Chi Tiet Van Khuon Cot
18 Bao Duong Be Tong Cot
19 Mat Bang Thi Cong Cot
20 Quy Trinh Thi Cong Cot
21 Trinh Tu Thi Cong Cot
22 Mat Cat Thi Cong Cot
23 Copha Cot
24 Coppha Cot
25 Chi Tiet Thi Cong Cot Doc Lap
26 Bien Phap Neo Chong Coppha Cot Goc
27 Bien Phap Neo Chong Coppha Cot Bien
28 Kiem Tra Tim Cao Do Cot
29 Bien Phap Van Khuon Cot
30 Bien Phap An Toan Ve Sinh Moi Truong 1
1 Thi Cong Dam San (1) (1) (1)
2 Van Khuon Dam San
3 Cot Dam San (1)
4 Thi Cong Cot Dam San
5 Thi Cong Dam San (1) (1)
6 Cot Dam San
7 Copha Cot Dam San
8 Thi Cong Dam San (1)
9 Thi Cong Dam San
10 Bien Phap Thi Cong Dam San
11 Bien Phap Thi Cong Giao Chong Dam
12 Mat Cat Giao Chong Dam
13 Mat Cat Thi Cong Giao Chong Dam San
14 Thi Cong Cot Do Lien Dam San
15 Van Khuon Cot Dam San
1 Lap Dung Cau Thap
2 Lap Cuc Doi Trong
3 Hoan Thien Cau Thap
4 Lap Dung 8 Cuc Doi Trong Con Lai
5 Lap Dung Can Chinh
6 Lap Dung Chop Cau Thap
7 Lap Dung Dot Co So
8 Lap Dung Long Nang
9 Lap Dung Duoi Can Doi Trong
10 Lap Dung Mam Xoay Cabin
Ban Ve Bien Phap Thi Cong Bptc Can Phan Phoi (2)
Ban Ve Bien Phap Thi Cong Bptc Can Phan Phoi
Ban Ve Bien Phap Thi Cong Bptc Van Thang Long (2)
Ban Ve Bien Phap Thi Cong Bptc Van Thang Long
Ban Ve Bien Phap Thi Cong Do Bu Can Phan Phoi
Ban Ve Bien Phap Thi Cong Lap Van Thang Long
Ban Ve Bien Phap Thi Cong Nang Can Phan Phoi
Bien Phap Thi Cong Bptc Lap Dat Van Thang Long
Bien Phap Thi Cong Bptc Thao Do Can Phan Phoi
Quy Trinh Bom Be Tong Su Dung Can Phan Phoi
Trinh Tu Thao Do Cau Thap
Bien Phap Thi Cong Cap Du Ung Luc
Ban Ve Bien Phap Cong Tac Cat Dau Cap Va Bit Dau Neo Keo
Ban Ve Bien Phap Thi Cong Bai Tap Ket Cap Du Ung Luc
Ban Ve Bien Phap Thi Cong Cong Tac Keo Cang Cap Du Ung Luc Cang Sau
Ban Ve Bien Phap Thi Cong Gia Cong Cap Dau Neo Dul
Ban Ve Bptc Cong Tac Lap Dat Cap Du Ung Luc
Ban Ve Quy Trinh Thi Cong Cap Du Ung Luc
Bien Phap Thi Cong An Toan Cap Du Ung Luc
Cong Tac Bom Vua Cap Du Ung Luc Cang Sau
1 Coppha Cau Thang
2 Van Khuon Cau Thang
3 Cau Thang Bo
4 Thi Cong Cau Thang
5 Bien Phap Thi Cong Cau Thang
6 Ban Ve Bien Phap Thi Cong Cau Thang
7 Bien Phap Thi Cong Cau Thang
1 Bien Phap Thi Cong Op Tuong
2 Bien Phap Thi Cong Lat Nen
3 Bien Phap Thi Cong Op Gach
4 Bien Phap Xay Tuong
5 Xay Tuong Gach
6 Thi Cong Trat Tuong Op Nha Ve Sinh
7 Op Da Granite
8 Xay Trat Tren Cao (1)
9 Xay Tuong (1)
10 Cong Tac Trat
11 Xay Trat Tren Cao
12 Xay Tuong
13 Thi Cong Op
14 Thi Cong Xay Tuong (1)
15 Thi Cong Hoan Thien Theo Tang
16 Thi Cong Hoan Thien
17 Hoan Thien Theo Phuong Ngang
18 Thi Cong Lang Nen
19 Thi Cong Op Lat
20 Thi Cong Xay Tuong
21 Thi Cong Trat Tuong
22 Xay Gach Chi
23 Gop Gach Men Kinh
24 Lat Nen
25 Trat
26 Trat Hoan Thien
27 Bien Phap An Toan Ve Sinh Moi Truong 1
28 Bien Phap Xay Tuong
29 Bien Phap Thi Cong Xay Tuong
30 Bien Phap Trat Tuong 1
31 Bien Phap Thi Cong Xay Tuong 2
32 Mat Cat Thi Cong Hoan Thien
33 Bien Phap Trat Tuong
34 Bien Phap Trat Op Lat
35 Bien Phap Lat Nen Xay Tuong
36 Bien Phap Hoan Thien 2
37 File Bien Phap Thi Cong Xay
38 Bien Phap Thi Cong Xay
39 Ban Ve Phan Xay
40 Ban Ve Bien Phap Thi Cong Phan Xay
41 Chi Tiet Hang Rao Tam
Bien Phap Thi Cong Trat Tuong
Ban Ve Bien Phap Thi Cong Bptc Trat Hoan Thien Ngoai Nha
Ban Ve Bien Phap Thi Cong Bptc Trat Tran
Ban Ve Bien Phap Thi Cong Bptc Xay Trat
Ban Ve Bien Phap Thi Cong Lang Nen
Ban Ve Bien Phap Thi Cong Lat Nen
Ban Ve Bien Phap Thi Cong Op Tuong
Ban Ve Bien Phap Thi Cong Trat Hoan Thien
1 Bien Phap Thi Cong Gian Giao Bao Che
2 Gian Giao Cong Tac
3 Luoi An Toan (1)
4 Gian Giao
5 Loi Bao Che
6 Dan Giao Bao Che
7 Luoi Chong Bui
8 Giao Thi Cong
9 Luoi An Toan
10 Chi Tiet He Giang Giao
11 Ban Ve Bien Phap An Toan Autocad
12 Bien Phap Thao Do Tuong Autocad
13 Bien Phap Thi Cong Xay Tuong
14 Bien Phap An Toan Thang May Thang Bo
Ban Ve Bien Phap Thi Cong Bptc Giao Ngoai
File Ban Ve Bien Phap Thi Cong Bptc Giao Ngoai
File Cad Thiet Ke Bien Phap Thi Cong Bptc Giao Ngoai
Tai File Cad Bien Phap Thi Cong Bptc Giao Ngoai
1 Thi Cong Thang May
1 Thi Cong Vach Tang Ham
2 Vach Thang May
3 Coppha Tuong Vach 2
4 Be Tong Vach
5 Tuong Vach 2
6 Tuong Vach
7 Coppha Tuong Vach
8 Copha Vach Cot (1)
9 Bien Phap Thi Cong Vach
1.san Thao Tac 2
2 San Thao Tac 5
3 San Thao Tac 4
4 San Thao Tac 3
5 San Thao Tac 6
6 San Thao Tac 8
7 San Thao Tac 9
8 San Thao Tac 7
9 San Thao Tac 10
10 San Thao Tac 11
11 San Thao Tac 12
12 San Thao Tac
13 San Thao Tac 13
1 Thi Cong Phan Son
2 Lan Son Lat Gach
3 Thi Cong Son Ba
4 Ba Tuong Son Tuong
5 Bien Phap Hoan Thien
6 Thi Cong Son
Ban Ve Bien Phap Thi Cong Ba Tuong Tran Trong Nha
Ban Ve Bien Phap Thi Cong Bptc Son Ba
Ban Ve Bien Phap Thi Cong Son Ba (2)
Ban Ve Bien Phap Thi Cong Son Tuong
Ban Ve Bien Phap Thi Cong Son Tuong Tran Trong Nha
1 Bien Phap Thi Cong Cua Go
2 Chen Khuon Cua
3 Thi Cong Cua
4 Lap Dat Cua
5 Lap Dung Cua Vach Kinh
Ban Ve Bien Phap Thi Cong Cua Nha May
Ban Ve Bien Phap Thi Cong Cua Nhom Kinh
Ban Ve Bien Phap Thi Cong Trac Dac Thi Cong Cua
Bien Phap Lap Dat Cua So Cua Di Nhom Kinh
Bien Phap Thi Cong Bptc Lap Dung Cua
Bien Phap Thi Cong Lap Dung Thi Cong Vach Kinh Mat Dung
1 Bien Phap Thi Cong Dien
2 Lap Dien O Cam Cong Tac
3 Thi Cong Mang Dien
4 Thi Cong Dien
5 O Cam Dien Thoai
6 Lap Thiet Bi Dien
7 Lap Dat Den
8 Dien Thi Cong
9 Ong Dien Am Tuong
10 Bien Phap Thi Cong Dien Noi
11 Lap Dat Cap Dien
12 O Cam Cong Tac
13 Lap Dat Thiet Bi Dien
14 Cap Ngam Trong Nha
Thi Cong Dien Trong Nha
1 Lap Dat Ong Cap Thoat Nuoc Trong Nha
2 Lap Dat He Thong Nuoc
3 Lap Dat Thiet Bi Ve Sinh
4 Thi Cong Cap Nuoc
5 Cap Thoat Nuoc
6 Lap Dat Thiet Bi Nuoc 2
7 Lap Dat Thiet Bi Nuoc
8 Di Duong Ong Cap Thoat Nuoc
9 Bien Phap Thi Cong He Thong Cap Nuoc
10 Cap Nuoc Trong Nha
11 Thi Cong He Thong Cap Nuoc
1 Thi Cong Khi Y Te
2 Dieu Hoa Khong Khi
3 Thi Cong Khi Y Te 2
4 Thi Cong Dieu Hoa
5 Bien Phap Thi Cong He Thong Lanh
6 Dieu Hoa
Bien Phap Thi Cong Lap Dung Lan Can Cau Thang
1 Bien Phap Thi Cong Tran Nhom
2 Thi Cong Tran Thach Cao (1)
3 Thi Cong Khung Tran
4 Thi Cong Tran Thach Cao
5 Thi Cong Tran Treo
6 Thi Cong Lap Tran
Ban Ve Bien Phap Thi Cong Tran Thach Cao
1 Thi Cong Dien Chong Set
2 Kim Thu Set
3 Thi Cong Chong Set 2
4 Bien Phap Thi Cong Chong Set 3
5 Thi Cong Chong Set
1 Chong Tham Be Ca
2 Chong Tham 1
3 Chong Tham
4 Thi Cong Chong Tham
Ban Ve Bien Phap Thi Cong Bptc Chong Tham
1 Ep Coc Thu
2 Thi Cong Cong Chui
3 Thi Cong Cong Chui Dan Sinh Cong Thoat Nuoc (1)
4 Thi Cong Cong Chui Dan Sinh Cong Thoat Nuoc 2 (1)
5 Van Khuon Cong
6 Van Khuon Cong Chui
7 Thi Cong Ham Chui Dan Sinh 4
8 Thi Cong Ham Chui Dan Sinh 6
9 Thi Cong Ham Chui Dan Sinh 2
10 Thi Cong Ham Chui Dan Sinh 5
11 Thi Cong Ham Chui Dan Sinh 3
12 Thi Cong Ham Chui Dan Sinh
1 Be Tong Mong Be Dai Phun
2 Copha Dai Phun Nuoc
3 Coppha Dai Phun
4 Thi Cong Mong Dai Phun
1 Bien Phap Thi Cong Ke Ho
2 Thi Cong Long Ho
3 Bien Phap Bat Sua Mai Ke Ho
4 Bien Phap Dao Mong Ke Ho
1 Bien Phap Thi Cong Khoan No Min 3
2 Bien Phap Thi Cong Khoan No Min
3 Bien Phap Thi Cong Khoan No Min 2
4 Khoan No Min
5 Bien Phap Thi Cong Khoan No Min 4
1 Lap Dung Nha Ket Cau Thep 3
2 Lap Dung Nha Ket Cau Thep 4
3 Lap Dung Nha Ket Cau Thep 2
4 Lap Dung Nha Ket Cau Thep 5
5 Lap Dung Nha Ket Cau Thep 6
6 Lap Dung Nha Ket Cau Thep
7 Lap Dung Keo Cot
8 Lap Dung Xa Go Mai
9 Cau Thang Ngoai Nha
10 Lap Dung Cot
11 Lap Dung Nha Thep
12 Lap Dung Xa Go Nha Xuong
13 Lap Dung Keo Thep
14 Lap Dung Xa Go Thep
15 Mat Bang Huong Lap Dung
16 Bien Phap Thi Cong Lap Cot Nha Xuong
17 Lap Dung Xa Go Mai Ty Mai
18 Bien Phap Tap Ket Ton Len Mai
19 Bien Phap Lop Ton Vach
20 Bien Phap Lop Ton Mai
21 Bien Phap Lap Ty Mai
22 Bien Phap Lap Mang Xoi Ong Xoi
23 Bien Phap Lap Dung Keo Thep Nha Xuong
24 Bien Phap Lap Diem
25 Thao Do Vi Keo Thep
26 Thao Do Nha Ket Cau Thep Cad
27 Thao Do Den Quat Autocad
28 Bien Phap Thao Do Vi Keo Mai
29 Bien Phap Pha Do Dien Hinh
30 Ban Ve Thi Cong Nha Cong Nghiep
31 Ban Ve Bien Phap Thi Cong Lap Ghep Nha Ket Cau Thep
Ban Ve Bien Phap Mat Dung Lap Dung Cot (2)
Ban Ve Bien Phap Mat Dung Lap Dung Cot
Ban Ve Bien Phap Mat Dung Lap Dung Giang Cot
Ban Ve Thi Cong Lap Dung Ton Mai
Ban Ve Thi Cong Lap Dung Xa Go Thep
Ban Ve Thi Cong Mat Dung Lap Dung Keo Thep
Phoi Canh Chi Tiet Cau Lap Cot
1 Nao Vet Bun 4
2 Nao Vet Bun 2
4 Nao Vet Bun 5
5 Nao Vet Bun 6
5 Nao Vet Bun 6
6 Nao Vet Bun 7
7 Nao Vet Bun
1 Thi Cong Vai Dia Ky Thuat
May Thi Cong
May Thi Cong 2
May Thi Cong 3
May Thi Cong 4
May Thi Cong 5
May Thi Cong 6
Thi Cong Bac Tham
Thi Cong Bac Tham 2
Thi Cong Gieng Cat
1 Ban Ve Thi Cong Dam Super T 2
2 Ban Ve Thi Cong Dam Super T 3
3 Ban Ve Thi Cong Dam Super T 5
4 Ban Ve Thi Cong Dam Super T
5 Ban Ve Thi Cong Dam Super T 4
1 Thi Cong Coc Cau
2 Ban Ve Thi Cong Coc Cau
3 Thi Cong Mo Cau
4 Thi Cong Dong Coc (1)
5 Thi Cong Mo Tru Cau 3
6 Thi Cong Mo Tru Cau 4
7 Thi Cong Mo Tru Cau 5
8 Thi Cong Mo Tru Cau 2
9 Thi Cong Mo Tru Cau 6
10 Thi Cong Mo Tru Cau
11 Thi Cong Mo Tru Cau
12 Bien Phap Thi Cong Tru Cau
13 Bien Phap Thi Cong Tru Cau 2
14 Bo Tri Da Giao Van Khuon Tru
15 Cau Tao He San Dao
16 Cau Tao Vong Vay Thi Cong Tru
17 Chi Tiet Coc Thi Cong Tru
18 Van Khuon Va Da Giao Be Tru
19 Bien Phap Thi Cong Tru Cau 2 1
20 Cau Tao He San Dao 1
21 Cau Tao Vong Vay Thi Cong Tru 1
22 Van Khuon Va Da Giao Be Tru 1
Hotline