85+ Bản vẽ nhà xưởng cad, nhiều thư viện autocad nhà công nghiệp

Bản vẽ nhà xưởng cad sẽ được chúng tôi giới thiệu nhiều thư viện cad nhà công nghiệp đẹp. Đầy đủ các bản vẽ autocad để các bạn tham khảo.

Tổng hợp các bản vẽ nhà xưởng cad đẹp, nhiều thư viện autocad nhà công nghiệp.

TẢI VỀ TẠI ĐÂY >>>>>> ///Link///.

Mẫu 1: Bản vẽ nhà xưởng cad nhịp 64m x 91m

 

Full hồ sơ thiết kế nhà xưởng nhịp 64m x 94m autocad.
Full hồ sơ thiết kế nhà xưởng nhịp 64m x 94m autocad.
Chi tiết thiết kế móng nhà xưởng cad
Chi tiết thiết kế móng nhà xưởng cad
Tải bản vẽ cấu tạo nhà xưởng autocad.
Tải bản vẽ cấu tạo nhà xưởng autocad.
Chi tiết cấu tạo nhà xưởng cad
Chi tiết cấu tạo nhà xưởng cad
Chi tiết cấu tạo.
Chi tiết cấu tạo.
Mặt bằng nhà xưởng nhịp 64m.
Mặt bằng nhà xưởng nhịp 64m.
Mặt bằng móng nhà xưởng sản xuất chính.
Mặt bằng móng nhà xưởng sản xuất chính.
Mặt đứng khung đầu hồi bê tông cốt thép.
Mặt đứng khung đầu hồi bê tông cốt thép.

Mẫu 2: Tải Download bản vẽ thiết kế nhà xưởng nhịp 35mx88m đầy đủ bản vẽ kiến trúc và kết cấu.

 

Giới thiệu các bạn một số bản vẽ chính của nhà xưởng 35x88m này.

Tổng mặt bằng bản vẽ nhà xưởng cad.
Tổng mặt bằng bản vẽ nhà xưởng cad.
Các bản vẽ mặt bằng nhà xưởng 35x88m
Các bản vẽ mặt bằng nhà xưởng 35x88m
Thiết kế trích đoạn 1 phần nhà xưởng autocad.
Thiết kế trích đoạn 1 phần nhà xưởng autocad.
Các bản vẽ phần kết cấu nhà xưởng 35x88m.
Các bản vẽ phần kết cấu nhà xưởng 35x88m.
Mặt bằng nhà xưởng đẹp autocad
Mặt bằng nhà xưởng đẹp autocad
Tải về bản vẽ chi tiết nhà xưởng cad đẹp.
Tải về bản vẽ chi tiết nhà xưởng cad đẹp.
Thiết kế dốc lên xuống của nhà xưởng cad.
Thiết kế dốc lên xuống của nhà xưởng cad.
Các chi tiết kết cấu thép của nhà xưởng.
Các chi tiết kết cấu thép của nhà xưởng.
Các mặt đứng bên của nhà xưởng.
Các mặt đứng bên của nhà xưởng.
Các mặt đứng bên của nhà xưởng.
Các mặt đứng bên của nhà xưởng.
Thiết kế mái nhà xưởng cad.
Thiết kế mái nhà xưởng cad.
Thiết kế tính toán phần kết cấu nhà xưởng.
Thiết kế tính toán phần kết cấu nhà xưởng.
Thiết kế tính toán phần kết cấu nhà xưởng.
Thiết kế tính toán phần kết cấu nhà xưởng.
Mặt bằng nhà xưởng.
Mặt bằng nhà xưởng.
mặt đứng nhà xưởng.
mặt đứng nhà xưởng.
mặt đứng nhà xưởng.
mặt đứng nhà xưởng.
mặt bằng nhà xưởng.
mặt bằng nhà xưởng.
mặt bằng nhà xưởng.
mặt bằng nhà xưởng.
Tính toán phần nhịp nhà xưởng.
Tính toán phần nhịp nhà xưởng.
Tính toán phần nhịp nhà xưởng.
Tính toán phần nhịp nhà xưởng.
mặt bằng nhà xưởng.
Tính toán phần nhịp nhà xưởng.
Thiết kế kết cấu để xe nhà xưởng.
Thiết kế kết cấu để xe nhà xưởng.
Thiết kế kết cấu để cờ nhà xưởng.
Thiết kế kết cấu để cờ nhà xưởng.

Mẫu 3: Tải thiết kế nhà xưởng 2 tầng 40x90m full kiến trúc, kết cấu, thuyết minh

TẢI VỀ HỒ SƠ MẪU 3 (X2) TẠI ĐÂY >>>>>> ///Link///.

CÁC BẠN CÓ THỂ XEM THÊM TỔNG HỢP RẤT NHIỀU HỒ SƠ BẢN VẼ THIẾT KẾ XƯỞNG  KHÁC TẠI ĐÂY.

Chi tiết các bản vẽ có trong file hồ sơ nhà xưởng này.

Tổng hợp các bản vẽ phần kiến trúc nhà xưởng.

Tổng hợp bản vẽ thiết kế nhà xưởng 2 tầng Full 40mx90m.
Tổng hợp bản vẽ thiết kế nhà xưởng 2 tầng Full 40mx90m.
Thuyết minh bản vẽ nhà xưởng 2 tầng đẹp.
Thuyết minh bản vẽ nhà xưởng 2 tầng đẹp.

Mặt bằng móng nhà xưởng 2 tầng đẹp.
Mặt bằng móng nhà xưởng 2 tầng đẹp.
Thiết kế chi tiết nhà xưởng đẹp.
Thiết kế chi tiết nhà xưởng đẹp.
Mặt cắt kết cấu nhà xưởng đẹp.
Mặt cắt kết cấu nhà xưởng đẹp.
Tổng hợp bản vẽ thiết kế phần kết cấu nhà xưởng 2 tầng 40mx90m
Tổng hợp bản vẽ thiết kế phần kết cấu nhà xưởng 2 tầng 40mx90m
Mặt bằng kết cấu mái nhà xưởng full.
Mặt bằng kết cấu mái nhà xưởng full.
Mặt bằng kết cấu mái nhà xưởng full.
Mặt bằng kết cấu mái nhà xưởng full.
Tổng hợp bản vẽ điện nước nhà xưởng.
Tổng hợp bản vẽ điện nước nhà xưởng.
Thiết kế chi tiết hàn đấu nối các vị trí công trình nhà xưởng.
Thiết kế chi tiết hàn đấu nối các vị trí công trình nhà xưởng.
Thiết kế chi tiết cầu thang nhà xưởng.
Thiết kế chi tiết cầu thang nhà xưởng.
Mặt cắt chi tiết phần kết cấu nhà xưởng.
Mặt cắt chi tiết phần kết cấu nhà xưởng.
Mặt đứng thiết kế nhà xưởng lắp ghép.
Mặt đứng thiết kế nhà xưởng lắp ghép.
Thiết kế mặt bằng cột nhà xưởng.
Thiết kế mặt bằng cột nhà xưởng.
Thiết kế chi tiết mái kết cấu nhà xưởng.
Thiết kế chi tiết mái kết cấu nhà xưởng.
Thiết kế phần mái nhà xưởng.
Thiết kế phần mái nhà xưởng.
Chi tiết cầu thang nhà xưởng.
Chi tiết cầu thang nhà xưởng.
Thiết kế full nhà xưởng 40x90m
Thiết kế full nhà xưởng 40x90m
Thiết kế full nhà xưởng 40x90m
Thiết kế full nhà xưởng 40x90m
Thiết kế chi tiết kèo thép nhà xưởng.
Thiết kế chi tiết kèo thép nhà xưởng.
Thiết kế chi tiết kèo thép nhà xưởng.
Thiết kế chi tiết kèo thép nhà xưởng.
Thiết kế mặt bằng nhà xưởng tại tầng 1.
Thiết kế mặt bằng nhà xưởng tại tầng 1.
Thiết kế mặt bằng nhà xưởng tại tầng 1.
Thiết kế mặt bằng nhà xưởng tại tầng 1.
Thiết kế mặt bằng phần mái nhà xưởng.
Thiết kế mặt bằng phần mái nhà xưởng.
Chi tiết phần cọc nhà xưởng.
Chi tiết phần cọc nhà xưởng.
Thiết kế chi tiết phần cửa nhà xưởng.
Thiết kế chi tiết phần cửa nhà xưởng.
Chi tiết đấu nối cột kèo thép.
Chi tiết đấu nối cột kèo thép.
Chi tiết đấu nối cột kèo thép.
Chi tiết đấu nối cột kèo thép.
Chi tiết đấu nối cột kèo thép.
Chi tiết đấu nối cột kèo thép.
Thiết kế chi tiết hàn nối nhà xưởng.
Thiết kế chi tiết hàn nối nhà xưởng.
Thiết kế chi tiết hàn nối nhà xưởng.
Thiết kế chi tiết hàn nối nhà xưởng.
Thiết kế chi tiết hàn nối nhà xưởng.
Thiết kế chi tiết hàn nối nhà xưởng.
Thống kê thép nhà xưởng.
Thống kê thép nhà xưởng.

Mẫu 4: Full bản vẽ thiết kế nhà xưởng 80mx90m autocad, full đồ án tốt nghiệp.

TẢI VỀ HỒ SƠ MẪU 4 (X1) TẠI ĐÂY >>>>>> ///Link///.

Chi tiết các bản vẽ có trong file hồ sơ nhà xưởng này.

Tổng hợp các bản vẽ phần kiến trúc nhà xưởng.

Tổng hợp bản vẽ nhà xưởng autocad 80mx90m
Tổng hợp bản vẽ nhà xưởng autocad 80mx90m

Video chia sẻ các bản vẽ có trong file hồ sơ nhà xưởng này.

Thiết kế chi tiết file nhà xưởng cad full
Thiết kế chi tiết file nhà xưởng cad full
Thiết kế mặt đứng nhà xưởng nhịp 90m
Thiết kế mặt đứng nhà xưởng nhịp 80m
Mẫu nhà xưởng nhịp 90m full hồ sơ thiết kế.
Mẫu nhà xưởng nhịp 90m full hồ sơ thiết kế.
Mẫu nhà xưởng kèm công trình phụ trợ đẹp.
Mẫu nhà xưởng kèm công trình phụ trợ đẹp.
Các bản vẽ thiết kế nhà xưởng hay.
Các bản vẽ thiết kế nhà xưởng hay.
Thiết kế hệ thống khung kèo nhà xưởng.
Thiết kế hệ thống khung kèo nhà xưởng.
Thiết kế mặt bằng nền nhà xưởng.
Thiết kế mặt bằng nền nhà xưởng.
Mặt bằng nhà xưởng 80x90m
Mặt bằng nhà xưởng 80x90m
Thiết kế mặt bằng móng nhà xưởng.
Thiết kế mặt bằng móng nhà xưởng.
Thiết kế mặt bằng mái nhà xưởng.
Thiết kế mặt bằng mái nhà xưởng.
Chi tiết mặt cắt nhà xưởng.
Chi tiết mặt cắt nhà xưởng.
Bản vẽ kết cấu nhà xưởng chi tiết.
Bản vẽ kết cấu nhà xưởng chi tiết.
Bản vẽ kết cấu nhà xưởng chi tiết.
Bản vẽ kết cấu nhà xưởng chi tiết.
Bản vẽ kết cấu nhà xưởng chi tiết.
Bản vẽ kết cấu nhà xưởng chi tiết.

Mẫu 5: Bản vẽ chi tiết kèo thép nhà xưởng nhịp 26Mx54M

MUA MẪU SỐ 5 TẠI ĐÂY >>>>>> ///Link///.

Tổng hợp chi tiết bản vẽ kèo thép nhà xưởng autocad nhịp 26M
Tổng hợp chi tiết bản vẽ kèo thép nhà xưởng autocad nhịp 26M
Phần dự toán kèo thép nhà xưởng
Phần dự toán kèo thép nhà xưởng
Thiết kế chi tiết kèo thép nhà xưởng nhịp 26M
Thiết kế chi tiết kèo thép nhà xưởng nhịp 26M
Thiết kế kèo thép nhà kho nhà xưởng autocad.
Thiết kế kèo thép nhà kho nhà xưởng autocad.
Mặt bằng mái nhà kho, nhà xưởng thép.
Mặt bằng mái nhà kho, nhà xưởng thép.

Mẫu 6:Download bản vẽ thiết kế nhà kết cấu thép chuồng bò nhịp L=27Mx186M.

MUA HỒ SƠ MẪU 6 TẠI ĐÂY >>>>>> ///Link///.

Chi tiết các bản vẽ có trong file hồ sơ chuồng bò này.

Tổng hợp các bản vẽ phần kiến trúc thiết kế chuồng bò autocad.

Tổng hợp bản vẽ thiết kế chuồng bò nhịp 27M
Tổng hợp bản vẽ thiết kế chuồng bò nhịp 27M
Tổng hợp các bản vẽ kết cấu chuồng bò.
Tổng hợp các bản vẽ kết cấu chuồng bò.
Bảng thống kê cốt thép.
Bảng thống kê cốt thép.
Thiết kế chi tiết bản vẽ chuồng bò autocad.
Thiết kế chi tiết bản vẽ chuồng bò autocad.
Thiết kế chi tiết phần kết cấu thép chuồng bò.
Thiết kế chi tiết phần kết cấu thép chuồng bò.
Bản vẽ thiết kế chuồng bò.
Bản vẽ thiết kế chuồng bò.
Các bản vẽ thiết kế chi tiết chuồng bò hay.
Các bản vẽ thiết kế chi tiết chuồng bò hay.
Bản vẽ thiết kế chuồng bò.
Bản vẽ thiết kế chuồng bò.
Mặt cắt mặt đứng chuồng bò đẹp.
Mặt cắt mặt đứng chuồng bò đẹp.
Thiết kế mặt bằng móng chuồng bò.
Thiết kế mặt bằng móng chuồng bò.
Thiết kế mặt đứng mặt bằng mái chuồng bò.
Thiết kế mặt đứng mặt bằng mái chuồng bò.
Mẫu thiết kế mặt bằng mái kết cấu thép chuồng bò.
Mẫu thiết kế mặt bằng mái kết cấu thép chuồng bò.
Thiết kế mặt bằng kết cấu mái.
Thiết kế mặt bằng kết cấu mái.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline