Tải thiết kế nhà xưởng 2 tầng 40x90m full cad

Tải thiết kế nhà xưởng 2 tầng được nhiều người dùng quan tâm. Chính vì vậy trong bài viết này phan Thịnh gửi tới các bạn mẫu bản vẽ thiết kế xưởng 40x90m đẹp.

Tải thiết kế nhà xưởng 2 tầng 40x90m full autocad hay.

TẢI VỀ HỒ SƠ MẪU X2 TẠI ĐÂY >>>>>> ///Link///.

CÁC BẠN CÓ THỂ XEM THÊM TỔNG HỢP RẤT NHIỀU HỒ SƠ BẢN VẼ THIẾT KẾ XƯỞNG  KHÁC TẠI ĐÂY.

Open this in UX Builder to add and edit content

Chi tiết các bản vẽ có trong file hồ sơ nhà xưởng này.

Tổng hợp các bản vẽ phần kiến trúc nhà xưởng.

Tổng hợp bản vẽ thiết kế nhà xưởng 2 tầng Full 40mx90m.
Tổng hợp bản vẽ thiết kế nhà xưởng 2 tầng Full 40mx90m.
Thuyết minh bản vẽ nhà xưởng 2 tầng đẹp.
Thuyết minh bản vẽ nhà xưởng 2 tầng đẹp.

Mặt bằng móng nhà xưởng 2 tầng đẹp.
Mặt bằng móng nhà xưởng 2 tầng đẹp.
Thiết kế chi tiết nhà xưởng đẹp.
Thiết kế chi tiết nhà xưởng đẹp.
Mặt cắt kết cấu nhà xưởng đẹp.
Mặt cắt kết cấu nhà xưởng đẹp.
Tổng hợp bản vẽ thiết kế phần kết cấu nhà xưởng 2 tầng 40mx90m
Tổng hợp bản vẽ thiết kế phần kết cấu nhà xưởng 2 tầng 40mx90m
Mặt bằng kết cấu mái nhà xưởng full.
Mặt bằng kết cấu mái nhà xưởng full.
Mặt bằng kết cấu mái nhà xưởng full.
Mặt bằng kết cấu mái nhà xưởng full.
Tổng hợp bản vẽ điện nước nhà xưởng.
Tổng hợp bản vẽ điện nước nhà xưởng.
Thiết kế chi tiết hàn đấu nối các vị trí công trình nhà xưởng.
Thiết kế chi tiết hàn đấu nối các vị trí công trình nhà xưởng.
Thiết kế chi tiết cầu thang nhà xưởng.
Thiết kế chi tiết cầu thang nhà xưởng.
Mặt cắt chi tiết phần kết cấu nhà xưởng.
Mặt cắt chi tiết phần kết cấu nhà xưởng.
Mặt đứng thiết kế nhà xưởng lắp ghép.
Mặt đứng thiết kế nhà xưởng lắp ghép.
Thiết kế mặt bằng cột nhà xưởng.
Thiết kế mặt bằng cột nhà xưởng.
Thiết kế chi tiết mái kết cấu nhà xưởng.
Thiết kế chi tiết mái kết cấu nhà xưởng.
Thiết kế phần mái nhà xưởng.
Thiết kế phần mái nhà xưởng.
Chi tiết cầu thang nhà xưởng.
Chi tiết cầu thang nhà xưởng.
Thiết kế full nhà xưởng 40x90m
Thiết kế full nhà xưởng 40x90m
Thiết kế full nhà xưởng 40x90m
Thiết kế full nhà xưởng 40x90m
Thiết kế chi tiết kèo thép nhà xưởng.
Thiết kế chi tiết kèo thép nhà xưởng.
Thiết kế chi tiết kèo thép nhà xưởng.
Thiết kế chi tiết kèo thép nhà xưởng.
Thiết kế mặt bằng nhà xưởng tại tầng 1.
Thiết kế mặt bằng nhà xưởng tại tầng 1.
Thiết kế mặt bằng nhà xưởng tại tầng 1.
Thiết kế mặt bằng nhà xưởng tại tầng 1.
Thiết kế mặt bằng phần mái nhà xưởng.
Thiết kế mặt bằng phần mái nhà xưởng.
Chi tiết phần cọc nhà xưởng.
Chi tiết phần cọc nhà xưởng.
Thiết kế chi tiết phần cửa nhà xưởng.
Thiết kế chi tiết phần cửa nhà xưởng.
Chi tiết đấu nối cột kèo thép.
Chi tiết đấu nối cột kèo thép.
Chi tiết đấu nối cột kèo thép.
Chi tiết đấu nối cột kèo thép.
Chi tiết đấu nối cột kèo thép.
Chi tiết đấu nối cột kèo thép.
Thiết kế chi tiết hàn nối nhà xưởng.
Thiết kế chi tiết hàn nối nhà xưởng.
Thiết kế chi tiết hàn nối nhà xưởng.
Thiết kế chi tiết hàn nối nhà xưởng.
Thiết kế chi tiết hàn nối nhà xưởng.
Thiết kế chi tiết hàn nối nhà xưởng.
Thống kê thép nhà xưởng.
Thống kê thép nhà xưởng.

TẢI VỀ HỒ SƠ MẪU X2 TẠI ĐÂY >>>>>> ///Link///.

Open this in UX Builder to add and edit content

Hotline