32+Bản vẽ thiết kế nhà biệt thự 2 tầng mái thái mái nhật autocad sketchup.

Bản vẽ thiết kế nhà biệt thự 2 tầng mái thái mái nhật autocad kèm sketchup mà chúng tôi sắp giới thiệu các bạn gồm nhiều bản vẽ chi tiết nhà.

Mục lục

Tổng hợp các bản vẽ thiết kế nhà biệt thự 2 tầng mái thái mái nhật autocad đầy đủ bản vẽ thiết kế.

TẢI VỀ NHIỀU MẪU BIỆT THỰ 2 TẦNG MÁI THÁI MÁI NHẬT DƯỚI ĐÂY.

CHÚ Ý: DƯỚI ĐÂY LÀ BẢNG PHÂN LOẠI BẢN VẼ NHÀ THEO CHIỀU RỘNG MẶT TIỀN.

CÁC BẠN LỰA CHỌN MẪU NHÀ DƯỚI ĐÂY CHO PHÙ HỢP VỚI DIỆN TÍCH NHÀ MÌNH NHÉ.

BẢNG PHÂN LOẠI BẢN VẼ NHÀ ĐẸP THEO CHIỀU RỘNG MẶT TIỀN VÀ SỐ TẦNG GIÚP BẠN TÌM BẢN VẼ NHÀ PHÙ HỢP NHANH VÀ HIỆU QUẢ.

Istockphoto 1242648097 170667a

Mẫu số 109: Nhà chiều sâu 14m gồm 03 phòng ngủ:

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Thiet Ke Nha Cap 4 3 Phong Ngu Mat Tien 7m

Thiết kế phối cảnh mẫu số 109:

Mau Mat Tien Nha Cap 4 Mat Tien 7m
xem chi tiết mẫu nhà 109

Mẫu số 108: Nhà chiều sâu 14m gồm 02 phòng ngủ:

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Thiet Ke Nha Cap 4 Mai Thai Mat Tien 8m

Thiết kế phối cảnh mẫu số 108:

Thiet Ke Phoi Canh Nha Mai Thai 1 Tang Dep 8m Mat Tien
xem chi tiết mẫu nhà 108

Mẫu số 121: Nhà rộng 8,5m chiều sâu 11,5m gồm 03 phòng ngủ:

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Tai Tang 1

Thiết kế phối cảnh mẫu số 121:

Phoi Canh Thiet Ke Mat Tien Nha Biet Thu 1 Tang Dep
xem chi tiết mẫu nhà 121

Mẫu số 21: Nhà chiều sâu 16,5m gồm 04 phòng ngủ:

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Thiet Ke Tang 1 Nha Mai Nhat 10x16.5

Thiết kế phối cảnh mẫu số 21:

Mat Tien Nha Mai Nhat 10x16.5
xem chi tiết mẫu nhà 21

Mẫu số 43: Nhà chiều sâu 18,5m gồm 04 phòng ngủ:

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Mai Thai 1 Tang 10.5x18.5m

Thiết kế phối cảnh mẫu số 43:

Phoi Canh Mat Tien Nha 1 Tang Mai Thai 10,5x18,5m
xem chi tiết mẫu nhà 43

Mẫu số 44: Nhà chiều sâu 11m gồm 04 phòng ngủ:

Mặt bằng tầng 1:

Nha Mai Nhat 1 Tang

Thiết kế phối cảnh mẫu số 44:

Mat Tien Nha Mai Nhat 1 Tang
xem chi tiết mẫu nhà 44

Mẫu số 70: Nhà chiều sâu 10,3m gồm 03 phòng ngủ:

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Thiet Ke Biet Thu Nha Vuon Mai Nhat

Thiết kế phối cảnh mẫu số 70:

Thiet Ke Phoi Canh Biet Thu Nha Vuon 1 Tang Mai Nhat
xem chi tiết mẫu nhà 70

Mẫu số 26: Nhà chiều sâu 13,5m gồm 03 phòng ngủ:

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Tang 1 Nha Mai Nhat 17x13,5m

Thiết kế phối cảnh mẫu số 26:

Phoi Canh Thiet Ke Nha 1 Tang Mai Nhat 17mx13,5m
xem chi tiết mẫu nhà 26

Mẫu số 85: Nhà chiều sâu 10,0m gồm 04 phòng ngủ:

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Thiết kế phối cảnh mẫu số 85:

xem chi tiết mẫu nhà 85

Mẫu số 40: Nhà chiều sâu 12,0m gồm 04 phòng ngủ:

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Thiết kế phối cảnh mẫu số 40:

xem chi tiết mẫu nhà 40

Mẫu số 92: Nhà chiều sâu 13,5m gồm 03 phòng ngủ:

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Thiết kế phối cảnh mẫu số 09:

xem chi tiết mẫu nhà 92

MẪU NHÀ SỐ 90: CHIỀU SÂU 10M, GỒM 04 PHÒNG NGỦ.

Mặt bằng tại tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Thiết kế phối cảnh mẫu số 90:

xem chi tiết mẫu nhà 90

MẪU NHÀ SỐ 87: CHIỀU SÂU 13,5M, GỒM 04 PHÒNG NGỦ.

Mặt bằng tại tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Thiết kế phối cảnh mẫu số 87:

xem chi tiết mẫu nhà 87

Mẫu số 141: Nhà rộng 8,5m chiều sâu 10,5m gồm 05 phòng ngủ:

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Tai Tang 1 Biet Thu 8,5mx10,5m

Mặt bằng tầng 2:

Mat Bang Tai Tang 2 Biet Thu 8,5mx10,5m

Thiết kế phối cảnh mẫu số 141:

Tai File Cad Biet Thu 2 Tang 8,5mx10,5m
xem chi tiết mẫu nhà 141

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Mẫu số 91: Nhà rộng 8,6m chiều sâu 12,0m gồm 03 phòng ngủ:

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Thiết kế phối cảnh mẫu số 91:

xem chi tiết mẫu nhà 91

Mẫu số 110: Nhà rộng 8,6m, chiều sâu 13,5m gồm 03 phòng ngủ:

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Tai Tang 1 Nha Mai Nhat 2 Tang Mat Tien 8,6m

Mặt bằng tầng 2:

Thiet Ke Tang 2 Nha Mai Nhat 3 Phong Ngu

Thiết kế phối cảnh mẫu số 110:

Thiet Ke Mat Tien Nha Mai Nhat 2 Tang Rong 8,6m
xem chi tiết mẫu nhà 110

Mẫu số 143: Nhà chiều rộng 9m sâu 9,0m gồm 04 phòng ngủ:

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Tai Tang 1 Nha 9mx9m

Mặt bằng tầng 2:

Mat Bang Tai Tang 2 Nha 9mx9m

Thiết kế phối cảnh mẫu số 143:

Full Thiet Ke Biet Thu 2 Tang Mai Thai 9mx9m
xem chi tiết mẫu nhà 143

Mẫu số 93: Nhà chiều rộng 9m sâu 11,0m gồm 04 phòng ngủ:

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Thiết kế phối cảnh mẫu số 09:

xem chi tiết mẫu nhà 93

Mẫu số 49: Nhà chiều sâu 8,5m gồm 03 phòng ngủ:

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Thiết kế phối cảnh mẫu số 49:

xem chi tiết mẫu nhà 49

Mẫu số 88: Nhà chiều sâu 8,5m gồm 04 phòng ngủ:

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Thiết kế phối cảnh mẫu số 88:

xem chi tiết mẫu nhà 88

Mẫu số 09: Nhà chiều sâu 12,0m gồm 04 phòng ngủ:

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Tang 1 Nha Mai Nhat 10,5mx12m

Mặt bằng tầng 2:

Mat Bang Tang 2 Nha Mai Nhat 10,5mx12m

Thiết kế phối cảnh mẫu số 09:

Mau Nha Mai Nhat 2 Tang Mat Tien 10,5mx12m
xem chi tiết mẫu nhà 09

Mẫu số 89: Nhà chiều sâu 12,5m gồm 04 phòng ngủ:

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Thiết kế phối cảnh mẫu số 89:

xem chi tiết mẫu nhà 89

Mẫu số 50: Nhà chiều sâu 10,0m gồm tầng 1 có 02 phòng ngủ:, tầng 2 có 3 phòng ngủ

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Thiết kế phối cảnh mẫu số 50:

xem chi tiết mẫu nhà 50

Mẫu số 81: Nhà chiều sâu 8,0m gồm tầng 1 có 01 phòng ngủ:, tầng 2 có 3 phòng ngủ

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Thiết kế phối cảnh mẫu số 81:

xem chi tiết mẫu nhà 81

Mẫu số 86: Nhà chiều sâu 9,0m gồm tầng 1 có 01 phòng ngủ:, tầng 2 có 3 phòng ngủ

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Thiết kế phối cảnh mẫu số 86:

xem chi tiết mẫu nhà 86

Mẫu số 42: Nhà chiều sâu 13,0m gồm tầng 1 có 02 phòng ngủ:, tầng 2 có 3 phòng ngủ

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Thiết kế phối cảnh mẫu số 42:

xem chi tiết mẫu nhà 42

Mẫu số 126: Nhà rộng=3,2m, dài=15m

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Tai Tang 1 Nha 3,2x15m

Mặt bằng tầng 2:

Mat Bang Tai Tang 2 Nha 3,2mx15m

Mặt bằng tầng 3:

Mat Bang Tai Tang 3 Nha 3,2mx15m

Thiết kế phối cảnh mẫu số 126:

Mau Thiet Ke File Cad Nha 3,2m
xem chi tiết mẫu nhà 126

Mẫu số 133: Nhà rộng=3,7m, dài=11m

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Tai Tang 1 3,7mx11m

Mặt bằng tầng 2:

Mat Bang Tai Tang 2 Nha 3,7mx11m

Mặt bằng tầng 3:

Mat Bang Tai Tang 3 Nha 3,7m

Thiết kế phối cảnh mẫu số 133:

Mau Nha Ong 3 Tang 3,7mx11m
xem chi tiết mẫu nhà 133

Mẫu số 112: Nhà rộng=4,0m, dài=12,0m gồm tầng 1 có 1 khách, 1 bếp, 1 vệ sinh. Tầng 2 gồm 03 phòng ngủ, 01 nhà vệ sinh, Tầng 3 gồm 01 thờ 01 sân phơi.

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Tai Tang 1 Nha 4m X 12m

Mặt bằng tầng 2:

Mat Bang Tang 2 Nha 4m X 12m

Mặt bằng tầng 3:

Mat Bang Tai Tang 3 Nha 4m X 12m

Thiết kế phối cảnh mẫu số 112:

Tai Ban Ve Thiet Ke Nha Mat Tien 4m
xem chi tiết mẫu nhà 112

Mẫu số 136: Nhà lệch tầng rộng=4,0m, dài=13,5m

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Nha 3 Tang 4mx13,5m

Mặt bằng tầng 2:

Mat Bang Tai Tang 2 Nha 4mx13,5m

Mặt bằng tầng 3:

Mat Bang Tai Tang 3 Nha 4mx13,5m

Thiết kế phối cảnh mẫu số 136:

Ho So Thiet Ke Nha Day Du 3 Tang
xem chi tiết mẫu nhà 136

Mẫu số 122: Nhà rộng=4,0m, dài=13,7m.

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Tai Tang 1 4m

Mặt bằng tầng 2:

Mat Bang Tai Tang 2 4m

Mặt bằng tầng 3:

Mat Bang Tai Tang 3

Thiết kế phối cảnh mẫu số 122:

Ho So Thiet Ke Ban Ve Nha 3 Tang
xem chi tiết mẫu nhà 122

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Mẫu số 115: Nhà rộng=4,0m, dài=15,0m gồm tầng 1 có 1 khách, 1 bếp, 1 vệ sinh. Tầng 2 gồm 03 phòng ngủ, 01 nhà vệ sinh, Tầng 3 gồm 01 thờ, 01 ngủ, 01 sân phơi.

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Nha Ong 4m X 15m

Mặt bằng tầng 2:

Mat Bang Tang 2 Nha Pho 4m X 15m

Mặt bằng tầng 3:

Mat Bang Tang 3 4m X 15m

Thiết kế phối cảnh mẫu số 115:

Phoi Canh Ho So Thiet Ke Nha 3 Tang
xem chi tiết mẫu nhà 115

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Mẫu số 56: Nhà rộng=4,0m, dài=17,0m gồm tầng 1 có 1 khách, 1 bếp, 1 vệ sinh, 1 phòng ngủ. Tầng 2 gồm 02 phòng ngủ, 02 nhà vệ sinh, Tầng 3 gồm 01 thờ, 01 ngủ, 01 sân phơi, 01 kho

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Mặt bằng tầng 3:

Thiết kế phối cảnh mẫu số 56:

xem chi tiết mẫu nhà 56

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Mẫu số 100: Nhà rộng=4,0m, dài=17,5m gồm tầng 1 có 1 khách, 1 bếp, 1 vệ sinh. Tầng 2 gồm 03 phòng ngủ, 01 nhà vệ sinh, Tầng 3 gồm 01 thờ, 01 ngủ, 01 sân phơi, 01 kho

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Mặt bằng tầng 3:

Phối cảnh mặt tiền mẫu 100:

xem chi tiết mẫu nhà 100

Mẫu số 36: Nhà rộng=4,2m, dài=14,4m gồm tầng 2 có 2 phòng ngủ, tầng 3 có 1 phòng ngủ

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Mặt bằng tầng 3:

Thiết kế phối cảnh mẫu số 36:

xem chi tiết mẫu nhà 36

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Mẫu số 101: Nhà rộng=4,2m, dài=17,0m.

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Mặt bằng tầng 3:

Phối cảnh mặt tiền mẫu số 101:

xem chi tiết mẫu nhà 101

Mẫu số 137: Nhà rộng=4,5m, dài=10,6m

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Tai Tang 1 4,5mx10,6m

Mặt bằng tầng 2:

Mat Bang Tai Tang 2 Nha 4,5mx10,6m

Mặt bằng tầng 3:

Mat Bang Tai Tang 3

Thiết kế phối cảnh mẫu số 137:

File Cad Nha Pho 4,5mx10,6m
xem chi tiết mẫu nhà 137

Mẫu số 127: Nhà rộng=4,5m, dài=14m

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Tai Tang 1 Nha 4,5x14m

Mặt bằng tầng 2:

Mat Bang Tai Tang 2 Nha 4,5mx14m

Mặt bằng tầng 3:

Mat Bang Tai Tang 3 Nha 4,5mx14m

Thiết kế phối cảnh mẫu số 127:

Mau Mat Tien Ho So Ban Ve Autocad
xem chi tiết mẫu nhà 127

Mẫu số 111: Nhà rộng=4,5m, dài=15m gồm tầng 2 có 2 phòng ngủ

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Thiet Ke Tang 1 Nha 4,5x15m

Mặt bằng tầng 2:

Mau Mat Bang Tang 2 Nha 4,5mx15m

Mặt bằng tầng 3:

Mat Bang Tang 3 Nha 4,5mx15m

Thiết kế phối cảnh mẫu số 111:

Mau Nha 3 Tang Mat Tien 4,5m
xem chi tiết mẫu nhà 111

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Mẫu số 98: Nhà rộng=4,5m, dài=15m gồm tầng 2 có 2 phòng ngủ

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Mặt bằng tầng 3:

Thiết kế phối cảnh mẫu số 98:

xem chi tiết mẫu nhà 98

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Mẫu số 52: Nhà rộng=4,5m, dài=15m gồm tầng 2 có 2 phòng ngủ, tầng 3 có 1 phòng ngủ

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Mặt bằng tầng 3:

Thiết kế phối cảnh mẫu số 52:

xem chi tiết mẫu nhà 52

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Mẫu số 18: Nhà rộng=4,5m, dài=18m gồm tầng 1 có 01 phòng ngủ:, tầng 2 có 2 phòng ngủ, tầng 3 có 1 phòng ngủ

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Mặt bằng tầng 3:

Thiết kế phối cảnh mẫu số 18:

xem chi tiết mẫu nhà 18

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Mẫu số 99: Nhà rộng=4,5m, dài=15,9m (có tầng xép)

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng xép:

Mặt bằng tầng 2:

Mặt bằng tầng 3:

Thiết kế phối cảnh mẫu số 99:

xem chi tiết mẫu nhà 99

Mẫu số 130: Nhà rộng=4,6m , dài=13m

Mặt bằng tầng 1,2:

Mat Bang Tai Tang 1 Nha 4,6mx13m

Mặt bằng tầng 3, tum:

Mat Bang Tai Tang 3 Nha 4,6mx13m

Thiết kế phối cảnh mẫu số 130:

Mau File Cad Nha Pho Hien Dai 3 Tang
xem chi tiết mẫu nhà 130

Mẫu số 113: Nhà rộng=5,0m, dài=10m gồm tầng 1 có 01 phòng khách, bếp:, tầng 2 có 2 phòng ngủ, 01 vệ sinh, tầng 3 có 1 phòng thờ, 1 sân phơi.

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Tai Tang 1 Nha Mat Tien 5m

Mặt bằng tầng 2:

Mat Bang Tai Tang 2

Mặt bằng tầng 3:

Mat Bang Tai Tang 3

Thiết kế phối cảnh mẫu số 113:

Mau Ho So Thiet Ke Nha 3 Tang Dep
xem chi tiết mẫu nhà 113

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Mẫu số 71: Nhà rộng=5,0m, dài=14m gồm tầng 1 có 01 phòng khách, bếp:, tầng 2 có 2 phòng ngủ, 02 vệ sinh, tầng 3 có 1 phòng ngủ, 1 phòng thờ, 1 vệ sinh, 1 sân phơi.

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Mặt bằng tầng 3:

Thiết kế phối cảnh mẫu số 71:

xem chi tiết mẫu nhà 71

Mẫu số 24: Nhà rộng=5,0m, dài=15m gồm tầng 1 có 01 phòng khách, bếp:, tầng 2 có 2 phòng ngủ, tầng 3 có 1 phòng ngủ

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Mặt bằng tầng 3:

Thiết kế phối cảnh mẫu số 24:

xem chi tiết mẫu nhà 24

Mẫu số 129: Nhà rộng=5,0m, dài=15m gồm tầng 1 có 01 phòng khách, bếp:, tầng 2 có 3 phòng ngủ, tầng 3 có 1 phòng ngủ

Mặt bằng tầng 1,2:

Mat Bang Nha Ong 3 Tang 5x15m

Mặt bằng tầng 3, tum:

Thiet Ke Mat Bang Nha 3 Tang 5x15m

Thiết kế phối cảnh mẫu số 129:

Mau Ho So Nha Pho Cad 5m
xem chi tiết mẫu nhà 129

Mẫu số 134: Nhà rộng=5,0m, dài=16,5m gồm tầng 1 có 01 phòng khách, bếp, 1 phòng ngủ:, tầng 2 có 2 phòng ngủ, tầng 3 có 1 phòng ngủ

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Tai Tang 1 Nha 5mx16,5m

Mặt bằng tầng 2:

Mat Bang Tai Tang 2 Nha 5mx16,5m

Mặt bằng tầng 3:

Mat Bang Tai Tang 3 Nha 5mx16,5m

Thiết kế phối cảnh mẫu số 134:

Ho So Kien Truc Nha Pho Mat Tien 5m
xem chi tiết mẫu nhà 134

Mẫu số 135: Nhà rộng=5,0m, dài=16,5m gồm tầng 1 có 01 phòng khách, bếp, tầng 2 có 3 phòng ngủ, tầng 3 có 1 phòng thờ

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Tai Tang 1 Nha 5mx16,5m

Mặt bằng tầng 2:

Mat Bang Tai Tang 2 Nha 5mx16,5m

Mặt bằng tầng 3:

Mat Bang Tai Tang 3

Thiết kế phối cảnh mẫu số 135:

Full Thiet Ke Nha Pho 5x16,5m
xem chi tiết mẫu nhà 135

Mẫu số 131: Nhà rộng=5,0m, dài=18m gồm tầng 1 có 01 phòng khách, bếp, 1 ngủ:, tầng 2 có 2 phòng ngủ, tầng 3 có 1 phòng thờ

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Tai Tang 1 Nha 5mx18m

Mặt bằng tầng 2:

Mat Bang Tai Tang 2 5mx18m

Mặt bằng tầng 3:

Mat Bang Tai Tang 3

Thiết kế phối cảnh mẫu số 131:

Mat Tien File Cad Thiet Ke Kien Truc 5m
xem chi tiết mẫu nhà 131

Mẫu số 132: Nhà rộng=5,0m, dài=18m gồm tầng 1 có 01 phòng khách, bếp, 1 ngủ:, tầng 2 có 3 phòng ngủ, tầng 3 có 1 phòng thờ

Mặt bằng tầng 1,2:

Mat Bang Tai Tang 1 Và 2 Nha 5x18m

Mặt bằng tầng 3, mái:

Mat Bang Thiet Ke Tai Tang 3 Va Mai Nha 5x18m

Thiết kế phối cảnh mẫu số 132:

Thiet Ke Mat Tien Ban Ve Nha Pho Mat Tien 5m Dep
xem chi tiết mẫu nhà 132

Mẫu số 76: Nhà rộng=5,23m, dài=12,81m.

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Mặt bằng tầng 3:

Thiết kế phối cảnh mẫu số 76:

xem chi tiết mẫu nhà 76

Mẫu số 125: Nhà rộng=5,2m, dài=14,5m

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Nha 5,2m 3 Tang

Mặt bằng tầng 2:

Mat Bang Tai Tang 2 Nha Rong 5,2m

Mặt bằng tầng 3:

Thiet Ke Tai Tang 3 Nha Rong 5,2m

Thiết kế phối cảnh mẫu số 125:

File Cad Thiet Ke Nha Pho
xem chi tiết mẫu nhà 125

Mẫu số 128: Nhà rộng=5,3m, dài=20,0m

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Tai Tang 1 5,3mx20m

Mặt bằng tầng 2:

Mat Bang Tai Tang 2 5,3mx20m

Mặt bằng tầng 3:

Mat Bang Tai Tang 3 5,3mx20m

Thiết kế phối cảnh mẫu số 128:

Phoi Canh Mat Tien Nha Ong 3 Tang 5,3m
xem chi tiết mẫu nhà 128

Mẫu số 54: Nhà rộng=5,5m, dài=13m gồm tầng 1 có 01 phòng khách, bếp:, tầng 2 có 3 phòng ngủ, tầng 3 có 1 phòng ngủ, 01 phòng thờ

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Mặt bằng tầng 3:

Thiết kế phối cảnh mẫu số 54:

xem chi tiết mẫu nhà 54

Mẫu số 118: Nhà rộng=6,0m, dài=9,0m.

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Tai Tang 1

Mặt bằng tầng 2:

Mat Bang Tai Tang 2

Mặt bằng tầng 3:

Mat Bang Tai Tang 3

Thiết kế phối cảnh mẫu số 118:

Thiet Ke Xay Dung Nha O 6m
xem chi tiết mẫu nhà 118

Mẫu số 124: Nhà rộng=6,0m, dài=11,0m.

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Thiet Ke Tai Tang 1 6m

Mặt bằng tầng 2:

Mat Bang Thiet Ke Tai Tang 2 6m

Mặt bằng tầng 3:

Mat Bang Thiet Ke Tai Tang 3 6m

Thiết kế phối cảnh mẫu số 124:

Mau Mat Tien Nha Pho 3 Tang 6m
xem chi tiết mẫu nhà 124

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Mẫu số 116: Nhà rộng=6,0m, dài=12,0m.

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Tai Tang 1 Nha 6m

Mặt bằng tầng 2:

Mat Bang Tai Tang 2 6x12m

Mặt bằng tầng 3:

Mat Bang Tai Tang 3 6x12m

Thiết kế phối cảnh mẫu số 116:

Phoi Canh File Ban Ve Thiet Ke Nha 6m
xem chi tiết mẫu nhà 116

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Mẫu số 119: Nhà rộng=6,0m, dài=12,0m.

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Tai Tang 1

Mặt bằng tầng 2:

Mat Bang Tai Tang 2

Mặt bằng tầng 3:

Mat Bang Tai Tang 3

Thiết kế phối cảnh mẫu số 119:

Phoi Canh Thiet Ke Nha Pho 3 Tang Mat Tien 6m
xem chi tiết mẫu nhà 119

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Mẫu số 120: Nhà rộng=6,0m, dài=12,0m.

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Tai Tang 1 Nha 6mx12m

Mặt bằng tầng 2:

Mat Bang Tai Tang 2 Nha 6mx12m

Mặt bằng tầng 3:

Mat Bang Tai Tang 3 Nha 6mx12m

Thiết kế phối cảnh mẫu số 120:

Mat Tien Full Ban Ve Nha 3 Tang 6m
xem chi tiết mẫu nhà 120

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Mẫu số 123: Nhà rộng=6,0m, dài=12,0m.

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Tai Tang 1 6mx12m

Mặt bằng tầng 2:

Mat Bang Tai Tang 2 Nha 6mx12m

Mặt bằng tầng 3:

Mat Bang Tai Tang 3 Nha 6mx12m

Thiết kế phối cảnh mẫu số 123:

Mau Ban Ve Autocad Nha Ong 3 Tang
xem chi tiết mẫu nhà 123

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Mẫu số 117: Nhà rộng=6,0m, dài=13,5m.

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Tai Tang 1 Nha 6m

Mặt bằng tầng 2:

Mat Bang Tai Tang 2 Nha 6m

Mặt bằng tầng 3:

Mat Bang Tai Tang 3 Nha 6m

Thiết kế phối cảnh mẫu số 117:

Phoi Canh Thiet Ke Ban Ve Thi Cong Nha 3 Tang
xem chi tiết mẫu nhà 117

Mẫu số 53: Nhà rộng=8,0m, dài=10m gồm tầng 1 có 01 gara, 01 bếp:, tầng 2 01 phòng khách, 01 phòng ngủ, 02 nhà vệ sinh, tầng 3 gồm 02 phòng ngủ, 01 nhà vệ sinh, 01 phòng thờ

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Mặt bằng tầng 3:

Thiết kế phối cảnh mẫu số 53:

xem chi tiết mẫu nhà 53

Mẫu số 114: Nhà rộng=8,0m, dài=16,5m

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Thiet Ke Tai Tang 1

Mặt bằng tầng lửng:

Mat Bang Thiet Ke Tai Tang Lung

Mặt bằng tầng 2:

Mat Bang Thiet Ke Tai Tang 2

Mặt bằng tầng 3:

Mat Bang Thiet Ke Tai Tang 3

Thiết kế phối cảnh mẫu số 114:

File Phoi Canh Thiet Ke Nha 3 Tang Dep
xem chi tiết mẫu nhà 114

Mẫu số 59: Nhà rộng=4,0m, dài=10,3m

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Mặt bằng tầng 3:

Mặt bằng tầng 4:

Thiết kế phối cảnh mẫu số 59:

xem chi tiết mẫu nhà 59

Mẫu số 186: Nhà rộng=4,2m, dài=13m (có xép lửng)

Mặt bằng tầng 1:

Ma Bang Tang 1 Ban Ve Thiet Ke Nha 4,2m X 13m

Mặt bằng tầng lửng:

Mat Bang Tai Tang Lung Tai Ban Ve Thiet Ke Nha 4,2mx13m

Mặt bằng tầng 2:

Mat Bang Tai Tang 2 Mau Ho So Thiet Ke Nha Mat Tien 4,2m

Mặt bằng tầng 3:

Mat Bang Tai Tang 3 File Thiet Ke Nha Pho Mat Tien 4,2m

Mặt bằng tầng 4:

Mat Bang Tai Tang 4 Ho So Thiet Ke Nha Rong 4,2m

Thiết kế phối cảnh mẫu số 186:

File Cad Nha Pho Day Du 4 Tang 4,2mx13m
xem chi tiết mẫu nhà 186

Mẫu số 61: Nhà rộng=5,5m, dài=15m

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Mặt bằng tầng 3:

Mặt bằng tầng 4:

Thiết kế phối cảnh mẫu số 61:

xem chi tiết mẫu nhà 61

Mẫu 1 ( Biệt thự 2 tầng 10mx10m): Bản vẽ thiết kế nhà biệt thự 2 tầng mái nhật autocad mặt tiền rộng 10m x10m.

TẢI VỀ MẪU 1 TẠI ĐÂY >>>>>> ///Link///.

 

Phối cảnh thiết kế nhà biệt thự 2 tầng mái nhật mặt tiền rộng 10m.

phối cảnh thiết kế mặt tiền nhà biệt thự 2 tầng mái nhật đầy đủ bản vẽ autocad và sketchup
phối cảnh thiết kế mặt tiền nhà biệt thự 2 tầng mái nhật đầy đủ bản vẽ autocad và sketchup

Ngôi nhà mái nhật 2 tầng có chiều rộng 10m chiều sâu 11m, là mẫu nhà rất đáng để các bạn quan tâm.

Thiết kế mặt tiền nhà biệt thự 2 tầng mái nhật đầy đủ bản vẽ autocad và sketchup.
Thiết kế mặt tiền nhà biệt thự 2 tầng mái nhật đầy đủ bản vẽ autocad và sketchup.

phần trang trí phào chỉ của ngôi nhà cũng không quá phức tạp.

Video giới thiệu tất cả bản vẽ nhà biệt thự 2 tầng mái nhật 10m x10m.

File Sketchup 3D phối cảnh ngôi nhà biệt thự 2 tầng mái nhật.

File 3D sketchup nhà biệt thự 2 tầng mái nhật rộng 10m
File 3D sketchup nhà biệt thự 2 tầng mái nhật rộng 10m
File bản vẽ biệt thự 2 tầng mái nhật 3D sketchup ngoại thất đẹp
File bản vẽ biệt thự 2 tầng mái nhật 3D sketchup ngoại thất đẹp

Bản vẽ kiến trúc kết cấu và điện nước file cad nhà biệt thự 2 tầng mái nhật autocad

Mặt bằng thiết kế tầng 1 ngôi nhà biệt thự 2 tầng mái nhật
Mặt bằng thiết kế tầng 1 ngôi nhà biệt thự 2 tầng mái nhật
Mặt bằng thiết kế tại tầng 1 autocad
Mặt bằng thiết kế tại tầng 1 autocad
Mặt bằng thiết kế tầng 2 ngôi nhà biệt thự 2 tầng mái nhật
Mặt bằng thiết kế tầng 2 ngôi nhà biệt thự 2 tầng mái nhật
Mặt bằng thiết kế tại tầng 2 autocad
Mặt bằng thiết kế tại tầng 2 autocad
Mặt đứng công trình nhà biệt thự 2 tầng mái nhật autocad
Mặt đứng công trình nhà biệt thự 2 tầng mái nhật autocad
Tổng hợp đầy đủ các bản vẽ kiến trúc nhà biệt thự 2 tầng mái nhật autocad.
Tổng hợp đầy đủ các bản vẽ kiến trúc nhà biệt thự 2 tầng mái nhật autocad.
Tổng hợp đầy đủ các bản vẽ điện nước nhà biệt thự 2 tầng mái nhật autocad.
Tổng hợp đầy đủ các bản vẽ điện nước nhà biệt thự 2 tầng mái nhật autocad.
Bản vẽ kết cấu nhà 2 tầng mái nhật autocad đẹp
Bản vẽ kết cấu nhà 2 tầng mái nhật autocad đẹp

Mẫu 2 (Biệt thự 2 tầng 13,5mx8,1m): Tải download file cad biệt thự 2 tầng mái nhật mặt tiền 13,5m x 8,1m.

TẢI VỀ MẪU 2 TẠI ĐÂY >>>>>> ///Link///.

Tổng hợp các file mềm sẽ có trong mẫu nhà biệt thự 2 tầng mái nhật này.

Các file mềm có trong mẫu biệt thự 2 tầng mái nhật này.
Các file mềm có trong mẫu biệt thự 2 tầng mái nhật này.

Video chia sẻ các bản vẽ sẽ có trong hồ sơ thiết kế biệt thự 2 tầng mái nhật này.

Phối cảnh thiết kế mẫu biệt thự 2 tầng mặt tiền 13,5m mái nhật.

Thiết kế mặt tiền mẫu biệt thự 2 tầng mái nhật đẹp.
Thiết kế mặt tiền mẫu biệt thự 2 tầng mái nhật đẹp.

Ngôi nhà được thiết kế bằng cửa xingfa màu giả gỗ nhôm kính. Toàn bộ phần sàn tầng 2 của ngôi nhà có phần diềm mái đua 60cm trang trí cho ngôi nhà. Từ phần sân bước lên nền nhà là bậc tam cấp 45cm. Các bước gian ngôi nhà được thiết kế đều nhau, đẹp và bắt mắt. Trên tầng 2 có nhiều vị trí để ra ban công hòa mình với thiên nhiên.

Thiết kế phối cảnh mặt tiền căn biệt thự 2 tầng mái nhật đẹp.
Thiết kế phối cảnh mặt tiền căn biệt thự 2 tầng mái nhật đẹp.

Đây là biệt thự 2 tầng mái nhật 3 gian đẹp.

Hình ảnh mặt tiền biệt thự 2 tầng mái nhật đẹp.
Hình ảnh mặt tiền biệt thự 2 tầng mái nhật đẹp.

Phần lan can của ngôi nhà sử dụng vật liệu inox sơn tĩnh điện và tay vịn inox. Phía dưới tầng 1 có ốp gạch thẻ trang trí cho mặt tiền ngôi nhà.

Thiết kế 3D sketchup ngoại thất biệt thự 2 tầng mái nhật đẹp.

File 3D ngoại thất mặt tiền nhà biệt thự 2 tầng mái nhật.
File 3D ngoại thất mặt tiền nhà biệt thự 2 tầng mái nhật.

Bản vẽ thiết kế mặt bằng mẫu biệt thự 2 tầng mái nhật autocad đẹp.

Thiết kế mặt bằng tại tầng 1.
Thiết kế mặt bằng tại tầng 1.

Tầng 1 ngôi nhà có thiết kế gồm 01 phòng ngủ, 01 phòng thờ, 01 phòng khách và 01 phòng bếp. Gian thờ đặt ở chính giữa đối diện cửa chính của ngôi nhà. Khu vực bếp được tách biệt với phần phòng khách bằng không gian vách trang trí.

Thiết kế mặt bằng tại tầng 2
Thiết kế mặt bằng tại tầng 2

Tại tầng 2 gồm 3 phòng ngủ và 01 phòng sinh hoạt chung. Vì thực tế tầng 2 rất ít người ở nên chỉ bố trí 01 nhà vệ sinh tại tầng này.

Thiết kế mặt đứng công trình.
Thiết kế mặt đứng công trình.

Mẫu 3 (Biệt thự 2 tầng 8mx12m): Tải download file cad biệt thự 2 tầng mái nhật tân cổ điển mặt tiền 8m.

TẢI VỀ MẪU 3 TẠI ĐÂY >>>>>> ///Link///.

 

Phối cảnh thiết kế nhà biệt thự 2 tầng mái nhật tân cổ điển mặt tiền rộng 10m.

Thiết kế biệt thự 2 tầng mái nhật tân cổ điển 8mx12m
Thiết kế biệt thự 2 tầng mái nhật tân cổ điển 8mx12m

Ngôi nhà có thiết kế tân cổ điển tuy nhiên phào chỉ của ngôi nhà cũng không quá phức tạp. Cửa của ngôi nhà là cửa nhôm giả gỗ các bạn nhé. phần ban công ngôi nhà dùng lan can sắt mỹ thuật. Từ phần sân bước lên nền nhà chính là bậc tâm cấp. Ngoài ra mặt tiền ngôi nhà còn có các khung inox sơn tĩnh điện trang trí cho ngôi nhà.

Mẫu phối cảnh mặt tiền biệt thự 2 tầng mặt tiền 8m tân cổ điển đẹp.
Mẫu phối cảnh mặt tiền biệt thự 2 tầng mặt tiền 8m tân cổ điển đẹp.

Ngôi nhà có thể sơn màu ngoại thất phớt vàng các bạn nhé.

Tổng hợp các file mềm sẽ có trong mẫu nhà biệt thự 2 tầng mái nhật này.

Các bản vẽ gồm kiến trúc, kết cấu, điện nước, autocad và 3D sketchup ngoại thất.
Các bản vẽ gồm kiến trúc, kết cấu, điện nước, autocad và 3D sketchup ngoại thất.

Video giới thiệu các bản vẽ biệt thự nhà 2 tầng mái nhật 8x12m.

File 3D sketchup nhà biệt thự 2 tầng mái nhật đẹp mặt tiền 8mx12m.

File 3D ngoại thất nhà biệt thự 2 tầng tân cổ điển.
File 3D ngoại thất nhà biệt thự 2 tầng tân cổ điển.

Các bản vẽ mặt bằng mặt đứng mẫu biệt thự 2 tầng mái nhật autocad.

Mặt bằng tại tầng 1
Mặt bằng tại tầng 1

Thiết kế tại tầng 1 bao gồm 01 phòng khách, 01 phòng ngủ, 02 nhà vệ sinh, 01 phòng bếp, ngoài ra còn có khu vực kê ban thờ. Bản vẽ thiết kế đều căn cứ theo yêu cầu hướng phong thủy của chủ nhà. Ngôi nhà có phần sảnh ngoài có thiết kế khá rộng các bạn nhé.

Mặt bằng thiết kế tại tầng 2
Mặt bằng thiết kế tại tầng 2

Tầng 2 có thiết kế gồm 03 phòng ngủ, 03 nhà vệ sinh, phòng ngủ phía ngoài có khu vực ban công trang trí.

Mặt đứng công trình.
Mặt đứng công trình.

Mẫu 4 (Biệt thự 2 tầng 10,5m x 12m): Bán bản vẽ thiết kế nhà biệt thự 2 tầng mái nhật 10,5m x 12m autocad tại Quảng Ninh.

TẢI VỀ MẪU 4 TẠI ĐÂY >>>>>> ///Link///.

Phương án thiết kế phối cảnh nhà biệt thự 2 tầng mái nhật.

phối cảnh thiết kế biệt thự 2 tầng mái nhật đẹp.
phối cảnh thiết kế biệt thự 2 tầng mái nhật đẹp.

Mặt bằng thiết kế tại tầng 1 ngôi biệt thự 2 tầng mái nhật đẹp.

Thiết kế mặt bằng tầng 1 ngôi nhà.
Thiết kế mặt bằng tầng 1 ngôi nhà.

Mặt bằng thiết kế tại tầng 2 ngôi biệt thự 2 tầng mái nhật đẹp.

Mặt bằng tại tầng 2.
Mặt bằng tại tầng 2.

Mặt đứng công trình.

Mặt đứng công trình.
Mặt đứng công trình.

Video chia sẻ các bản vẽ có trong hồ sơ thiết kế.

File 3D sketchup ngoại thất bản vẽ biệt thự 2 tầng mái nhật.

Biệt thự 2 tầng mái nhật sketchup mặt tiền rộng 10,5m.
Biệt thự 2 tầng mái nhật sketchup mặt tiền rộng 10,5m.
File 3D sketchup biệt thự 2 tầng mái nhật đẹp.
File 3D sketchup biệt thự 2 tầng mái nhật đẹp.

Mẫu 5 (Biệt thự 2 tầng 9m x 11m): File thiết kế biệt thự 2 tầng mái nhật Full hồ sơ bản vẽ autocad

TẢI VỀ MẪU 5 TẠI ĐÂY >>>>>> ///Link///.

Phương án thiết kế phối cảnh nhà biệt thự 2 tầng mái nhật.

Thiết kế biệt thự 2 tầng mái nhật full hồ sơ thiết kế.
Thiết kế biệt thự 2 tầng mái nhật full hồ sơ thiết kế.
Bản vẽ thiết kế mái nhật 2 tầng autocad.
Bản vẽ thiết kế mái nhật 2 tầng autocad.
Tải full hồ sơ thiết kế biệt thự 2 tầng mái nhật đẹp.
Tải full hồ sơ thiết kế biệt thự 2 tầng mái nhật đẹp.
Download bản vẽ thiết kế biệt thự 2 tầng mái nhật.
Download bản vẽ thiết kế biệt thự 2 tầng mái nhật.

Mặt bằng thiết kế tại tầng 1 ngôi biệt thự 2 tầng mái nhật đẹp.

Mặt bằng tại tầng 1.
Mặt bằng tại tầng 1.

Mặt bằng thiết kế tại tầng 2 ngôi biệt thự 2 tầng mái nhật đẹp.

Mặt bằng tại tầng 2.
Mặt bằng tại tầng 2.

Mặt đứng công trình.

Mặt đứng công trình
Mặt đứng công trình

Video chia sẻ các bản vẽ có trong hồ sơ thiết kế

File 3D sketchup ngoại thất mẫu biệt thự 2 tầng mái nhật.

3D sketchup biệt thự 2 tầng mái nhật.
3D sketchup biệt thự 2 tầng mái nhật.
Mẫu biệt thự 2 tầng mái nhật ngoại thất 3D sketchup.
Mẫu biệt thự 2 tầng mái nhật ngoại thất 3D sketchup.

Mẫu 6 (Biệt thự 2 tầng 8,2mx15m): Download bản vẽ cad biệt thự đầy đủ nhà 2 tầng mái nhật 8,2mx15m

TẢI VỀ MẪU 6 TẠI ĐÂY >>>>>> ///Link///.

Phương án thiết kế phối cảnh nhà biệt thự 2 tầng mái nhật.

phối cảnh thiết kế biệt thự 2 tầng mái nhật.
phối cảnh thiết kế biệt thự 2 tầng mái nhật.
Download bản vẽ cad biệt thự đầy đủ
Download bản vẽ cad biệt thự đầy đủ
Mặt tiền biệt thự 2 tầng mái nhật full thiết kế.
Mặt tiền biệt thự 2 tầng mái nhật full thiết kế.

Mặt bằng thiết kế tại tầng 1 ngôi biệt thự 2 tầng mái nhật đẹp.

Mặt bằng thiết kế tại tầng 1
Mặt bằng thiết kế tại tầng 1

Mặt bằng thiết kế tại tầng 2 ngôi biệt thự 2 tầng mái nhật đẹp.

Mặt bằng thiết kế tại tầng 2
Mặt bằng thiết kế tại tầng 2

Mặt đứng công trình.

Mặt đứng công trình
Mặt đứng công trình

Video chia sẻ các bản vẽ có trong hồ sơ thiết kế

File 3D sketchup ngoại thất mẫu biệt thự 2 tầng mái nhật.

3D sketchup ngoại thất mẫu biệt thự 2 tầng mái nhật.
3D sketchup ngoại thất mẫu biệt thự 2 tầng mái nhật.
3D sketchup biệt thự 2 tầng mái nhật.
3D sketchup biệt thự 2 tầng mái nhật.
Mẫu biệt thự 2 tầng mái nhật đẹp 3D sketchup.
Mẫu biệt thự 2 tầng mái nhật đẹp 3D sketchup.

Mẫu 7 (Biệt thự 2 tầng 19m x 12m): Download bản vẽ cad biệt thự full 2 tầng mái nhật 19m x 12m đẹp

TẢI VỀ MẪU 7 TẠI ĐÂY >>>>>> ///Link///.

Phương án thiết kế phối cảnh nhà biệt thự 2 tầng mái nhật.

Bản vẽ cad biệt thự full 2 tầng mái nhật.
Bản vẽ cad biệt thự full 2 tầng mái nhật.
Thiết kế bản vẽ mặt tiền căn nhà 2 tầng mái nhật biệt thự full.
Thiết kế bản vẽ mặt tiền căn nhà 2 tầng mái nhật biệt thự full.

Mặt bằng thiết kế tại tầng 1 ngôi biệt thự 2 tầng mái nhật đẹp.

Mặt bằng thiết kế tại tầng 1
Mặt bằng thiết kế tại tầng 1

Mặt bằng thiết kế tại tầng 2 ngôi biệt thự 2 tầng mái nhật đẹp.

Mặt bằng thiết kế tại tầng 2
Mặt bằng thiết kế tại tầng 2

Mặt đứng công trình.

Thiết kế mặt đứng công trình.
Thiết kế mặt đứng công trình.

Video chia sẻ các bản vẽ có trong hồ sơ thiết kế.

File 3D sketchup ngoại thất mẫu biệt thự 2 tầng mái nhật 19mx12m.

3D sketchup ngoại thất biệt thự 2 tầng mái nhật.
3D sketchup ngoại thất biệt thự 2 tầng mái nhật.
Thiết kế bản vẽ biệt thự 2 tầng mái nhật 3D sketchup.
Thiết kế bản vẽ biệt thự 2 tầng mái nhật 3D sketchup.

Mẫu 8 (Biệt thự 2 tầng 8mx12m): File cad biệt thự đầy đủ và chi tiết thiết kế nhà mái nhật 2 tầng 8mx12m

TẢI VỀ MẪU 8 TẠI ĐÂY >>>>>> ///Link///.

Phương án thiết kế phối cảnh nhà biệt thự 2 tầng mái nhật.

Mẫu thiết kế mặt tiền file cad biệt thự đầy đủ và chi tiết.
Mẫu thiết kế mặt tiền file cad biệt thự đầy đủ và chi tiết.
phối cảnh mặt tiền biệt thự 2 tầng mái nhật mặt tiền 8m
phối cảnh mặt tiền biệt thự 2 tầng mái nhật mặt tiền 8m
Full hồ sơ thiết kế biệt thự 2 tầng mái nhật mặt tiền 8m
Full hồ sơ thiết kế biệt thự 2 tầng mái nhật mặt tiền 8m

Mặt bằng thiết kế tại tầng 1 ngôi biệt thự 2 tầng mái nhật đẹp.

Mặt bằng tại tầng 1.
Mặt bằng tại tầng 1.

Từ cửa chính vào nhà là khu vực phòng khách, tiếp đến là khu vực phòng bếp các bạn nhé. Tại tầng 1 có 01 phòng ngủ có nhà vệ sinh khép kín. Cầu thang của ngôi nhà nằm ở không gian còn lại. Biệt thự có các mặt thoáng lấy sáng và lấy gió cho ngôi nhà. Hướng bếp được thiết kế theo hướng thầy phong thủy.

Mặt bằng thiết kế tại tầng 2 ngôi biệt thự 2 tầng mái nhật đẹp.

Mặt bằng thiết kế tại tầng 2
Mặt bằng thiết kế tại tầng 2

Tầng 2 ngôi nhà gồm 02 phòng ngủ, 02 nhà vệ sinh, 01 sân phơi, 01 phòng thờ, 01 sân chơi các bạn nhé.

Mặt đứng công trình.

Mặt đứng công trình
Mặt bằng thiết kế tại tầng 2

Video chia sẻ các bản vẽ có trong hồ sơ thiết kế

File 3D sketchup ngoại thất mẫu biệt thự 2 tầng mái nhật.

3D sketchup biệt thự 2 tầng mái nhật.
3D sketchup biệt thự 2 tầng mái nhật.
Mẫu biệt thự 2 tầng mái nhật đẹp 3D sketchup.
Mẫu biệt thự 2 tầng mái nhật đẹp 3D sketchup.
Thiết kế 3D sketchup đẹp.
Thiết kế 3D sketchup đẹp.

Mẫu 9 (Biệt thự 2 tầng 8,2m x 10m): File thiết kế biệt thự 2 tầng mái thái đẹp Full hồ sơ kích thước 8,2m x 10m

TẢI VỀ MẪU 9 TẠI ĐÂY >>>>>> ///Link///.

Phương án thiết kế phối cảnh nhà biệt thự 2 tầng mái thái.

File thiết kế phối cảnh biệt thự 2 tầng mái thái.
File thiết kế phối cảnh biệt thự 2 tầng mái thái.
Mặt tiền 2 tầng mái thái đẹp.
Mặt tiền 2 tầng mái thái đẹp.

Mặt bằng thiết kế tại tầng 1 ngôi biệt thự 2 tầng mái thái đẹp.

Mặt bằng tại tầng 1.
Mặt bằng tại tầng 1.

Mặt bằng thiết kế tại tầng 2 ngôi biệt thự 2 tầng mái thái đẹp.

Mặt bằng thiết kế tại tầng 2
Mặt bằng thiết kế tại tầng 2

Tầng 2 ngôi nhà gồm 03 phòng ngủ, 02 nhà vệ sinh, 01 phòng thờ.

Mặt đứng công trình.

Mặt đứng công trình.
Mặt đứng công trình.

Video chia sẻ các bản vẽ có trong hồ sơ thiết kế

File 3D sketchup ngoại thất mẫu biệt thự 2 tầng mái thái.

3D sketchup thiết kế biệt thự mái thái.
3D sketchup thiết kế biệt thự mái thái.
Mẫu biệt thự 2 tầng mái thái đẹp 3D sketchup.
Mẫu biệt thự 2 tầng mái thái đẹp 3D sketchup.

Tổng hợp bản vẽ thiết kế nhà 2 tầng mái thái.

Tổng hợp bản vẽ kiến trúc ngôi nhà 2 tầng mái thái.
Tổng hợp bản vẽ kiến trúc ngôi nhà 2 tầng mái thái.
Tổng hợp bản vẽ phần kết cấu.
Tổng hợp bản vẽ phần kết cấu.

Mẫu 10 (Biệt thự 2 tầng 11,5m x 10m): File thiết kế bản vẽ biệt thự 2 tầng mái nhật Full hồ sơ 11,5m x 10m

TẢI VỀ MẪU 10 TẠI ĐÂY >>>>>> ///Link///.

Phương án thiết kế phối cảnh nhà biệt thự 2 tầng mái nhật.

phối cảnh thiết kế mặt tiền biệt thự 2 tầng mái nhật đẹp.
phối cảnh thiết kế mặt tiền biệt thự 2 tầng mái nhật đẹp.
Thiết kế mặt tiền biệt thự 2 tầng mái nhật đẹp.
Thiết kế mặt tiền biệt thự 2 tầng mái nhật đẹp.
Mẫu biệt thự 2 tầng mái nhật đẹp.
Mẫu biệt thự 2 tầng mái nhật đẹp.
File thiết kế biệt thự 2 tầng mái nhật.
File thiết kế biệt thự 2 tầng mái nhật.
Ảnh ngôi nhà 2 tầng mái nhật ở quê đẹp.
Ảnh ngôi nhà 2 tầng mái nhật ở quê đẹp.

Mặt bằng thiết kế tại tầng 1 ngôi biệt thự 2 tầng mái nhật đẹp.

Mặt bằng tại tầng 1 biệt thự 2 tầng mái nhật đẹp.
Mặt bằng tại tầng 1 biệt thự 2 tầng mái nhật đẹp.

Ngôi biệt thự mái nhật này có phòng thờ tại tầng 1, tiện cho việc thờ cúng. phía trên tầng 2 tại phòng thờ là phòng kho trống. Ngoài ra, tầng 1 ngôi nhà có gian thò riêng phía ngoài, để nhà vệ sinh cũng như sân phơi. Tại đây cũng có cửa vào phòng bếp các bạn nhé.

Mặt bằng thiết kế tại tầng 2 ngôi biệt thự 2 tầng mái nhật đẹp.

Mặt bằng thiết kế tại tầng 2.
Mặt bằng thiết kế tại tầng 2.

Mặt bằng tầng 2 gồm 03 phỏng ngủ, 02 nhà vệ sinh, 01 sân phơi. Theo yêu cầu của gia đình thì có phần hành lang 1m chạy xung quanh mặt bên ngôi nhà.

Mặt đứng công trình.

Mặt đứng công trình.
Mặt đứng công trình.

Video chia sẻ các bản vẽ có trong hồ sơ thiết kế

File 3D sketchup ngoại thất mẫu biệt thự 2 tầng mái nhật.

File 3D Sketchup ngoại thất ngôi biệt thự 2 tầng mái nhật.
File 3D Sketchup ngoại thất ngôi biệt thự 2 tầng mái nhật.
File thiết kế 3D sketchup biệt thự 2 tầng mái nhật đẹp.
File thiết kế 3D sketchup biệt thự 2 tầng mái nhật đẹp.
3D sketchup ngoại thất đẹp.
3D sketchup ngoại thất đẹp.

Mẫu 11 (Biệt thự 2 tầng 10mx8,5m): Tải bản thiết kế nhà biệt thự 2 tầng mái nhật tân cổ điển 10mx8,5m.

TẢI VỀ MẪU 11 TẠI ĐÂY >>>>>> ///Link///.

Phương án thiết kế phối cảnh nhà biệt thự 2 tầng mái nhật.

Tải bản vẽ thiết kế nhà 2 tầng mái nhật.
Tải bản vẽ thiết kế nhà 2 tầng mái nhật.
Thiết kế phối cảnh mặt tiền mẫu biệt thự 2 tầng mái nhật.
Thiết kế phối cảnh mặt tiền mẫu biệt thự 2 tầng mái nhật.

Mặt bằng thiết kế tại tầng 1 ngôi biệt thự 2 tầng mái nhật đẹp.

Mặt bằng tại tầng 1.
Mặt bằng tại tầng 1.

Tầng 1 ngôi nhà gồm 01 phòng ngủ, 01 phòng khách, 01 phòng bếp, 01 nhà vệ sinh. Ngôi nhà này được cải tạo lại nên cũng không có nhiều lựa chọn về công năng.

Mặt bằng thiết kế tại tầng 2 ngôi biệt thự 2 tầng mái nhật đẹp.

Mặt bằng tại tầng 2.
Mặt bằng tại tầng 2.

Vị ngôi nhà theo thiên chúa giáo nên phòng thờ được bố trí rất rộng các bạn nhé.

Mặt đứng công trình.

Mặt đứng công trình.
Mặt đứng công trình.

Video chia sẻ các bản vẽ có trong hồ sơ thiết kế

File 3D sketchup ngoại thất mẫu biệt thự 2 tầng mái nhật.

File 3D mẫu biệt thự 2 tầng mái nhật tân cổ điển.
File 3D mẫu biệt thự 2 tầng mái nhật tân cổ điển.
Thiết kế ngoại thất biệt thự 2 tầng mái nhật 3D sketchup.
Thiết kế ngoại thất biệt thự 2 tầng mái nhật 3D sketchup.

Tổng hợp bản vẽ thiết kế nhà 2 tầng mái nhật.

Tổng hợp các bản vẽ phần kết cấu.
Tổng hợp các bản vẽ phần kết cấu.

Mẫu 12 (Biệt thự 2 tầng 10mx8,3m):Bản vẽ thiết kế biệt thự mái nhật 2 tầng chữ L đẹp full 10mx8,3m

TẢI VỀ MẪU 12 TẠI ĐÂY >>>>>> ///Link///.

Phương án thiết kế phối cảnh nhà biệt thự 2 tầng mái nhật chữ L.

Bản vẽ mặt tiền biệt thự 2 tầng mái nhật chữ L mặt tiền 10m.
Bản vẽ mặt tiền biệt thự 2 tầng mái nhật chữ L mặt tiền 10m.

Mặt bằng thiết kế tại tầng 1 ngôi biệt thự 2 tầng mái nhật đẹp.

Mặt bằng tại tầng 1.
Mặt bằng tại tầng 1.

Tầng 1 ngôi nhà gồm 01 phòng khách, 01 phòng bếp, 01 phòng ngủ. Từ cửa chính vào nhà đầu tiên là khu vực phòng khách rộng 20m2. Khu vực phòng bếp liên thông với phòng khách rộng 16m2. Tại tầng 1 có phòng ngủ dành cho người già rộng 15m2.

Mặt bằng thiết kế tại tầng 2 ngôi biệt thự 2 tầng mái nhật đẹp.

Mặt bằng thiết kế tại tầng 2
Mặt bằng thiết kế tại tầng 2

Tầng 2 ngôi nhà gồm 03 phòng ngủ, 01 phòng thờ, 01 nhà vệ sinh. Các phòng đều có cửa sổ nhìn ra phía ngoài.

Mặt đứng công trình.

Mặt đứng công trình
Mặt đứng công trình

Video chia sẻ các bản vẽ có trong hồ sơ thiết kế

File 3D sketchup ngoại thất mẫu biệt thự 2 tầng mái nhật.

phối cảnh thiết kế 3D sketchup ngôi biệt thự 2 tầng mái nhật chữ L.
phối cảnh thiết kế 3D sketchup ngôi biệt thự 2 tầng mái nhật chữ L.
Mẫu thiết kế biệt thự 2 tầng mái nhật đẹp 3D sketchup.
Mẫu thiết kế biệt thự 2 tầng mái nhật đẹp 3D sketchup.

Tổng hợp bản vẽ thiết kế nhà 2 tầng mái nhật.

Tổng hợp các bản vẽ thiết kế kết cấu điện nước.
Tổng hợp các bản vẽ thiết kế kết cấu điện nước.

Mẫu 13 (Biệt thự 2 tầng 8mx15m): Hồ sơ thiết kế biệt thự full, ngôi nhà 2 tầng mái nhật mặt tiền 8m đẹp.

TẢI VỀ MẪU 13 TẠI ĐÂY >>>>>> ///Link///.

Phương án thiết kế phối cảnh nhà biệt thự 2 tầng mái nhật.

Thiết kế mặt tiền biệt thự 2 tầng mái nhật mặt tiền 8m đẹp
Thiết kế mặt tiền biệt thự 2 tầng mái nhật mặt tiền 8m đẹp
phối cảnh thiết kế mặt tiền mẫu biệt thự 2 tầng mái nhật mặt tiền 8m đẹp.
phối cảnh thiết kế mặt tiền mẫu biệt thự 2 tầng mái nhật mặt tiền 8m đẹp.
Mẫu biệt thự 2 tầng mái nhật đẹp.
Mẫu biệt thự 2 tầng mái nhật đẹp.

Mặt bằng thiết kế tại tầng 1 ngôi biệt thự 2 tầng mái thái đẹp.

Mặt bằng tại tầng 1.
Mặt bằng tại tầng 1.

Mặt bằng thiết kế tại tầng 2 ngôi biệt thự 2 tầng mái nhật đẹp.

Mặt bằng thiết kế tại tầng 2.
Mặt bằng thiết kế tại tầng 2.

Mặt đứng công trình.

Thiết kế mặt đứng biệt thự 2 tầng mái nhật mặt tiền 8m
Thiết kế mặt đứng biệt thự 2 tầng mái nhật mặt tiền 8m

Video chia sẻ các bản vẽ có trong hồ sơ thiết kế

File 3D sketchup ngoại thất mẫu biệt thự 2 tầng mái nhật.

File 3D sketchup ngoại thất biệt thự 2 tầng mái nhật.
File 3D sketchup ngoại thất biệt thự 2 tầng mái nhật.
Thiết kế 3D ngoại thất ngôi nhà 2 tầng mái nhật sketchup.
Thiết kế 3D ngoại thất ngôi nhà 2 tầng mái nhật sketchup.

Tổng hợp bản vẽ thiết kế nhà 2 tầng mái nhật.

Các bản vẽ thiết kế kiến trúc, biệt thự 2 tầng mái nhật đẹp.
Các bản vẽ thiết kế kiến trúc, biệt thự 2 tầng mái nhật đẹp.

Mẫu 14 (Biệt thự 2 tầng 8m x 10m): Download mẫu bản vẽ nhà biệt thự 2 tầng mái nhật 8m x 10m [Full]

TẢI VỀ MẪU 14 TẠI ĐÂY >>>>>> ///Link///.

Phương án thiết kế phối cảnh nhà biệt thự 2 tầng mái nhật.

Thiết kế phối cảnh biệt thự 2 tầng mái nhật 8x10m
Thiết kế phối cảnh biệt thự 2 tầng mái nhật 8x10m
Bán hồ sơ thiết kế bản vẽ biệt thự 2 tầng mái nhật.
Bán hồ sơ thiết kế bản vẽ biệt thự 2 tầng mái nhật.

Mặt bằng thiết kế tại tầng 1 ngôi biệt thự 2 tầng mái nhật đẹp.

Mặt bằng tầng 1 biệt thự 2 tầng mái nhật 8x10m.
Mặt bằng tầng 1 biệt thự 2 tầng mái nhật 8x10m.

Mặt bằng thiết kế tại tầng 2 ngôi biệt thự 2 tầng mái nhật đẹp.

Mặt bằng thiết kế tại tầng 2
Mặt bằng thiết kế tại tầng 2

Tầng 2 ngôi nhà có thiết kế 3 phòng ngủ, 01 phòng thờ, 01 nhà vệ sinh, 01 sân phơi. phía cầu thang có thiết kế cửa lấy sáng cho ngôi nhà. Các phòng của ngôi nhà đều có cửa sổ lấy sáng bên ngoài.

Mặt đứng công trình.

Mặt đứng công trình.
Mặt đứng công trình.

Video chia sẻ các bản vẽ có trong hồ sơ thiết kế.

File 3D sketchup ngoại thất mẫu biệt thự 2 tầng mái nhật 8mx10m.

File biệt thự 3 tầng mái nhật sketchup đẹp.
File biệt thự 3 tầng mái nhật sketchup đẹp.
Thiết kế biệt thự 2 tầng mái nhật đẹp.
Thiết kế biệt thự 2 tầng mái nhật đẹp.

Tổng hợp bản vẽ thiết kế nhà 2 tầng mái nhật mặt tiền 8m.

Tổng hợp bản vẽ phần kiến trúc nhà biệt thự 2 tầng mái nhật.
Tổng hợp bản vẽ phần kiến trúc nhà biệt thự 2 tầng mái nhật.

Mẫu 15 (Biệt thự 2 tầng 15m x 9m): Mua bán hồ sơ bản vẽ thiết kế biệt thự 2 tầng mái thái 15m x 9m đẹp

TẢI VỀ MẪU 15 TẠI ĐÂY >>>>>> ///Link///.

Phương án thiết kế phối cảnh nhà biệt thự 2 tầng mái thái.

phối cảnh mặt tiền mẫu nhà biệt thự 2 tầng mái thái đẹp.
phối cảnh mặt tiền mẫu nhà biệt thự 2 tầng mái thái đẹp.
Mẫu nhà biệt thự 2 tầng mái thái đẹp.
Mẫu nhà biệt thự 2 tầng mái thái đẹp.
Thiết kế mặt tiền biệt thự 2 tầng mái thái.
Thiết kế mặt tiền biệt thự 2 tầng mái thái.

Mặt bằng thiết kế tại tầng 1 ngôi biệt thự 2 tầng mái thái đẹp.

Mặt bằng tại tầng 1.
Mặt bằng tại tầng 1.

Ngôi nhà có phòng khách rộng, tiếp nối giữa phòng khách và phòng bếp là hành lang rộng 2m. Tại tầng 1 có 01 phòng ngủ cho ông bà. Ngoài ra phòng ngủ này cũng có nhà vệ sinh khép kín các bạn nhé.

Mặt bằng thiết kế tại tầng 2 ngôi biệt thự 2 tầng mái thái đẹp.

Mặt bằng thiết kế tại tầng 2.
Mặt bằng thiết kế tại tầng 2.

Tầng 2 ngôi nhà gồm 03 phòng ngủ, 01 phòng thờ, 01 sân chơi. Trong đó có 01 phòng ngủ có nhà vệ sinh khép kín.

Mặt đứng công trình.

Thiết kế mặt đứng công trình.
Thiết kế mặt đứng công trình.

Video chia sẻ các bản vẽ có trong hồ sơ thiết kế.

File 3D sketchup ngoại thất mẫu biệt thự 2 tầng mái thái.

3D sketchup ngoại thất nhà biệt thự 2 tầng mái thái.
3D sketchup ngoại thất nhà biệt thự 2 tầng mái thái.
Thiết kế nhà biệt thự 2 tầng mái thái đẹp 3D sketchup.
Thiết kế nhà biệt thự 2 tầng mái thái đẹp 3D sketchup.

Tổng hợp bản vẽ thiết kế nhà 2 tầng mái thái.

Tổng hợp bản vẽ phần kiến trúc biệt thự 2 tầng mái thái.
Tổng hợp bản vẽ phần kiến trúc biệt thự 2 tầng mái thái.

Mẫu 16 (Biệt thự 2 tầng 8,6mx13,5m): Tải bản vẽ biệt thự 2 tầng mặt tiền 8,6mx13,5m 3 phòng ngủ cad

TẢI VỀ MẪU 16 TẠI ĐÂY >>>>>> ///Link///.

Phương án thiết kế phối cảnh nhà biệt thự 2 tầng mái nhật.

Thiết kế phối cảnh mặt tiền biệt thự 2 tầng mái nhật
Thiết kế phối cảnh mặt tiền biệt thự 2 tầng mái nhật
Mẫu mặt tiền nhà mái nhật 2 tầng rộng 8,6m
Mẫu mặt tiền nhà mái nhật 2 tầng rộng 8,6m

Mặt bằng thiết kế tại tầng 1 ngôi biệt thự 2 tầng mái nhật đẹp.

Mặt bằng thiết kế tại tầng 1
Mặt bằng thiết kế tại tầng 1

Mặt bằng thiết kế tại tầng 2 ngôi biệt thự 2 tầng mái nhật đẹp.

Mặt bằng thiết kế tại tầng 2
Mặt bằng thiết kế tại tầng 2

Mặt đứng công trình.

Mặt đứng công trình.
Mặt đứng công trình.

Video chia sẻ các bản vẽ có trong hồ sơ thiết kế.

File 3D sketchup ngoại thất bản vẽ biệt thự 2 tầng mái nhật.

File 3D sketchup nhà mái nhật 2 tầng đẹp
File 3D sketchup nhà mái nhật 2 tầng đẹp
Thiết kế 3D sketchup nhà mái nhật 2 tầng.
Thiết kế 3D sketchup nhà mái nhật 2 tầng.

Tổng hợp bản vẽ thiết kế nhà 2 tầng mái nhật mặt tiền 8,6m.

Tổng hợp các bản vẽ nhà mái nhật 2 tầng.
Tổng hợp các bản vẽ nhà mái nhật 2 tầng.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline