Download bản vẽ cad biện pháp thi công hệ thống thoát nước thành phố.

Bản vẽ biện pháp thi công hệ thống thoát nước được rất nhiều người quan tâm. Chính vì vậy Phan Thịnh viết bài này để các bạn download bản vẽ biện pháp thi công hệ thống thoát nước thành phố.

Tổng hợp bản vẽ biện pháp thi công hệ thống thoát nước thành phố.

Full tất cả các bản vẽ biện pháp thi công (550MB) xem trên bài viết sau: Bản vẽ biện pháp thi công

BẢNG GIÁ DANH MỤC BẢN VẼ BIỆN PHÁP THI CÔNG CÓ PHÂN LOẠI

 GÓI DỊCH VỤ COMBO 

GIÁ: 200.000đ

(Gồm 550MB bản vẽ và 500MB thuyết minh có phân loại)

Bạn muốn mua thư viện bản vẽ biện pháp thi công kèm thuyết minh COMBO bên mình, hãy bấm vào link phía bên phải để xem trước thư viện COMBO gồm những bản vẽ gì bạn nhé.XEM TRƯỚC THƯ VIỆN BẢN VẼ COMBO 550MB BẢN VẼ + 500MB THUYẾT MINH

MUA THƯ VIỆN COMBO 550MB
GÓI DỊCH VỤ BÁN LẺ BẢN VẼ BPTCBạn muốn mua lẻ từng bản vẽ biện pháp thi công hãy xem nội dung phía dưới nhé, thanh toán tự động qua web bienphapthicong.vn bên mình

WEB BÁN LẺ BPTC BÊN MÌNH

MUA LẺ BẢN VẼ BPTC

 (HỖ TRỢ MUA BẢN VẼ BIỆN PHÁP QUA ZALO: 0965882388)

 


File số 77: Bản vẽ biện pháp thi công cống tròn cống hộp

MUA NGAY BPTC FILE SỐ 77
Sơ đồ thi công cống thoát nước
Sơ đồ thi công cống thoát nước
Bản vẽ biện pháp thi công cống thoát nước.
Bản vẽ biện pháp thi công cống thoát nước.
Biện pháp thi công cống thoát nước
Biện pháp thi công cống thoát nước
Bản vẽ biện pháp thi công cống tròn
Bản vẽ biện pháp thi công cống tròn
Biện pháp thi công cống tròn
Biện pháp thi công cống tròn

MUA NGAY BPTC FILE SỐ 77


File số 76: Bản vẽ biện pháp thi công cống hộp đơn, cống hộp đôi, cống hộp ba

MUA NGAY BPTC FILE SỐ 76

Thi công cống hộp ba
Thi công cống hộp ba
Bản vẽ biện pháp thi công cống hộp ba
Bản vẽ biện pháp thi công cống hộp ba
Bản vẽ biện pháp thi công cống hộp ba
Bản vẽ biện pháp thi công cống hộp ba
Bản vẽ biện pháp thi công cống hộp đôi
Bản vẽ biện pháp thi công cống hộp đôi
Bản vẽ biện pháp thi công cống hộp 3
Bản vẽ biện pháp thi công cống hộp 3
Bản vẽ biện pháp thi công cống hộp đôi
Bản vẽ biện pháp thi công cống hộp đôi
Bản vẽ biện pháp thi công cống hộp đôi
Bản vẽ biện pháp thi công cống hộp đôi
Bản vẽ biện pháp thi công cống hộp đơn
Bản vẽ biện pháp thi công cống hộp đơn

MUA NGAY BPTC FILE SỐ 76

File số 74: Bản vẽ biện pháp thi công mương cống rãnh thoát nước

MUA NGAY BPTC FILE SỐ 74

Dây chuyền tổ chức thi công các công ngang
Dây chuyền tổ chức thi công các công ngang
Bản vẽ biện pháp thi công nối cống bản
Bản vẽ biện pháp thi công nối cống bản
Mặt bằng thi công cống hộp kỹ thuật
Mặt bằng thi công cống hộp kỹ thuật
Biện pháp thi công cống tròn bên phải đường.
Biện pháp thi công cống tròn bên phải đường.
Mặt bằng thi công cống hộp đôi
Mặt bằng thi công cống hộp đôi
Tổ chức thi công cống dọc tuyến
Tổ chức thi công cống dọc tuyến
Thi công rãnh dọc tuyến
Thi công rãnh dọc tuyến
MUA NGAY BPTC FILE SỐ 74

File số 60: Bản vẽ biện pháp thi công cống tròn và cống hộp qua đường

MUA NGAY BPTC FILE SỐ 60

Biện pháp thi công cống tròn và cồng hộp qua đường.
Biện pháp thi công cống tròn và cồng hộp qua đường.

File số 56: Bản vẽ biện pháp thi công hố ga và cửa xả

MUA NGAY BPTC FILE SỐ 56
Biện pháp thi công hố ga
Biện pháp thi công hố ga

File số 44: Bản vẽ biện pháp thi công hố ga và cống tròn thoát nước

MUA NGAY BPTC FILE SỐ 44
Biện pháp thi công hố ga
Biện pháp thi công hố ga
Lắp dựng cống tròn
Lắp dựng cống tròn

File số 42: Bản vẽ biện pháp thi công cống đổ bê tông.

MUA NGAY BPTC FILE SỐ 42
Biện pháp thi công rãnh thoát nước
Biện pháp thi công rãnh thoát nước
Đổ bê tông thành cống.
Đổ bê tông thành cống.
Biện pháp lắp đất hoàn trả.
Biện pháp lắp đất hoàn trả.
Biện pháp lắp đất hoàn trả.
Biện pháp lắp đất hoàn trả.

File số 41: Bản vẽ biện pháp thi công cống hộp qua đường, cống tròn.

MUA NGAY BPTC FILE SỐ 41
Biện pháp lắp đất hoàn trả.
Biện pháp lắp đất hoàn trả.
Biện pháp thi công lắp đặt cống tròn
Biện pháp thi công lắp đặt cống tròn
Biện pháp thi công lắp đặt hố thu nước dọc đường.
Biện pháp thi công lắp đặt hố thu nước dọc đường.
Biện pháp thi công cống hộp qua đường.
Biện pháp thi công cống hộp qua đường.
Biện pháp thi công cống hộp qua đường.
Biện pháp thi công cống hộp qua đường.

File số 38: Bản vẽ biện pháp thi công cống tròn bằng palăng.

MUA NGAY BPTC FILE SỐ 38
lắp đặt ống bằng thủ công.
lắp đặt ống bằng thủ công.
Lắp đặt ống bằng pa lăng lắc
Lắp đặt ống bằng pa lăng lắc

File số 34: Bản vẽ biện pháp thi công cống thoát nước mưa.

MUA NGAY BPTC FILE SỐ 34
Thi công cống thoát nước.
Thi công cống thoát nước.
Thi công cống thoát nước.
Thi công cống thoát nước.

File số 31: Bản vẽ biện pháp thi công cống bản cống hộp.

MUA NGAY BPTC FILE SỐ 31
Thi công đổ bê tông móng cống hộp
Thi công đổ bê tông móng cống hộp
Biện pháp thi công cống bản
Biện pháp thi công cống bản
Biện pháp thi công cống.
Biện pháp thi công cống.
Mặt bằng bố trí thi cống cống tròn
Mặt bằng bố trí thi cống cống tròn
Biện pháp thi công cấu kiện đúc sẵn
Biện pháp thi công cấu kiện đúc sẵn
Biện pháp thi công cống tròn
Biện pháp thi công cống tròn
Thi công thành nắp cống hộp
Thi công thành nắp cống hộp
Biện pháp vận chuyển hạ ống bằng thủ công.
Biện pháp vận chuyển hạ ống bằng thủ công.
Biện pháp thoát nước mặt bằng.
Biện pháp thoát nước mặt bằng.

File số 28: Bản vẽ biện pháp thi công hố ga thoát nước công trình.

MUA NGAY BPTC FILE SỐ 28
Biện pháp thi công thoát nước hố ga công trình.
Biện pháp thi công thoát nước hố ga công trình.
Biện pháp thi công rãnh thoát nước.
Biện pháp thi công rãnh thoát nước.
Biện pháp thi công rãnh thoát nước.
Biện pháp thi công rãnh thoát nước.

File số 27: Bản vẽ biện pháp thi công rãnh thoát nước.

MUA NGAY BPTC FILE SỐ 27

 

Thi công rãnh thoát nước.
Thi công rãnh thoát nước.

File số 15: Bản vẽ biện pháp thi công cống hộp rãnh thoát nước.

MUA NGAY BPTC FILE SỐ 15
Biện pháp thi công lắp đặt cống hộp
Biện pháp thi công lắp đặt cống hộp
Biện pháp thi công cống bê tông.
Biện pháp thi công cống bê tông.
Quy trình thi công cống tròn
Quy trình thi công cống tròn
Thi công đào rãnh thoát nước.
Thi công đào rãnh thoát nước.
Biện pháp thi công lắp đặt cống tròn.
Biện pháp thi công lắp đặt cống tròn.
Biện pháp thi công rãnh thoát nước.
Biện pháp thi công rãnh thoát nước.
Biện pháp thi công lắp đặt hào kỹ thuật.
Biện pháp thi công lắp đặt hào kỹ thuật.

File số 13: Bản vẽ biện pháp thi công lắp đặt cống tròn.

MUA NGAY BPTC FILE SỐ 13
Biện pháp thi công lắp đặt cống.
Biện pháp thi công lắp đặt cống.
Trình tự thi công rãnh và hố ga.
Trình tự thi công rãnh và hố ga.
Thi công mương rãnh.
Thi công mương rãnh.
Lắp đặt con kê bê tông.
Lắp đặt con kê bê tông.

File số 80: Bản vẽ biện pháp thi công lắp đặt cống hạ tầng.

MUA NGAY BPTC FILE SỐ 80
Biện pháp thi công đắp đất đầm chặt
Biện pháp thi công đắp đất đầm chặt

File số 82: Bản vẽ biện pháp thi công cấp thoát nước hạ tầng ngoài nhà.

MUA NGAY BPTC FILE SỐ 82
Bản vẽ biện pháp thi công cống thoát nước.
Bản vẽ biện pháp thi công cống thoát nước.
Bản vẽ biện pháp thi công cống thoát nước.
Bản vẽ biện pháp thi công cống thoát nước.
Biện pháp thi công thoát nước
Biện pháp thi công thoát nước
Bản vẽ biện pháp thi công lắp đặt hố ga
Bản vẽ biện pháp thi công lắp đặt hố ga
Bản vẽ cống thoát nước cấp điện
Bản vẽ cống thoát nước cấp điện

File số 83: Bản vẽ biện pháp thi công mương dọc, hệ thống cấp nước

MUA NGAY BPTC FILE SỐ 83
Bản vẽ biện pháp thi công hố ga cửa thu
Bản vẽ biện pháp thi công hố ga cửa thu
Bản vẽ biện pháp thi công cống dọc qua đường.
Bản vẽ biện pháp thi công cống dọc qua đường.
Bản vẽ biện pháp thi công cống dọc vỉa hè
Bản vẽ biện pháp thi công cống dọc vỉa hè
Biện pháp thi công giếng thăm nước thải
Biện pháp thi công giếng thăm nước thải
Mặt bằng thi công cống hộp đôi
Mặt bằng thi công cống hộp đôi
Biện pháp thi công có sử dụng vòng vây ván thép.
Biện pháp thi công có sử dụng vòng vây ván thép.
Bản vẽ biện pháp thi công giếng thăm nước mưa.
Bản vẽ biện pháp thi công giếng thăm nước mưa.
Lắp đặt ống trát mạch
Lắp đặt ống trát mạch
Mặt bằng bố trí thi công rãnh chịu lực
Mặt bằng bố trí thi công rãnh chịu lực
Thi công tường thân cống đổ tại chỗ.
Thi công tường thân cống đổ tại chỗ.
Lắp đặt bản nắp và thi công bản quá độ
Lắp đặt bản nắp và thi công bản quá độ
Bản vẽ biện pháp thi công đắp cát mang cống.
Bản vẽ biện pháp thi công đắp cát mang cống.

Chi tiết các bản vẽ sẽ có trong file bản vẽ biện pháp thi công này.

MUA NGAY BPTC CẤP THOÁT NƯỚC THÀNH PHỐ
Tổng hợp bản vẽ biện pháp thi công hệ thống thoát nước thành phố.
Tổng hợp bản vẽ biện pháp thi công hệ thống thoát nước thành phố.
Biện pháp ép cừ larsen hệ thống thoát nước.
Biện pháp ép cừ larsen hệ thống thoát nước.
Biện pháp tháo dỡ ván khuôn nắp.
Biện pháp tháo dỡ ván khuôn nắp.
Biện pháp lắp dựng cốt thép tường hệ thống thoát nước.
Biện pháp lắp dựng cốt thép tường hệ thống thoát nước.
Biện pháp đóng cọc tre.
Biện pháp đóng cọc tre.
Biện pháp thi công rãnh thoát nước mặt.
Biện pháp thi công rãnh thoát nước mặt.
Biện pháp đổ bê tông đợt 3.
Biện pháp đổ bê tông đợt 3.
Biện pháp bê tông lót.
Biện pháp bê tông lót.
Biện pháp đổ cát lót.
Biện pháp đổ cát lót.
Biện pháp xây tường đá hộc.
Biện pháp xây tường đá hộc.

 

Hotline