Lệnh Scale trong cad, cách sử dụng lệnh Scale trong cad

Lệnh Scale trong cad là lệnh không thể thiếu được trong quá trình thiết kế bản vẽ. Scale trong cad giúp chúng ta hiệu chỉnh phóng to hay thu nhỏ đối tượng trong autocad. Lệnh Scale có có pháp lệnh tắt là SC. Cách dùng lệnh Scale cũng rất đơn giản, chỉ qua một vài lần hiệu chỉnh là bạn sẽ quen thuộc với lệnh này.

Lệnh Scale trong cad, cách sử dụng lệnh scale

Lệnh Scale autocad có cú pháp lệnh tắt là SC. Chức năng của lệnh Sc trong cad là giúp phóng to hay thu nhỏ đối tượng theo một hệ số nhất định.

Cách sử dụng lệnh Scale

Ví dụ sử dụng lệnh Scale autocad.

Ví dụ phóng to đối tượng lên 2 lần
Ví dụ phóng to đối tượng lên 2 lần

Open this in UX Builder to add and edit content

Cách Scale trong cad:

Bước 1: Quét chọn đối tượng cần Scale, nhập lệnh tắt SC rồi enter. Các bạn chọn tâm để thực hiện lệnh Scale theo 2 phương.

Bước 2: Nhập hệ số tỷ lệ, ở ví dụ này chúng tôi nhập bằng 2 như hình dưới.

Cách Scale tỉ lệ trong cad
Cách Scale tỉ lệ trong cad

Kết quả các bạn sẽ được như hình dưới đây.

Kết quả sau khi sử dụng lệnh Scale trong autocad
Kết quả sau khi sử dụng lệnh Scale trong autocad

Cách sử dụng lệnh chỉnh tỉ lệ trong cad làm thu nhỏ đối tượng.

Sử dụng lệnh thu nhỏ trong cad – Scale

Bước 1: Quét chọn đối tượng cần Scale, nhập lệnh tắt SC rồi enter.

Bước 2: Chọn tâm cần scale của đối tượng.

Bước 3: Nhập hệ số tỷ lệ, ở ví dụ này chúng tôi nhập bằng 0,5 như hình dưới.

Lệnh thu nhỏ tỉ lệ trong cad - Scale
Lệnh thu nhỏ tỉ lệ trong cad – Scale

Hướng dẫn Scale một đối tượng trong autocad về đúng kích thước chuẩn.

Ví dụ này chúng ta sẽ chỉnh sửa cạnh của hình chữ nhật từ số lẻ về giá trị nguyên 2000 bằng lệnh Scale.

Cách chỉnh cạnh hình chữ nhật về số nguyên
Cách chỉnh cạnh hình chữ nhật về số nguyên

Bước 1: Quét chọn đối tượng cần Scale, nhập lệnh tắt SC rồi enter.

Bước 2: Chọn tâm cần scale của đối tượng.

Bước 3: Nhập phím R enter. (lúc này chúng ta không nhập hệ số như ví dụ trước mà nhập phím R)

Thay vì nhập vào hệ số, chúng ta nhập phím R
Thay vì nhập vào hệ số, chúng ta nhập phím R

Bước 4: Chọn một điểm đầu hoặc điểm cuối của một cạnh hình chữ nhật.

Nhập độ dài mới chúng ta sẽ có kích thước hình chữ nhật theo ý muốn
Nhập độ dài mới chúng ta sẽ có kích thước hình chữ nhật theo ý muốn

Open this in UX Builder to add and edit content

Lệnh Scale một phương trong cad

Cách Scale 1 chiều trong cad được chúng tôi hướng dẫn chi tiết qua bài viết sau: Lệnh thu nhỏ trong cad, hướng dẫn sử dụng lệnh Scale phóng to thu nhỏ

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết.

Đổi lệnh trong cad, cách chỉnh sửa lệnh tắt trong cad nhanh

Vẽ đường cong trong cad, cách vẽ đường cong lượn sóng trong autocad

Vẽ đám mây trong cad, cách dùng lệnh Revcloud tạo mây trong autocad

 

Hotline