Tổng hợp bản vẽ nhà phố (file cad), hơn 20+ mẫu file cad nhà phố full

Tổng hợp bản vẽ nhà phố (file cad) để gửi đến các bạn hơn 20 mẫu file cad nhà phố gồm đầy đủ kiến trúc, kết cấu, điện nước. Các mẫu file cad nhà phố này đã được chúng tôi lựa chọn rất kỹ để gửi đến các bạn những bản vẽ cad nhà phố chất lượng nhất.

Mục lục

Tổng hợp bản vẽ nhà phố (file cad)

TẢI VỀ NHIỀU MẪU THIẾT KẾ NHÀ PHỐ FULL HỒ SƠ DƯỚI ĐÂY.

CHÚ Ý: DƯỚI ĐÂY LÀ BẢNG PHÂN LOẠI BẢN VẼ NHÀ THEO CHIỀU RỘNG MẶT TIỀN.

CÁC BẠN LỰA CHỌN MẪU NHÀ DƯỚI ĐÂY CHO PHÙ HỢP VỚI DIỆN TÍCH NHÀ MÌNH NHÉ.

BẢNG PHÂN LOẠI BẢN VẼ NHÀ ĐẸP THEO CHIỀU RỘNG MẶT TIỀN VÀ SỐ TẦNG GIÚP BẠN TÌM BẢN VẼ NHÀ PHÙ HỢP NHANH VÀ HIỆU QUẢ.

Istockphoto 1242648097 170667a

Mẫu số 109: Nhà chiều sâu 14m gồm 03 phòng ngủ:

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Thiet Ke Nha Cap 4 3 Phong Ngu Mat Tien 7m

Thiết kế phối cảnh mẫu số 109:

Mau Mat Tien Nha Cap 4 Mat Tien 7m
xem chi tiết mẫu nhà 109

Mẫu số 108: Nhà chiều sâu 14m gồm 02 phòng ngủ:

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Thiet Ke Nha Cap 4 Mai Thai Mat Tien 8m

Thiết kế phối cảnh mẫu số 108:

Thiet Ke Phoi Canh Nha Mai Thai 1 Tang Dep 8m Mat Tien
xem chi tiết mẫu nhà 108

Mẫu số 121: Nhà rộng 8,5m chiều sâu 11,5m gồm 03 phòng ngủ:

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Tai Tang 1

Thiết kế phối cảnh mẫu số 121:

Phoi Canh Thiet Ke Mat Tien Nha Biet Thu 1 Tang Dep
xem chi tiết mẫu nhà 121

Mẫu số 21: Nhà chiều sâu 16,5m gồm 04 phòng ngủ:

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Thiet Ke Tang 1 Nha Mai Nhat 10x16.5

Thiết kế phối cảnh mẫu số 21:

Mat Tien Nha Mai Nhat 10x16.5
xem chi tiết mẫu nhà 21

Mẫu số 43: Nhà chiều sâu 18,5m gồm 04 phòng ngủ:

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Mai Thai 1 Tang 10.5x18.5m

Thiết kế phối cảnh mẫu số 43:

Phoi Canh Mat Tien Nha 1 Tang Mai Thai 10,5x18,5m
xem chi tiết mẫu nhà 43

Mẫu số 44: Nhà chiều sâu 11m gồm 04 phòng ngủ:

Mặt bằng tầng 1:

Nha Mai Nhat 1 Tang

Thiết kế phối cảnh mẫu số 44:

Mat Tien Nha Mai Nhat 1 Tang
xem chi tiết mẫu nhà 44

Mẫu số 70: Nhà chiều sâu 10,3m gồm 03 phòng ngủ:

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Thiet Ke Biet Thu Nha Vuon Mai Nhat

Thiết kế phối cảnh mẫu số 70:

Thiet Ke Phoi Canh Biet Thu Nha Vuon 1 Tang Mai Nhat
xem chi tiết mẫu nhà 70

Mẫu số 26: Nhà chiều sâu 13,5m gồm 03 phòng ngủ:

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Tang 1 Nha Mai Nhat 17x13,5m

Thiết kế phối cảnh mẫu số 26:

Phoi Canh Thiet Ke Nha 1 Tang Mai Nhat 17mx13,5m
xem chi tiết mẫu nhà 26

Mẫu số 85: Nhà chiều sâu 10,0m gồm 04 phòng ngủ:

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Thiết kế phối cảnh mẫu số 85:

xem chi tiết mẫu nhà 85

Mẫu số 40: Nhà chiều sâu 12,0m gồm 04 phòng ngủ:

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Thiết kế phối cảnh mẫu số 40:

xem chi tiết mẫu nhà 40

Mẫu số 92: Nhà chiều sâu 13,5m gồm 03 phòng ngủ:

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Thiết kế phối cảnh mẫu số 09:

xem chi tiết mẫu nhà 92

MẪU NHÀ SỐ 90: CHIỀU SÂU 10M, GỒM 04 PHÒNG NGỦ.

Mặt bằng tại tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Thiết kế phối cảnh mẫu số 90:

xem chi tiết mẫu nhà 90

MẪU NHÀ SỐ 87: CHIỀU SÂU 13,5M, GỒM 04 PHÒNG NGỦ.

Mặt bằng tại tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Thiết kế phối cảnh mẫu số 87:

xem chi tiết mẫu nhà 87

Mẫu số 141: Nhà rộng 8,5m chiều sâu 10,5m gồm 05 phòng ngủ:

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Tai Tang 1 Biet Thu 8,5mx10,5m

Mặt bằng tầng 2:

Mat Bang Tai Tang 2 Biet Thu 8,5mx10,5m

Thiết kế phối cảnh mẫu số 141:

Tai File Cad Biet Thu 2 Tang 8,5mx10,5m
xem chi tiết mẫu nhà 141

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Mẫu số 91: Nhà rộng 8,6m chiều sâu 12,0m gồm 03 phòng ngủ:

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Thiết kế phối cảnh mẫu số 91:

xem chi tiết mẫu nhà 91

Mẫu số 110: Nhà rộng 8,6m, chiều sâu 13,5m gồm 03 phòng ngủ:

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Tai Tang 1 Nha Mai Nhat 2 Tang Mat Tien 8,6m

Mặt bằng tầng 2:

Thiet Ke Tang 2 Nha Mai Nhat 3 Phong Ngu

Thiết kế phối cảnh mẫu số 110:

Thiet Ke Mat Tien Nha Mai Nhat 2 Tang Rong 8,6m
xem chi tiết mẫu nhà 110

Mẫu số 143: Nhà chiều rộng 9m sâu 9,0m gồm 04 phòng ngủ:

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Tai Tang 1 Nha 9mx9m

Mặt bằng tầng 2:

Mat Bang Tai Tang 2 Nha 9mx9m

Thiết kế phối cảnh mẫu số 143:

Full Thiet Ke Biet Thu 2 Tang Mai Thai 9mx9m
xem chi tiết mẫu nhà 143

Mẫu số 93: Nhà chiều rộng 9m sâu 11,0m gồm 04 phòng ngủ:

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Thiết kế phối cảnh mẫu số 09:

xem chi tiết mẫu nhà 93

Mẫu số 49: Nhà chiều sâu 8,5m gồm 03 phòng ngủ:

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Thiết kế phối cảnh mẫu số 49:

xem chi tiết mẫu nhà 49

Mẫu số 88: Nhà chiều sâu 8,5m gồm 04 phòng ngủ:

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Thiết kế phối cảnh mẫu số 88:

xem chi tiết mẫu nhà 88

Mẫu số 09: Nhà chiều sâu 12,0m gồm 04 phòng ngủ:

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Tang 1 Nha Mai Nhat 10,5mx12m

Mặt bằng tầng 2:

Mat Bang Tang 2 Nha Mai Nhat 10,5mx12m

Thiết kế phối cảnh mẫu số 09:

Mau Nha Mai Nhat 2 Tang Mat Tien 10,5mx12m
xem chi tiết mẫu nhà 09

Mẫu số 89: Nhà chiều sâu 12,5m gồm 04 phòng ngủ:

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Thiết kế phối cảnh mẫu số 89:

xem chi tiết mẫu nhà 89

Mẫu số 50: Nhà chiều sâu 10,0m gồm tầng 1 có 02 phòng ngủ:, tầng 2 có 3 phòng ngủ

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Thiết kế phối cảnh mẫu số 50:

xem chi tiết mẫu nhà 50

Mẫu số 81: Nhà chiều sâu 8,0m gồm tầng 1 có 01 phòng ngủ:, tầng 2 có 3 phòng ngủ

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Thiết kế phối cảnh mẫu số 81:

xem chi tiết mẫu nhà 81

Mẫu số 86: Nhà chiều sâu 9,0m gồm tầng 1 có 01 phòng ngủ:, tầng 2 có 3 phòng ngủ

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Thiết kế phối cảnh mẫu số 86:

xem chi tiết mẫu nhà 86

Mẫu số 42: Nhà chiều sâu 13,0m gồm tầng 1 có 02 phòng ngủ:, tầng 2 có 3 phòng ngủ

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Thiết kế phối cảnh mẫu số 42:

xem chi tiết mẫu nhà 42

Mẫu số 126: Nhà rộng=3,2m, dài=15m

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Tai Tang 1 Nha 3,2x15m

Mặt bằng tầng 2:

Mat Bang Tai Tang 2 Nha 3,2mx15m

Mặt bằng tầng 3:

Mat Bang Tai Tang 3 Nha 3,2mx15m

Thiết kế phối cảnh mẫu số 126:

Mau Thiet Ke File Cad Nha 3,2m
xem chi tiết mẫu nhà 126

Mẫu số 133: Nhà rộng=3,7m, dài=11m

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Tai Tang 1 3,7mx11m

Mặt bằng tầng 2:

Mat Bang Tai Tang 2 Nha 3,7mx11m

Mặt bằng tầng 3:

Mat Bang Tai Tang 3 Nha 3,7m

Thiết kế phối cảnh mẫu số 133:

Mau Nha Ong 3 Tang 3,7mx11m
xem chi tiết mẫu nhà 133

Mẫu số 112: Nhà rộng=4,0m, dài=12,0m gồm tầng 1 có 1 khách, 1 bếp, 1 vệ sinh. Tầng 2 gồm 03 phòng ngủ, 01 nhà vệ sinh, Tầng 3 gồm 01 thờ 01 sân phơi.

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Tai Tang 1 Nha 4m X 12m

Mặt bằng tầng 2:

Mat Bang Tang 2 Nha 4m X 12m

Mặt bằng tầng 3:

Mat Bang Tai Tang 3 Nha 4m X 12m

Thiết kế phối cảnh mẫu số 112:

Tai Ban Ve Thiet Ke Nha Mat Tien 4m
xem chi tiết mẫu nhà 112

Mẫu số 136: Nhà lệch tầng rộng=4,0m, dài=13,5m

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Nha 3 Tang 4mx13,5m

Mặt bằng tầng 2:

Mat Bang Tai Tang 2 Nha 4mx13,5m

Mặt bằng tầng 3:

Mat Bang Tai Tang 3 Nha 4mx13,5m

Thiết kế phối cảnh mẫu số 136:

Ho So Thiet Ke Nha Day Du 3 Tang
xem chi tiết mẫu nhà 136

Mẫu số 122: Nhà rộng=4,0m, dài=13,7m.

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Tai Tang 1 4m

Mặt bằng tầng 2:

Mat Bang Tai Tang 2 4m

Mặt bằng tầng 3:

Mat Bang Tai Tang 3

Thiết kế phối cảnh mẫu số 122:

Ho So Thiet Ke Ban Ve Nha 3 Tang
xem chi tiết mẫu nhà 122

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Mẫu số 115: Nhà rộng=4,0m, dài=15,0m gồm tầng 1 có 1 khách, 1 bếp, 1 vệ sinh. Tầng 2 gồm 03 phòng ngủ, 01 nhà vệ sinh, Tầng 3 gồm 01 thờ, 01 ngủ, 01 sân phơi.

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Nha Ong 4m X 15m

Mặt bằng tầng 2:

Mat Bang Tang 2 Nha Pho 4m X 15m

Mặt bằng tầng 3:

Mat Bang Tang 3 4m X 15m

Thiết kế phối cảnh mẫu số 115:

Phoi Canh Ho So Thiet Ke Nha 3 Tang
xem chi tiết mẫu nhà 115

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Mẫu số 56: Nhà rộng=4,0m, dài=17,0m gồm tầng 1 có 1 khách, 1 bếp, 1 vệ sinh, 1 phòng ngủ. Tầng 2 gồm 02 phòng ngủ, 02 nhà vệ sinh, Tầng 3 gồm 01 thờ, 01 ngủ, 01 sân phơi, 01 kho

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Mặt bằng tầng 3:

Thiết kế phối cảnh mẫu số 56:

xem chi tiết mẫu nhà 56

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Mẫu số 100: Nhà rộng=4,0m, dài=17,5m gồm tầng 1 có 1 khách, 1 bếp, 1 vệ sinh. Tầng 2 gồm 03 phòng ngủ, 01 nhà vệ sinh, Tầng 3 gồm 01 thờ, 01 ngủ, 01 sân phơi, 01 kho

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Mặt bằng tầng 3:

Phối cảnh mặt tiền mẫu 100:

xem chi tiết mẫu nhà 100

Mẫu số 36: Nhà rộng=4,2m, dài=14,4m gồm tầng 2 có 2 phòng ngủ, tầng 3 có 1 phòng ngủ

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Mặt bằng tầng 3:

Thiết kế phối cảnh mẫu số 36:

xem chi tiết mẫu nhà 36

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Mẫu số 101: Nhà rộng=4,2m, dài=17,0m.

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Mặt bằng tầng 3:

Phối cảnh mặt tiền mẫu số 101:

xem chi tiết mẫu nhà 101

Mẫu số 137: Nhà rộng=4,5m, dài=10,6m

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Tai Tang 1 4,5mx10,6m

Mặt bằng tầng 2:

Mat Bang Tai Tang 2 Nha 4,5mx10,6m

Mặt bằng tầng 3:

Mat Bang Tai Tang 3

Thiết kế phối cảnh mẫu số 137:

File Cad Nha Pho 4,5mx10,6m
xem chi tiết mẫu nhà 137

Mẫu số 127: Nhà rộng=4,5m, dài=14m

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Tai Tang 1 Nha 4,5x14m

Mặt bằng tầng 2:

Mat Bang Tai Tang 2 Nha 4,5mx14m

Mặt bằng tầng 3:

Mat Bang Tai Tang 3 Nha 4,5mx14m

Thiết kế phối cảnh mẫu số 127:

Mau Mat Tien Ho So Ban Ve Autocad
xem chi tiết mẫu nhà 127

Mẫu số 111: Nhà rộng=4,5m, dài=15m gồm tầng 2 có 2 phòng ngủ

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Thiet Ke Tang 1 Nha 4,5x15m

Mặt bằng tầng 2:

Mau Mat Bang Tang 2 Nha 4,5mx15m

Mặt bằng tầng 3:

Mat Bang Tang 3 Nha 4,5mx15m

Thiết kế phối cảnh mẫu số 111:

Mau Nha 3 Tang Mat Tien 4,5m
xem chi tiết mẫu nhà 111

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Mẫu số 98: Nhà rộng=4,5m, dài=15m gồm tầng 2 có 2 phòng ngủ

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Mặt bằng tầng 3:

Thiết kế phối cảnh mẫu số 98:

xem chi tiết mẫu nhà 98

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Mẫu số 52: Nhà rộng=4,5m, dài=15m gồm tầng 2 có 2 phòng ngủ, tầng 3 có 1 phòng ngủ

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Mặt bằng tầng 3:

Thiết kế phối cảnh mẫu số 52:

xem chi tiết mẫu nhà 52

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Mẫu số 18: Nhà rộng=4,5m, dài=18m gồm tầng 1 có 01 phòng ngủ:, tầng 2 có 2 phòng ngủ, tầng 3 có 1 phòng ngủ

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Mặt bằng tầng 3:

Thiết kế phối cảnh mẫu số 18:

xem chi tiết mẫu nhà 18

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Mẫu số 99: Nhà rộng=4,5m, dài=15,9m (có tầng xép)

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng xép:

Mặt bằng tầng 2:

Mặt bằng tầng 3:

Thiết kế phối cảnh mẫu số 99:

xem chi tiết mẫu nhà 99

Mẫu số 130: Nhà rộng=4,6m , dài=13m

Mặt bằng tầng 1,2:

Mat Bang Tai Tang 1 Nha 4,6mx13m

Mặt bằng tầng 3, tum:

Mat Bang Tai Tang 3 Nha 4,6mx13m

Thiết kế phối cảnh mẫu số 130:

Mau File Cad Nha Pho Hien Dai 3 Tang
xem chi tiết mẫu nhà 130

Mẫu số 113: Nhà rộng=5,0m, dài=10m gồm tầng 1 có 01 phòng khách, bếp:, tầng 2 có 2 phòng ngủ, 01 vệ sinh, tầng 3 có 1 phòng thờ, 1 sân phơi.

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Tai Tang 1 Nha Mat Tien 5m

Mặt bằng tầng 2:

Mat Bang Tai Tang 2

Mặt bằng tầng 3:

Mat Bang Tai Tang 3

Thiết kế phối cảnh mẫu số 113:

Mau Ho So Thiet Ke Nha 3 Tang Dep
xem chi tiết mẫu nhà 113

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Mẫu số 71: Nhà rộng=5,0m, dài=14m gồm tầng 1 có 01 phòng khách, bếp:, tầng 2 có 2 phòng ngủ, 02 vệ sinh, tầng 3 có 1 phòng ngủ, 1 phòng thờ, 1 vệ sinh, 1 sân phơi.

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Mặt bằng tầng 3:

Thiết kế phối cảnh mẫu số 71:

xem chi tiết mẫu nhà 71

Mẫu số 24: Nhà rộng=5,0m, dài=15m gồm tầng 1 có 01 phòng khách, bếp:, tầng 2 có 2 phòng ngủ, tầng 3 có 1 phòng ngủ

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Mặt bằng tầng 3:

Thiết kế phối cảnh mẫu số 24:

xem chi tiết mẫu nhà 24

Mẫu số 129: Nhà rộng=5,0m, dài=15m gồm tầng 1 có 01 phòng khách, bếp:, tầng 2 có 3 phòng ngủ, tầng 3 có 1 phòng ngủ

Mặt bằng tầng 1,2:

Mat Bang Nha Ong 3 Tang 5x15m

Mặt bằng tầng 3, tum:

Thiet Ke Mat Bang Nha 3 Tang 5x15m

Thiết kế phối cảnh mẫu số 129:

Mau Ho So Nha Pho Cad 5m
xem chi tiết mẫu nhà 129

Mẫu số 134: Nhà rộng=5,0m, dài=16,5m gồm tầng 1 có 01 phòng khách, bếp, 1 phòng ngủ:, tầng 2 có 2 phòng ngủ, tầng 3 có 1 phòng ngủ

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Tai Tang 1 Nha 5mx16,5m

Mặt bằng tầng 2:

Mat Bang Tai Tang 2 Nha 5mx16,5m

Mặt bằng tầng 3:

Mat Bang Tai Tang 3 Nha 5mx16,5m

Thiết kế phối cảnh mẫu số 134:

Ho So Kien Truc Nha Pho Mat Tien 5m
xem chi tiết mẫu nhà 134

Mẫu số 135: Nhà rộng=5,0m, dài=16,5m gồm tầng 1 có 01 phòng khách, bếp, tầng 2 có 3 phòng ngủ, tầng 3 có 1 phòng thờ

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Tai Tang 1 Nha 5mx16,5m

Mặt bằng tầng 2:

Mat Bang Tai Tang 2 Nha 5mx16,5m

Mặt bằng tầng 3:

Mat Bang Tai Tang 3

Thiết kế phối cảnh mẫu số 135:

Full Thiet Ke Nha Pho 5x16,5m
xem chi tiết mẫu nhà 135

Mẫu số 131: Nhà rộng=5,0m, dài=18m gồm tầng 1 có 01 phòng khách, bếp, 1 ngủ:, tầng 2 có 2 phòng ngủ, tầng 3 có 1 phòng thờ

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Tai Tang 1 Nha 5mx18m

Mặt bằng tầng 2:

Mat Bang Tai Tang 2 5mx18m

Mặt bằng tầng 3:

Mat Bang Tai Tang 3

Thiết kế phối cảnh mẫu số 131:

Mat Tien File Cad Thiet Ke Kien Truc 5m
xem chi tiết mẫu nhà 131

Mẫu số 132: Nhà rộng=5,0m, dài=18m gồm tầng 1 có 01 phòng khách, bếp, 1 ngủ:, tầng 2 có 3 phòng ngủ, tầng 3 có 1 phòng thờ

Mặt bằng tầng 1,2:

Mat Bang Tai Tang 1 Và 2 Nha 5x18m

Mặt bằng tầng 3, mái:

Mat Bang Thiet Ke Tai Tang 3 Va Mai Nha 5x18m

Thiết kế phối cảnh mẫu số 132:

Thiet Ke Mat Tien Ban Ve Nha Pho Mat Tien 5m Dep
xem chi tiết mẫu nhà 132

Mẫu số 76: Nhà rộng=5,23m, dài=12,81m.

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Mặt bằng tầng 3:

Thiết kế phối cảnh mẫu số 76:

xem chi tiết mẫu nhà 76

Mẫu số 125: Nhà rộng=5,2m, dài=14,5m

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Nha 5,2m 3 Tang

Mặt bằng tầng 2:

Mat Bang Tai Tang 2 Nha Rong 5,2m

Mặt bằng tầng 3:

Thiet Ke Tai Tang 3 Nha Rong 5,2m

Thiết kế phối cảnh mẫu số 125:

File Cad Thiet Ke Nha Pho
xem chi tiết mẫu nhà 125

Mẫu số 128: Nhà rộng=5,3m, dài=20,0m

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Tai Tang 1 5,3mx20m

Mặt bằng tầng 2:

Mat Bang Tai Tang 2 5,3mx20m

Mặt bằng tầng 3:

Mat Bang Tai Tang 3 5,3mx20m

Thiết kế phối cảnh mẫu số 128:

Phoi Canh Mat Tien Nha Ong 3 Tang 5,3m
xem chi tiết mẫu nhà 128

Mẫu số 54: Nhà rộng=5,5m, dài=13m gồm tầng 1 có 01 phòng khách, bếp:, tầng 2 có 3 phòng ngủ, tầng 3 có 1 phòng ngủ, 01 phòng thờ

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Mặt bằng tầng 3:

Thiết kế phối cảnh mẫu số 54:

xem chi tiết mẫu nhà 54

Mẫu số 118: Nhà rộng=6,0m, dài=9,0m.

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Tai Tang 1

Mặt bằng tầng 2:

Mat Bang Tai Tang 2

Mặt bằng tầng 3:

Mat Bang Tai Tang 3

Thiết kế phối cảnh mẫu số 118:

Thiet Ke Xay Dung Nha O 6m
xem chi tiết mẫu nhà 118

Mẫu số 124: Nhà rộng=6,0m, dài=11,0m.

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Thiet Ke Tai Tang 1 6m

Mặt bằng tầng 2:

Mat Bang Thiet Ke Tai Tang 2 6m

Mặt bằng tầng 3:

Mat Bang Thiet Ke Tai Tang 3 6m

Thiết kế phối cảnh mẫu số 124:

Mau Mat Tien Nha Pho 3 Tang 6m
xem chi tiết mẫu nhà 124

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Mẫu số 116: Nhà rộng=6,0m, dài=12,0m.

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Tai Tang 1 Nha 6m

Mặt bằng tầng 2:

Mat Bang Tai Tang 2 6x12m

Mặt bằng tầng 3:

Mat Bang Tai Tang 3 6x12m

Thiết kế phối cảnh mẫu số 116:

Phoi Canh File Ban Ve Thiet Ke Nha 6m
xem chi tiết mẫu nhà 116

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Mẫu số 119: Nhà rộng=6,0m, dài=12,0m.

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Tai Tang 1

Mặt bằng tầng 2:

Mat Bang Tai Tang 2

Mặt bằng tầng 3:

Mat Bang Tai Tang 3

Thiết kế phối cảnh mẫu số 119:

Phoi Canh Thiet Ke Nha Pho 3 Tang Mat Tien 6m
xem chi tiết mẫu nhà 119

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Mẫu số 120: Nhà rộng=6,0m, dài=12,0m.

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Tai Tang 1 Nha 6mx12m

Mặt bằng tầng 2:

Mat Bang Tai Tang 2 Nha 6mx12m

Mặt bằng tầng 3:

Mat Bang Tai Tang 3 Nha 6mx12m

Thiết kế phối cảnh mẫu số 120:

Mat Tien Full Ban Ve Nha 3 Tang 6m
xem chi tiết mẫu nhà 120

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Mẫu số 123: Nhà rộng=6,0m, dài=12,0m.

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Tai Tang 1 6mx12m

Mặt bằng tầng 2:

Mat Bang Tai Tang 2 Nha 6mx12m

Mặt bằng tầng 3:

Mat Bang Tai Tang 3 Nha 6mx12m

Thiết kế phối cảnh mẫu số 123:

Mau Ban Ve Autocad Nha Ong 3 Tang
xem chi tiết mẫu nhà 123

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Mẫu số 117: Nhà rộng=6,0m, dài=13,5m.

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Tai Tang 1 Nha 6m

Mặt bằng tầng 2:

Mat Bang Tai Tang 2 Nha 6m

Mặt bằng tầng 3:

Mat Bang Tai Tang 3 Nha 6m

Thiết kế phối cảnh mẫu số 117:

Phoi Canh Thiet Ke Ban Ve Thi Cong Nha 3 Tang
xem chi tiết mẫu nhà 117

Mẫu số 53: Nhà rộng=8,0m, dài=10m gồm tầng 1 có 01 gara, 01 bếp:, tầng 2 01 phòng khách, 01 phòng ngủ, 02 nhà vệ sinh, tầng 3 gồm 02 phòng ngủ, 01 nhà vệ sinh, 01 phòng thờ

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Mặt bằng tầng 3:

Thiết kế phối cảnh mẫu số 53:

xem chi tiết mẫu nhà 53

Mẫu số 114: Nhà rộng=8,0m, dài=16,5m

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Thiet Ke Tai Tang 1

Mặt bằng tầng lửng:

Mat Bang Thiet Ke Tai Tang Lung

Mặt bằng tầng 2:

Mat Bang Thiet Ke Tai Tang 2

Mặt bằng tầng 3:

Mat Bang Thiet Ke Tai Tang 3

Thiết kế phối cảnh mẫu số 114:

File Phoi Canh Thiet Ke Nha 3 Tang Dep
xem chi tiết mẫu nhà 114

Mẫu số 59: Nhà rộng=4,0m, dài=10,3m

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Mặt bằng tầng 3:

Mặt bằng tầng 4:

Thiết kế phối cảnh mẫu số 59:

xem chi tiết mẫu nhà 59

Mẫu số 186: Nhà rộng=4,2m, dài=13m (có xép lửng)

Mặt bằng tầng 1:

Ma Bang Tang 1 Ban Ve Thiet Ke Nha 4,2m X 13m

Mặt bằng tầng lửng:

Mat Bang Tai Tang Lung Tai Ban Ve Thiet Ke Nha 4,2mx13m

Mặt bằng tầng 2:

Mat Bang Tai Tang 2 Mau Ho So Thiet Ke Nha Mat Tien 4,2m

Mặt bằng tầng 3:

Mat Bang Tai Tang 3 File Thiet Ke Nha Pho Mat Tien 4,2m

Mặt bằng tầng 4:

Mat Bang Tai Tang 4 Ho So Thiet Ke Nha Rong 4,2m

Thiết kế phối cảnh mẫu số 186:

File Cad Nha Pho Day Du 4 Tang 4,2mx13m
xem chi tiết mẫu nhà 186

Mẫu số 61: Nhà rộng=5,5m, dài=15m

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Mặt bằng tầng 3:

Mặt bằng tầng 4:

Thiết kế phối cảnh mẫu số 61:

xem chi tiết mẫu nhà 61

Hồ sơ bản vẽ nhà số 1 

Video giới thiệu về mẫu nhà phố 3 tầng mà chúng tôi chia sẻ file cad (kiến trúc, kết cấu, điện nước) và file Sketchup

Các bạn hãy xem video để có thể hiểu hơn về mẫu nhà phố này trước khi tải về và sử dụng các bạn nhé.

Xin cảm ơn mọi người đã xem video.

1. Download file cad nhà phố số 1, diện tích 4,5m x 18m đẹp

a, Phần kiến trúc file cad nhà phố full số 01

Phần kiến trúc file cad nhà phố này gồm đầy đủ bản vẽ để phục vụ quá trình thi công. Bản vẽ nhà phố 3 tầng này có thiết kế hiện đại, mẫu này sẽ đáp ứng nhu cầu xin file cad nhà phố để tham khảo của các bạn.

Link tải bản vẽ kiến trúc nhà phố (video hướng dẫn tải file phía dưới):  

TẢI VỀ MẪU NÀY TẠI ĐÂY >>>>>> ///Link///.

 

Phần kiến trúc - bản vẽ nhà 3 tầng full
Phần kiến trúc – bản vẽ nhà 3 tầng full

Hình ảnh phối cảnh của ngôi nhà phố 3 tầng đẹp.

File mẫu bản vẽ autocad nhà phố đẹp
File mẫu bản vẽ autocad nhà phố đẹp
Bản vẽ cad thiết kế mặt đứng và mặt cắt của ngôi nhà phố 3 tầng
Bản vẽ cad thiết kế mặt đứng và mặt cắt của ngôi nhà phố 3 tầng
Hồ sơ thiết kế nhà phố full kiến trúc kết cấu điện nước file autocad
Hồ sơ thiết kế nhà phố full kiến trúc kết cấu điện nước file autocad

b, Bản vẽ kết cấu nhà phố 3 tầng số 01

 

Phần móng bản vẽ nhà 3 tầng này là kết cấu móng cọc ép tiết diện 25x25cm. File thiết kế phần kết cấu này gồm chi tiết kết cấu móng, kết cấu cột dầm sàn, kết cấu cầu thang, thống kê thép của ngôi nhà.

Phần kết cấu bản vẽ thiết kế nhà phố 3 tầng đẹp
Phần kết cấu bản vẽ thiết kế nhà phố 3 tầng đẹp
Phần kết cấu bản vẽ thiết kế nhà 3 tầng
Phần kết cấu bản vẽ thiết kế nhà 3 tầng

File cad mẫu phần kết cấu này gồm đầy đủ các chi tiết phục vụ quá trình thi công sau này.

c, Bản vẽ thiết kế điện nước ngôi nhà phố 3 tầng số 01

Bản vẽ cad điện nước này gồm đầy đủ mặt bằng cấp điện các tầng, mặt bằng điện nhẹ, mặt bằng cấp thoát nước.

 

Bản vẽ điện nước nhà phố file cad
Bản vẽ điện nước nhà phố file cad

File thiết kế bản vẽ điện nhà trên được thiết kế đầy đủ phục vụ quá trình thi công sau này. Bản vẽ điện nhà phố dân dụng được thiết kế đơn giản hơn rất nhiều so với điện công nghiệp. File cad điện nước nhà phố trên rất có thể sẽ hữu ích cho các bạn trong công việc sau này.

Hoặc để tải thêm thư viện cad điện nước tham khảo các bạn xem tại đây: Thư viện cad điện, bản vẽ thiết bị điện ME, điện dân dụng và công nghiệp

500+ bản vẽ nhà đẹp, gồm full hồ sơ thiết kế nhà cấp 4, nhà phố, biệt thự.


Hồ sơ bản vẽ nhà số 2 (chi phí tải về mẫu nhà phố này : 50.000 VNĐ)

2. Bản vẽ nhà 2 tầng 8x12m, bản vẽ thiết kế nhà 2 tầng hiện đại.

a, Phối cảnh bản vẽ thiết kế nhà 2 tầng hiện đại ở Quảng Ninh.

Mặt tiền bản vẽ nhà phố 2 tầng
Mặt tiền bản vẽ nhà phố 2 tầng
File cad bản thiết kế nhà 2 tầng đẹp
File cad bản thiết kế nhà 2 tầng đẹp
Mặt tiền bản vẽ xây dựng nhà 2 tầng
Mặt tiền bản vẽ xây dựng nhà 2 tầng

b, Phần kiến trúc bản vẽ nhà đẹp 2 tầng ở Quảng Ninh

Danh mục bản vẽ kiến trúc nhà phố:

Danh mục bản vẽ kiến trúc nhà phố đẹp 2 tầng hiện đại
Danh mục bản vẽ kiến trúc nhà phố đẹp 2 tầng hiện đại
Thiết kế mặt đứng nhà phố 2 tầng hiện đại
Thiết kế mặt đứng nhà phố 2 tầng hiện đại

Link tải autocad miễn phí bản vẽ thiết kế nhà 2 tầng phần kiến trúc ->>>>: để tải về các bạn thực hiện việc chuyển khoản như hướng dẫn ở trên

c, Bản vẽ kết cấu nhà phố 2 tầng hiện đại 7x12m.

Bản vẽ cad mẫu nhà 2 tầng đẹp
Bản vẽ cad mẫu nhà 2 tầng đẹp
Kết cấu móng nhà 2 tầng hiện đại
Kết cấu móng nhà 2 tầng hiện đại

Link tải cad miễn phí phần kết cấu bản vẽ nhà ống 2 tầng ->>>>: để tải về các bạn thực hiện việc chuyển khoản như hướng dẫn ở trên

d, Phần điện nước bản vẽ thiết kế nhà ống 2 tầng ở Quảng Ninh

Bản vẽ điện nước mẫu thiết kế nhà 2 tầng
Bản vẽ điện nước mẫu thiết kế nhà 2 tầng
Điện nước nhà đẹp 2 tầng hiện đại
Điện nước nhà đẹp 2 tầng hiện đại

Link tải cad miễn phí phần điện nước thiết kế nhà 2 tầng ->>>>: để tải về các bạn thực hiện việc chuyển khoản như hướng dẫn ở trên


Hồ sơ bản vẽ thiết kế nhà 4x15m số 3 gồm đầy đủ các file sketchup, file autocad kiến trúc, kết cấu và điện nước.

TẢI VỀ MẪU 4X15M NÀY TẠI ĐÂY >>>>>> ///Link///.

 

Video giới thiệu về mẫu nhà 4x15m phong cách hiện đại

Hình ảnh phối cảnh thiết kế ngôi nhà 4x15m 4 tầng hiện đại.

Phối cảnh thiết kế nhà 4 tầng full hồ sơ thiết kế
Phối cảnh thiết kế nhà 4 tầng full hồ sơ thiết kế
Bán bản vẽ hồ sơ thiết kế nhà 4 tầng 4x15m đẹp.
Bán bản vẽ hồ sơ thiết kế nhà 4 tầng 4x15m đẹp.

Hình ảnh file sketchup bản vẽ thiết kế nhà 4 tầng 4x15m hiện đại.

File sketchup nhà 4 tầng hiện đại 4x15m
File sketchup nhà 4 tầng hiện đại 4x15m

File autocad bản vẽ thiết kế nhà 4 tầng 4x15m đẹp phong cách hiện đại.

Full hồ sơ thiết kế nhà phố 4 tầng autocad 4x15m
Full hồ sơ thiết kế nhà phố 4 tầng autocad 4x15m

Phần kiến trúc bản vẽ thiết kế nhà 4 tầng 4x15m đẹp phong cách hiện đại

Mặt bằng tầng 1, tầng 2
Mặt bằng thiết kế tại tầng 1 và tầng 2
Mặt bằng thiết kế tại tầng 1 và tầng 2

Tầng 1 gồm 01 phòng khách, 01 phòng bếp, 01 nhà vệ sinh, tầng 2 bao gồm 02 phòng ngủ, 01 nhà vệ sinh.

Full thiết kế cad nhà 4 tầng đẹp
Full thiết kế cad nhà 4 tầng đẹp
Mặt bằng tầng 3, tầng mái
Mặt bằng tầng 3, mặt bằng tầng mái
Mặt bằng tầng 3, mặt bằng tầng mái
Mặt bằng tầng 3, mặt bằng tầng mái
Mặt bằng tầng 3, mặt bằng tầng mái
Thiết kế mặt đứng nhà phố autocad 
Mặt đứng công trình
Mặt đứng công trình
Mặt cắt ngang công trình
Mặt cắt ngang công trình
Mặt cắt ngang công trình
Mặt bằng trần thạch cao
Mặt bằng trần thạch cao
Mặt bằng trần thạch cao
Mặt bằng cửa chi tiết cửa
Mặt bằng cửa, chi tiết cửa
Mặt bằng cửa, chi tiết cửa

Phần kết cấu bản vẽ thiết kế nhà 4 tầng hiện đại 4x15m

Bản vẽ thiết kế nhà phần ép cọc
Bản vẽ thiết kế phần ép cọc
Bản vẽ thiết kế phần ép cọc
Bản vẽ thiết kế mặt bằng móng nhà 4x15m
Mặt bằng thiết kế phần móng cọc autocad
Mặt bằng thiết kế phần móng cọc autocad
Bản vẽ chi tiết phần móng nhà
Bản vẽ thiết kế chi tiết phần móng
Bản vẽ thiết kế chi tiết phần móng
Bản vẽ thiết kế nhà dầm sàn 4x15m
Bản vẽ kết cấu cột dầm sàn
Bản vẽ kết cấu cột dầm sàn
Bản vẽ thiết kế chi tiết dầm
Bản vẽ chi tiết dầm nhà autocad
Bản vẽ chi tiết dầm nhà autocad
Bản vẽ thiết kế điện nước nhà phố 4x15m autocad
Thiết kế điện nước ngôi nhà autocad
Thiết kế điện nước ngôi nhà autocad

Mẫu 4: Hồ sơ bản vẽ thiết kế nhà 2 tầng 4x16m số 3 gồm đầy đủ các file sketchup, file autocad kiến trúc, kết cấu và điện nước.

Bản vẽ thiết kế nhà phố 2 tầng hiện đại 4,5m x 16m autocad.

TẢI VỀ MẪU 4 NÀY TẠI ĐÂY >>>>>> ///Link///.

 

Phối cảnh thiết kế mặt tiền nhà phố 2 tầng phong cách hiện đại

Full hồ sơ thiết kế 2D autocad và 3D sketchup
Full hồ sơ thiết kế 2D autocad và 3D sketchup

File Sketchup 3D phối cảnh ngôi nhà 2 tầng phong cách hiện đại mặt tiền 4,5m.

File sketchup 3D nhà ống 2 tầng phong cách hiện đại rộng 4,5m
File sketchup 3D nhà ống 2 tầng phong cách hiện đại rộng 4,5m

Xây nhà trọn gói ở Hạ Long, ngôi nhà 2 tầng 1 tum hiện đại tại Hà Trung

Bản vẽ kiến trúc kết cấu và điện nước file cad nhà phố 2 tầng phong cách hiện đại 

Mặt bằng thiết kế tại tầng 1
Mặt bằng thiết kế tại tầng 1
Mặt bằng thiết kế tại tầng 2
Mặt bằng thiết kế tại tầng 2
Bản vẽ autocad nhà phố 2 tầng mặt tiền 4,5m
Bản vẽ autocad nhà phố 2 tầng mặt tiền 4,5m
Full bản vẽ kiến trúc nhà phố 2 tầng hiện đại
Full bản vẽ kiến trúc nhà phố 2 tầng hiện đại
Full hồ sơ kết cấu nhà phố 2 tầng hiện đại autocad
Full hồ sơ kết cấu nhà phố 2 tầng hiện đại autocad
Full hồ sơ thiết kế điện nước nhà phố hiện đại
Full hồ sơ thiết kế điện nước nhà phố hiện đại

Mẫu 5: Hồ sơ bản vẽ thiết kế nhà phố 2 tầng mặt tiền 3,7m

Tải download bản vẽ thiết kế nhà phố 2 tầng hiện đại 3,7m x 10m autocad.

TẢI VỀ MẪU 5 TẠI ĐÂY >>>>>> ///Link///.

 

Phương án thiết kế phối cảnh nhà phố nhà ống 2 tầng hiện đại tại phường Hà Lầm, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Thiết kế phối cảnh nhà 2 tầng phong cách hiện đại tại Hạ Long Quảng Ninh.
Thiết kế phối cảnh nhà 2 tầng phong cách hiện đại tại Hạ Long Quảng Ninh.
Bản vẽ thiết kế nhà 2 tầng hiện đại mặt tiền 3,7m tại Hạ Long Quảng Ninh.
Bản vẽ thiết kế nhà 2 tầng hiện đại mặt tiền 3,7m tại Hạ Long Quảng Ninh.
Tải download bản vẽ thiết kế nhà 2 tầng hiện đại ở Quảng Ninh.
Tải download bản vẽ thiết kế nhà 2 tầng hiện đại ở Quảng Ninh.

Mặt bằng thiết kế tại tầng hầm.

Mặt bằng thiết kế tại tầng hầm
Mặt bằng thiết kế tại tầng hầm

Mặt bằng thiết kế tại tầng 1.

Mặt bằng thiết kế tại tầng 1
Mặt bằng thiết kế tại tầng 1

Mặt bằng thiết kế tại tầng 2.

Mặt bằng tại tầng 2
Mặt bằng tại tầng 2

Mặt đứng công trình.

Thiết kế mặt đứng công trình.
Thiết kế mặt đứng công trình.

Mặt cắt công trình.

Mặt cắt công trình.
Mặt cắt công trình.

Tổng hợp các bản vẽ kiến trúc kết cấu nhà điện nước nhà 2 tầng hiện đại.

Tổng hợp bản vẽ autocad phần kiến trúc.
Tổng hợp bản vẽ autocad phần kiến trúc.
Tổng hợp bản vẽ điện nước công trình.
Tổng hợp bản vẽ điện nước công trình.
Tổng hợp bản vẽ thiết kế phần kết cấu nhà 2 tầng.
Tổng hợp bản vẽ thiết kế phần kết cấu nhà 2 tầng.

Mẫu 6: Hồ sơ bản vẽ thiết kế nhà phố 2 tầng 2 mặt tiền rộng 7x15m

Bản vẽ thiết kế nhà phố 2 tầng 2 mặt tiền rộng 7m x 15m.

TẢI VỀ MẪU 6 TẠI ĐÂY >>>>>> ///Link///.

 

Phối cảnh thiết kế mặt tiền nhà phố 2 tầng 2 mặt tiền cad.

phối cảnh thiết kế mặt tiền nhà phố 2 tầng 2 mặt tiền hiện đại đầy đủ bản vẽ Sketchup và autocad
phối cảnh thiết kế mặt tiền nhà phố 2 tầng 2 mặt tiền hiện đại đầy đủ bản vẽ Sketchup và cad
Thiết kế mặt tiền nhà phố 2 tầng 2 mặt tiền nhiều bản vẽ autocad và 3d Sketchup
Thiết kế mặt tiền nhà phố 2 tầng 2 mặt tiền nhiều bản vẽ autocad và 3d Sketchup

File Sketchup 3D ngoại thất nhà phố nhà ống 2 tầng 2 mặt tiền đẹp.

File 3D sketchup ngoại thất nhà phố 2 tầng 2 mặt tiền rộng 7m
File 3D sketchup ngoại thất nhà phố 2 tầng 2 mặt tiền rộng 7m
File sketchup 3D ngoại thất nhà phố 2 tầng 2 mặt tiền đẹp
File sketchup 3D ngoại thất nhà phố 2 tầng 2 mặt tiền đẹp

Bản vẽ kiến trúc kết cấu và điện nước file autocad nhà phố nhà ống 2 tầng 2 mặt tiền

Mặt bằng tại tầng 1 autocad
Mặt bằng tại tầng 1 autocad
Mặt bằng tại tầng 2 autocad
Mặt bằng tại tầng 2 autocad

 

 

Mặt đứng công trình nhà phố 2 tầng 2 mặt tiền autocad
Mặt đứng công trình nhà phố 2 tầng 2 mặt tiền autocad
Bản vẽ kết cấu nhà phố 2 tầng 2 mặt tiền autocad đẹp
Bản vẽ kết cấu nhà phố 2 tầng 2 mặt tiền autocad đẹp
Thiết kế điện nước nhà ống 2 tầng 2 mặt tiền đẹp
Thiết kế điện nước nhà ống 2 tầng 2 mặt tiền đẹp
Thiết kế kiến trúc nhà phố 2 tầng 2 mặt tiền mặ t tiền 7m autocad đẹp
Thiết kế kiến trúc nhà phố 2 tầng 2 mặt tiền mặ t tiền 7m cad đẹp

Mẫu 7: Hồ sơ bản vẽ thiết kế nhà phố 3 tầng 4,5mx15m

Bản vẽ thiết kế nhà phố 3 tầng hiện đại 4,5m x 15m autocad.

TẢI VỀ MẪU 7 TẠI ĐÂY >>>>>> ///Link///.

 

Phối cảnh thiết kế mặt tiền nhà phố 3 tầng phong cách hiện đại

Phối cảnh nhà phố 3 tầng hiện đại full hồ sơ thiết kế autocad và sketchup
Phối cảnh nhà phố 3 tầng hiện đại full hồ sơ thiết kế autocad và sketchup
Phối cảnh nhà ống 3 tầng hiện đại full hồ sơ thiết kế autocad và sketchup
Phối cảnh nhà ống 3 tầng hiện đại full hồ sơ thiết kế autocad và sketchup

Video giới thiệu các bản vẽ kiến trúc, kết cấu và điện nước autocad sẽ có trong hồ sơ.

File Sketchup 3D phối cảnh ngôi nhà 3 tầng phong cách hiện đại mặt tiền 4,5m.

File sketchup 3D ngoại thất nhà phố 3 tầng phong cách hiện đại
File sketchup 3D ngoại thất nhà phố 3 tầng phong cách hiện đại
File Sketchup 3D nhà ống 3 tầng hiện đại mặt tiền 4,5m
File Sketchup 3D nhà ống 3 tầng hiện đại mặt tiền 4,5m

Bản vẽ kiến trúc kết cấu và điện nước file cad nhà phố 3tầng phong cách hiện đại 

 

Mặt bằng tại tầng 1
Mặt bằng tại tầng 1
Mặt bằng thiết kế tại tầng 1 autocad
Mặt bằng thiết kế tại tầng 1 autocad
Mặt bằng tại tầng 2
Mặt bằng tại tầng 2
Mặt bằng thiết kế tại tầng 2 autocad
Mặt bằng thiết kế tại tầng 2 autocad
Mặt bằng tại tầng 3
Mặt bằng tại tầng 3
Mặt bằng thiết kế tại tầng 3 autocad
Mặt bằng thiết kế tại tầng 3 autocad
File 3D autocad
File 3D autocad
Thiết kế mặt đứng công trình autocad
Thiết kế mặt đứng công trình autocad
Full bản vẽ kết cấu nhà phố 3 tầng hiện đại autocad
Full bản vẽ kết cấu nhà phố 3 tầng hiện đại autocad
Full bản vẽ kiến trúc nhà ống 3 tầng hiện đại mặt tiền 4,5m autocad
Full bản vẽ kiến trúc nhà ống 3 tầng hiện đại mặt tiền 4,5m autocad
Full bản vẽ điện nước nhà ống 3 tầng hiện đại mặt tiền 4,5m autocad
Full bản vẽ điện nước nhà ống 3 tầng hiện đại mặt tiền 4,5m autocad

Mẫu 8: Hồ sơ bản vẽ thiết kế nhà phố 3 tầng 5mx14m phong cách hiện đại

Tải download bản vẽ thiết kế nhà 3 tầng 5x14m đầy đủ bản vẽ autocad kiến trúc, kết cấu, điện nước và sketchup 3D

TẢI VỀ TẠI ĐÂY >>>>>> ///Link///.

 

Phối cảnh thiết kế mặt tiền nhà ống 3 tầng đẹp hiện đại mặt tiền 5m

Thiết kế nhà 3 tầng đẹp tại Hạ Long Quảng Ninh.
Thiết kế nhà 3 tầng đẹp tại Hạ Long Quảng Ninh.
Tải full thiết kế nhà 3 tầng đẹp ở Hạ Long Quảng Ninh.
Tải full thiết kế nhà 3 tầng đẹp ở Hạ Long Quảng Ninh.
Mẫu nhà 3 tầng đẹp phong cách hiện đại tại Hạ Long Quảng Ninh.
Mẫu nhà 3 tầng đẹp phong cách hiện đại tại Hạ Long Quảng Ninh.

Video giới thiệu các bản vẽ có trong hồ sơ thiết kế nhà 3 tần hiện đại 5x14m

File Sketchup 3D phối cảnh ngôi nhà ống 3 tầng phong cách hiện đại mặt tiền 5mx14m.

File 3D sketchup ngoại thất nhà ống 3 tầng hiện đại 5x14m
File 3D sketchup ngoại thất nhà ống 3 tầng hiện đại 5x14m
File 3D sketchup ngoại thất nhà phố 3 tầng hiện đại 5x14m
File 3D sketchup ngoại thất nhà phố 3 tầng hiện đại 5x14m

Bản vẽ kiến trúc kết cấu và điện nước file cad nhà ống 3 tầng phong cách hiện đại  5x14m

Mặt bằng thiết kế tại tầng 1.

Mặt bằng thiết kế tại tầng 1
Mặt bằng thiết kế tại tầng 1

Mặt bằng thiết kế tại tầng 2.

Mặt bằng thiết kế tại tầng 2
Mặt bằng thiết kế tại tầng 2

Mặt bằng mái công trình.

Mặt bằng thiết kế tại tầng 3
Mặt bằng thiết kế tại tầng 3

Mặt đứng công trình.

Mặt đứng công trình.
Mặt đứng công trình.

Mặt cắt công trình.

Mặt cắt công trình.
Mặt cắt công trình.
Các bản vẽ thiết kế điện nước của ngôi nhà 3 tầng hiện đại
Các bản vẽ thiết kế điện nước của ngôi nhà 3 tầng hiện đại
Các bản vẽ phần kiến trúc ngôi nhà 3 tầng hiện đại.
Các bản vẽ phần kiến trúc ngôi nhà 3 tầng hiện đại.
Thiết kế phần kết cấu nhà 3 tầng hiện đại.
Thiết kế phần kết cấu nhà 3 tầng hiện đại.

Mẫu 9: Hồ sơ bản vẽ thiết kế nhà phố 3 tầng 5,5mx13m phong cách tân cổ điển

Bản vẽ thiết kế nhà phố 3 tầng tân cổ điển 5,5m x 13m autocad.

TẢI VỀ MẪU 9 TẠI ĐÂY >>>>> ///Link///.

Phối cảnh thiết kế mặt tiền nhà phố 3 tầng phong cách tân cổ điển

Full hồ sơ thiết kế 3D sketchup, các bản vẽ kiến trúc, kết cấu, điện nước, nhà phố 3 tầng tân cổ điển autocad.
Full hồ sơ thiết kế 3D sketchup, các bản vẽ kiến trúc, kết cấu, điện nước, nhà phố 3 tầng tân cổ điển autocad.
phối cảnh mặt tiền nhà phố 3 tầng tân cổ điển đầy đủ bản vẽ autocad, sketchup.
phối cảnh mặt tiền nhà phố 3 tầng tân cổ điển đầy đủ bản vẽ autocad, sketchup.

File Sketchup 3D phối cảnh ngôi nhà 3 tầng phong cách tân cổ điển mặt tiền 5,5m.

File 3D sketchup ngoại thất nhà phố 3 tầng phong cách tân cổ điển.
File 3D sketchup ngoại thất nhà phố 3 tầng phong cách tân cổ điển.
File nhà ống 3 tầng tân cổ điển sketchup ngoại thất.
File nhà ống 3 tầng tân cổ điển sketchup ngoại thất.

Bản vẽ kiến trúc kết cấu và điện nước file cad nhà phố 3 tầng phong cách tân cổ điển

Mặt bằng thiết kế tại tầng 1
Mặt bằng thiết kế tại tầng 1

Tầng 1 được thiết kế gồm 01 phòng khách, 01 phòng bếp, 01 khu sân sau, 01 nhà vệ sinh.

Mặt bằng thiết kế tại tầng 2
Mặt bằng thiết kế tại tầng 2

Tầng 2 bao gồm 03 phòng ngủ, 02 nhà vệ sinh.

Mặt bằng thiết kế tại tầng 3
Mặt bằng thiết kế tại tầng 3

Tầng 3 gồm 01 phòng ngủ, 01 phòng thờ, 01 sân phời, 01 phòng kho.

Mặt đứng công trình
Mặt đứng công trình
Hồ sơ thiết kế nhà phố 3 tầng autocad full
Hồ sơ thiết kế nhà phố 3 tầng autocad full
Bản vẽ thiết kế điện nước nhà ống 3 tầng tân cổ điển
Bản vẽ thiết kế điện nước nhà ống 3 tầng tân cổ điển
Full hồ sơ thiết kế kiến trúc nhà ống 3 tầng tân cổ điển
Full hồ sơ thiết kế kiến trúc nhà ống 3 tầng tân cổ điển

Mẫu 10: Tải download bản vẽ thiết kế nhà ống 4 tầng phong cách hiện đại 4x11m 

Bản vẽ thiết kế nhà phố 4 tầng hiện đại 4,0m x 11m autocad.

TẢI VỀ MẪU 10 TẠI ĐÂY >>>>>> ///Link///.

 

Phối cảnh thiết kế mặt tiền nhà phố 4 tầng phong cách hiện đại

phối cảnh mặt tiền nhà phố 4 tầng hiện đại đầy đủ bản vẽ autocad và sketchup
phối cảnh mặt tiền nhà phố 4 tầng hiện đại đầy đủ bản vẽ autocad và sketchup
Thiết kế mặt tiền nhà ống 4 tầng full thiết kế autocad và sketchup
Thiết kế mặt tiền nhà ống 4 tầng full thiết kế autocad và sketchup

File Sketchup 3D phối cảnh ngôi nhà 4 tầng phong cách hiện đại mặt tiền 4m.

File 3D ngoại thất nhà ống 4 tầng phong cách hiện đại mặt tiền 4m
File 3D ngoại thất nhà ống 4 tầng phong cách hiện đại mặt tiền 4m
Nhà phố 4 tầng hiện đại mặt tiền 4m sketchup 3D
Nhà phố 4 tầng hiện đại mặt tiền 4m sketchup 3D

Bản vẽ kiến trúc kết cấu và điện nước file cad nhà phố 4 tầng phong cách hiện đại 

Mặt bằng thiết kế tại tầng 1
Mặt bằng thiết kế tại tầng 1
Mặt bằng thiết kế tại tầng 2
Mặt bằng thiết kế tại tầng 2
Mặt bằng thiết kế tại tầng 3
Mặt bằng thiết kế tại tầng 3

 

Mặt bằng thiết kế tại tầng tum
Mặt bằng thiết kế tại tầng tum
Mặt đứng công trình
Mặt đứng công trình
Full bản vẽ điện nước nhà ống 4 tầng hiện đại
Full bản vẽ điện nước nhà ống 4 tầng hiện đại
Thiết kế bản vẽ kết cấu nhà ống 4 tầng autocad
Thiết kế bản vẽ kết cấu nhà ống 4 tầng autocad
Full thiết kế phần kiến trúc nhà ống 4 tầng hiện đại.
Full thiết kế phần kiến trúc nhà ống 4 tầng hiện đại.

Mẫu 11: Tải download bản vẽ thiết kế nhà ống 5 tầng phong cách hiện đại 5,5mx20m đầy đủ hồ sơ thiết kế

Bản vẽ thiết kế nhà phố 5 tầng hiện đại 4,5m x 20m autocad.

TẢI VỀ MẪU 11 TẠI ĐÂY >>>>>> ///Link///.

 

Phối cảnh thiết kế mặt tiền nhà phố 5 tầng phong cách hiện đại

Bản vẽ nhà phố full 5 tầng hiện đại autocad và sketchup
Bản vẽ nhà phố full 5 tầng hiện đại autocad và sketchup
File bản vẽ nhà 5 tầng 4,5x20m đẹp, gồm 2D autocad và sketchup.
File bản vẽ nhà 5 tầng 4,5x20m đẹp, gồm 2D autocad và sketchup.

File Sketchup 3D phối cảnh ngôi nhà 5 tầng phong cách hiện đại mặt tiền 4m.

File sketchup nhà phố 5 tầng 3D
File sketchup nhà phố 5 tầng 3D
Nhà ống 5 tầng hiện đại sketchup.
Nhà ống 5 tầng hiện đại sketchup.

Bản vẽ kiến trúc kết cấu và điện nước file cad nhà phố 5 tầng phong cách hiện đại 

Mặt bằng tại tầng 1 file cad nhà phố 5 tầng.
Mặt bằng tại tầng 1 file cad nhà phố 5 tầng.
Mặt bằng tại tầng 2 file cad bản vẽ nhà phố 4,5x20m
Mặt bằng tại tầng 2 file cad bản vẽ nhà phố 4,5x20m
Mặt bằng tại tầng 3 bản vẽ kiến trúc nhà phố 5 tầng
Mặt bằng tại tầng 3 bản vẽ kiến trúc nhà phố 5 tầng

 

File cad bản vẽ nhà phố 5 tầng 4,5x20m
File cad bản vẽ nhà phố 5 tầng 4,5x20m
Mặt bằng tại tầng 5 bản vẽ nhà phố Full
Mặt bằng tại tầng 5 bản vẽ nhà phố Full
Mặt đứng file cad bản vẽ nhà phố 5 tầng 4,5mx20m
Mặt đứng file cad bản vẽ nhà phố 5 tầng 4,5mx20m
Mặt cắt bản vẽ nhà cad
Mặt cắt bản vẽ nhà cad
File bản vẽ nhà 5 tầng phần kết cấu.
File bản vẽ nhà 5 tầng phần kết cấu.
File cad nhà phố 5 tầng phần điện nước.
File cad nhà phố 5 tầng phần điện nước.
Tổng hợp các bản vẽ kiến trúc nhà phố 5 tầng hiện đại 4,5m x 20m
Tổng hợp các bản vẽ kiến trúc nhà phố 5 tầng hiện đại 4,5m x 20m

Mẫu 12: Tải download bản vẽ thiết kế nhà ống 3 tầng 2 mặt tiền phong cách hiện đại 5mx17m.

Bản vẽ thiết kế nhà phố 3 tầng 2 mặt tiền rộng 5m x 17m.

TẢI VỀ MẪU 12 TẠI ĐÂY >>>>>> ///Link///.

 

Phối cảnh thiết kế mặt tiền nhà phố 3 tầng 2 mặt tiền cad.

Full hồ sơ thiết kế bản vẽ nhà 3 tầng 2 mặt tiền, đầy đủ file autocad và sketchup
Full hồ sơ thiết kế bản vẽ nhà 3 tầng 2 mặt tiền, đầy đủ file autocad và sketchup
Thiết kế nhà phố nhà ống 2 tầng 2 mặt tiền, hồ sơ đầy đủ file 3D sketchup và autocad
Thiết kế nhà phố nhà ống 2 tầng 2 mặt tiền, hồ sơ đầy đủ file 3D sketchup và autocad

File Sketchup 3D ngoại thất nhà phố 3 tầng 2 mặt tiền đẹp tại Hạ Long Quảng Ninh.

File 3D ngoại thất nhà phố 3 tầng 2 mặt tiền đẹp
File 3D ngoại thất nhà phố 3 tầng 2 mặt tiền đẹp
File 3D ngoại thất nhà ống 3 tầng 2 mặt tiền đẹp
File 3D ngoại thất nhà ống 3 tầng 2 mặt tiền đẹp

Bản vẽ kiến trúc kết cấu và điện nước file autocad nhà phố nhà ống 3 tầng 2 mặt tiền

 

Mặt bằng tại tầng 1 autocad
Mặt bằng tại tầng 1 autocad
Mặt bằng tại tầng 2 autocad
Mặt bằng tại tầng 2 autocad

 

Mặt bằng tại tầng 3 autocad
Mặt bằng tại tầng 3 autocad
Thiết kế mặt đứng công trình autocad
Thiết kế mặt đứng công trình autocad
Thiết kế mặt bên công trình nhà phố 3 tầng 2 mặt tiền autocad
Thiết kế mặt bên công trình nhà phố 3 tầng 2 mặt tiền autocad
Full bản vẽ kết cấu nhà ống 3 tầng 2 mặt tiền
Full bản vẽ kết cấu nhà ống 3 tầng 2 mặt tiền
Hồ sơ thiết kế phần kiến trúc nhà phố 3 tầng 2 mặt tiền rộng 5m
Hồ sơ thiết kế phần kiến trúc nhà phố 3 tầng 2 mặt tiền rộng 5m
Thiết kế điện nước nhà ống 3 tầng 2 mặt tiền rộng 5m autocad
Thiết kế điện nước nhà ống 3 tầng 2 mặt tiền rộng 5m autocad

Mẫu 13: Tải download bản vẽ thiết kế nhà phố 3 tầng 2 mặt tiền phong cách hiện đại 5mx13m.

Tải download full bản vẽ thiết kế nhà 5x13m nhà 3 tầng 2 mặt tiền hiện đại ở Quảng Ninh.

TẢI VỀ MẪU 13 TẠI ĐÂY >>>>>> ///Link///.

 

Phương án thiết kế phối cảnh nhà phố nhà ống 3 tầng hiện đại tại phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Thiết kế phối cảnh nhà 3 tầng 2 mặt tiền ở Hạ Long Quảng Ninh
Thiết kế phối cảnh nhà 3 tầng 2 mặt tiền ở Hạ Long Quảng Ninh
Mẫu thiết kế mặt tiền nhà 3 tầng phong cách hiện đại đẹp tại Hạ Long Quảng Ninh
Mẫu thiết kế mặt tiền nhà 3 tầng phong cách hiện đại đẹp tại Hạ Long Quảng Ninh
Thiết kế nhà 2 mặt tiền 3 tầng ở Hạ Long Quảng Ninh.
Thiết kế nhà 2 mặt tiền 3 tầng ở Hạ Long Quảng Ninh.

Tải Download file 3D sketchup ngoại thất nhà phố 3 tầng hiện đại 2 mặt tiền.

File 3D ngoại thất nhà 3 tầng 2 mặt tiền đẹp.
File 3D ngoại thất nhà 3 tầng 2 mặt tiền đẹp.
File 3D sketchup nhà 3 tầng 2 mặt tiền đẹp.
File 3D sketchup nhà 3 tầng 2 mặt tiền đẹp.
Thiết kế mặt tiền 3D sketchup đẹp nhà 3 tầng.
Thiết kế mặt tiền 3D sketchup đẹp nhà 3 tầng.

Mặt bằng thiết kế tại tầng 1.

Mặt bằng tại tầng 1 thiết kế nhà quảng ninh
Mặt bằng tại tầng 1 thiết kế nhà quảng ninh

Mặt bằng thiết kế tại tầng 2.

Mặt bằng tại tầng 2 Thiết kế nhà tại quảng ninh
Mặt bằng tại tầng 2 Thiết kế nhà tại quảng ninh

Mặt bằng thiết kế tại tầng 3.

Thiết kế tại tầng 3
Thiết kế tại tầng 3

Mặt đứng công trình.

Thiết kế mặt đứng công trình.
Thiết kế mặt đứng công trình.

Mặt cắt công trình.

Thiết kế mặt cắt công trình.
Thiết kế mặt cắt công trình.

Tổng hợp các bản vẽ kiến trúc kết cấu nhà điện nước nhà 3 tầng hiện đại autocad.

Tổng hợp các bản vẽ phần kiến trúc.
Tổng hợp các bản vẽ phần kiến trúc.
Tổng hợp các bản vẽ phần kết cấu nhà 3 tầng hiện đại.
Tổng hợp các bản vẽ phần kết cấu nhà 3 tầng hiện đại.
Tổng hợp các bản vẽ phần điện nước.
Tổng hợp các bản vẽ phần điện nước.

Mẫu 14: Tải download full hồ sơ bản vẽ thiết kế nhà phố 4 tầng 2 mặt tiền phong cách hiện đại 8mx7m.

Bản vẽ thiết kế nhà phố 4 tầng 2 mặt tiền rộng 8m x 7m.

TẢI VỀ MẪU 14 TẠI ĐÂY >>>>>> ///Link///.

 

Phối cảnh thiết kế mặt tiền nhà phố 4 tầng 2 mặt tiền cad.

Download full file cad nhà phố 4 tầng đẹp
Download full file cad nhà phố 4 tầng đẹp
Hồ sơ thiết kế nhà phố 4 tầng full autocad và sketchup
Hồ sơ thiết kế nhà phố 4 tầng full autocad và sketchup

File Sketchup 3D ngoại thất nhà phố 4 tầng 2 mặt tiền đẹp tại Hạ Long Quảng Ninh.

File 3D sketchup ngoại thất nhà 4 tầng hiện đại
File 3D sketchup ngoại thất nhà 4 tầng hiện đại
Nhà ống nhà phố 4 tầng 2 mặt tiền sketchup
Nhà ống nhà phố 4 tầng 2 mặt tiền sketchup

Bản vẽ kiến trúc kết cấu và điện nước file autocad nhà phố nhà ống 4 tầng 2 mặt tiền

Mặt bằng tại tầng 1 file cad nhà phố 4 tầng
Mặt bằng tại tầng 1 file cad nhà phố 4 tầng
Mặt bằng tại tầng 2 download full bản vẽ cad nhà 4 tầng
Mặt bằng tại tầng 2 download full bản vẽ cad nhà 4 tầng
Mặt bằng tại tầng 3 nhà phố 4 tầng cad
Mặt bằng tại tầng 3 nhà phố 4 tầng cad

 

Mặt bằng tại tầng 4, tải bản vẽ cad nhà ống 4 tầng 2 mặt tiền
Mặt bằng tại tầng 4, tải bản vẽ cad nhà ống 4 tầng 2 mặt tiền
Mặt đứng công trình
Mặt đứng công trình
Mặt cắt công trình
Mặt cắt công trình
phối cảnh minh họa
phối cảnh minh họa
Bản vẽ kết cấu nhà phố 4 tầng autocad
Bản vẽ kết cấu nhà phố 4 tầng autocad
Bản vẽ điện nước nhà phố 4 tầng autocad
Bản vẽ điện nước nhà phố 4 tầng autocad
Tổng hợp file kiến trúc nhà phố 4 tầng 2 mặt tiền đẹp
Tổng hợp file kiến trúc nhà phố 4 tầng 2 mặt tiền đẹp

Mẫu 15: Tải download full hồ sơ bản vẽ thiết kế nhà phố 5 tầng 2 mặt tiền phong cách hiện đại 4,3mx15m.

Bản vẽ thiết kế nhà phố 5 tầng 2 mặt tiền rộng 4,3m x 15m.

TẢI VỀ MẪU 15 TẠI ĐÂY >>>>>> ///Link///.

 

Phối cảnh thiết kế mặt tiền nhà phố 5 tầng 2 mặt tiền cad.

Full bản vẽ thiết kế nhà 5 tầng 2 mặt tiền autocad và sketchup
Full bản vẽ thiết kế nhà 5 tầng 2 mặt tiền autocad và sketchup
Bản vẽ thiết kế nhà 5 tầng 2 mặt tiền đẹp rộng 4,3m x 15m
Bản vẽ thiết kế nhà 5 tầng 2 mặt tiền đẹp rộng 4,3m x 15m

File Sketchup 3D ngoại thất nhà phố 5 tầng 2 mặt tiền đẹp tại Hạ Long Quảng Ninh.

File sketchup nhà phố 5 tầng 2 mặt tiền.
File sketchup nhà phố 5 tầng 2 mặt tiền.
Mẫu nhà ống 5 tầng 2 mặt tiền sketchup.
Mẫu nhà ống 5 tầng 2 mặt tiền sketchup.

Bản vẽ kiến trúc kết cấu và điện nước file autocad nhà phố nhà ống 5 tầng 2 mặt tiền

Mặt bằng tại tầng 1
Mặt bằng tại tầng 1
Mặt bằng tại tầng lửng
Mặt bằng tại tầng lửng
Mặt bằng tại tầng 2
Mặt bằng tại tầng 2
Mặt bằng tại tầng 3
Mặt bằng tại tầng 3
Mặt bằng tại tầng tum
Mặt bằng tại tầng tum
Mặt đứng công trình
Mặt đứng công trình
Toàn bộ bản vẽ kiến trúc kết cấu và điện nước nhà 5 tầng 2 mặt tiền.
Toàn bộ bản vẽ kiến trúc kết cấu và điện nước nhà 5 tầng 2 mặt tiền.

Mẫu 15: Tải download full hồ sơ bản vẽ thiết kế nhà phố 5 tầng phong cách tân cổ điển 5,0mx14m.

Bản vẽ thiết kế nhà phố 5 tầng tân cổ điển 5,0m x 14m autocad.

TẢI VỀ MẪU 15 TẠI ĐÂY >>>>>> ///Link///.

 

Phối cảnh thiết kế mặt tiền nhà phố 5 tầng phong cách tân cổ điển

File bản vẽ nhà 5 tầng phong cách tân cổ điển (autocad + sketchup)
File bản vẽ nhà 5 tầng phong cách tân cổ điển (autocad + sketchup)
Download bản vẽ nhà phố Full ngôi nhà 5 tầng (autocad + sketchup)
Download bản vẽ nhà phố Full ngôi nhà 5 tầng (autocad + sketchup)

File Sketchup 3D phối cảnh ngôi nhà 5 tầng phong cách tân cổ điển mặt tiền 5m.

File Sketchup ngôi nhà phố 5 tầng tân cổ.
File Sketchup ngôi nhà phố 5 tầng tân cổ.
Bản vẽ nhà phố 5 tầng 3D ngoại thất Sketchup
Bản vẽ nhà phố 5 tầng 3D ngoại thất Sketchup

Bản vẽ kiến trúc kết cấu và điện nước file cad nhà phố 5 tầng phong cách tân cổ điển

Mặt bằng tại tầng 1 bản vẽ kiến trúc nhà 5 tầng.
Mặt bằng tại tầng 1 bản vẽ kiến trúc nhà 5 tầng.
Mặt bằng tại tầng 2 file bản vẽ nhà 5 tầng.
Mặt bằng tại tầng 2 file bản vẽ nhà 5 tầng.
Mặt bằng tại tầng 3 file cad bản vẽ xây dựng.
Mặt bằng tại tầng 3 file cad bản vẽ xây dựng.
Mặt bằng tại tầng 4 file cad nhà phố 5 tầng.
Mặt bằng tại tầng 4 file cad nhà phố 5 tầng.
Mặt bằng tại tầng 5 nhà ống 5 tầng tân cổ.
Mặt bằng tại tầng 5 nhà ống 5 tầng tân cổ.
Mặt đứng công trình Download bản vẽ nhà phố full.
Mặt đứng công trình Download bản vẽ nhà phố full.
Mặt cắt công trình.
Mặt cắt công trình.
Bản vẽ cad kết cấu nhà 5 tầng.
Bản vẽ cad kết cấu nhà 5 tầng.
Mặt bằng 5 tầng phần kiến trúc.
Mặt bằng 5 tầng phần kiến trúc.
Bản vẽ cad cấp thoát nước nhà phố 5 tầng.
Bản vẽ cad cấp thoát nước nhà phố 5 tầng.

Mẫu 16: Tải download full hồ sơ bản vẽ thiết kế nhà phố 4 tầng phong cách tân cổ điển 5,5mx15m.

Bản vẽ thiết kế nhà phố 4 tầng tân cổ điển 5,5m x 15m autocad.

TẢI VỀ MẪU 16 TẠI ĐÂY >>>>>> ///Link///.

 

Phối cảnh thiết kế mặt tiền nhà phố 4 tầng phong cách tân cổ điển

Hồ sơ thiết kế nhà 4 tầng mặt tiền 5,5m autocad, sketchup.
Hồ sơ thiết kế nhà 4 tầng mặt tiền 5,5m autocad, sketchup.
File cad nhà 4 tầng tân cổ điển, mặt tiền 5,5m
File cad nhà 4 tầng tân cổ điển, mặt tiền 5,5m

File Sketchup 3D phối cảnh ngôi nhà 4 tầng phong cách tân cổ điển mặt tiền 5,5m.

File Sketchup 3D nhà 4 tầng tân cổ điển đẹp
File Sketchup 3D nhà 4 tầng tân cổ điển đẹp
Nhà ống 4 tầng tân cổ điển sketchup
Nhà ống 4 tầng tân cổ điển sketchup

Bản vẽ kiến trúc kết cấu và điện nước file cad nhà phố 4 tầng phong cách tân cổ điển

Mặt bằng tại tầng 1 file cad nhà 4 tầng.
Mặt bằng tại tầng 1 file cad nhà 4 tầng.
Mặt bằng tại tầng 2 file cad nhà phố 5,5x15m
Mặt bằng tại tầng 2 file cad nhà phố 5,5x15m
Mặt bằng tại tầng 3 bản vẽ autocad nhà phố 4 tầng
Mặt bằng tại tầng 3 bản vẽ autocad nhà phố 4 tầng
Mặt bằng tại tầng 4 bản vẽ nhà autocad
Mặt bằng tại tầng 4 bản vẽ nhà autocad
Mặt đứng công trình file cad nhà phố 4 tầng.
Mặt đứng công trình file cad nhà phố 4 tầng.
Mặt cắt công trình file cad nhà 4 tầng.
Mặt cắt công trình file cad nhà 4 tầng.
Tổng hợp bản vẽ autocad nhà phố 4 tầng phần kiến trúc.
Tổng hợp bản vẽ autocad nhà phố 4 tầng phần kiến trúc.
Kết cấu nhà 4 tầng.
Kết cấu nhà 4 tầng.
Bản vẽ nhà autocad phần điện nước
Bản vẽ nhà autocad phần điện nước

Đang tiếp tục cập nhật thêm bản vẽ cad nhà phố khác ….

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline