#1 Lệnh tắt trong cad, hướng dẫn chỉnh lệnh tắt trong autocad

Lệnh tắt trong cad là điều mà nhiều người thắc mắc khi sử dụng autocad. Bài viết này chúng tôi sẽ gửi đến các bạn bảng các lệnh tắt trong cad. Ngoài ra chúng tôi sẽ gửi đến các bạn một số thủ thuật autocad như cách đặt lệnh tắt trong cad.

Các lệnh tắt trong autocad

Bảng các lệnh cơ bản kèm phím tắt autocad.

Bảng các lệnh cơ bản trong cad
Bảng các lệnh cơ bản trong cad

1/ Lệnh Line – lệnh vẽ đường thẳng.

Phím tắt trong cad lệnh vẽ đường thẳng là: L.

Ví dụ về lệnh Line để vẽ đường thẳng trong cad
Ví dụ về lệnh Line để vẽ đường thẳng trong cad

2/ Lệnh CIRCLE – lệnh vẽ đường tròn.

Cú pháp tắt: C

Lệnh C vẽ đường tròn trong cad
Lệnh C vẽ đường tròn trong cad

3/ Lệnh ARC – lệnh vẽ cung tròn trong cad

Cú pháp tắt: A.

Lệnh ARC lệnh vẽ cung tròn trong cad
Lệnh ARC lệnh vẽ cung tròn trong cad

4/ Lệnh DIMCENTER – lệnh tạo tâm đường tròn, cung tròn

Cú pháp tắt: DCE.

Lệnh Dimcenter - lệnh tạo tâm đường tròn, cung tròn
Lệnh Dimcenter – lệnh tạo tâm đường tròn, cung tròn

5/ Lệnh CENTERMARK – lệnh tạo đường tâm

Cú pháp tắt: CM.

Lệnh centermark - lệnh tạo đường tâm
Lệnh centermark – lệnh tạo đường tâm

6/ Lệnh RECTANGLE – lệnh vẽ hình chữ nhật

Cú pháp tắt: REC.

7/ Lệnh ELLIPSE – lệnh vẽ đường elip

Cú pháp tắt: EL.

Lệnh ELLIPSE - lệnh vẽ đường ELip, cung elip
Lệnh ELLIPSE – lệnh vẽ đường ELip, cung elip

8/ Lệnh POLYGON – lệnh vẽ đa giác

Cú pháp tắt: POL.

Lệnh Polygon - lệnh vẽ đa giác trong cad
Lệnh Polygon – lệnh vẽ đa giác trong cad

9/ Lệnh POLYLINE – lệnh vẽ đa tuyến trong cad

Cú pháp tắt: PL.

Lệnh Polyline - lệnh vẽ đa tuyến trong cad
Lệnh Polyline – lệnh vẽ đa tuyến trong cad

10/ Lệnh SPLINE – lệnh vẽ đường SPLINE

Cú pháp tắt: SPL.

Lệnh SPLINE lệnh vẽ đường SPLINE trong cad
Lệnh SPLINE lệnh vẽ đường SPLINE trong cad

11/ Lệnh SPLINEDIT – lệnh hiệu chỉnh đường SPLINE

Cú pháp tắt: SPE.

Lệnh SPLINEDIT - lệnh hiệu chỉnh đường SPLINE
Lệnh SPLINEDIT – lệnh hiệu chỉnh đường SPLINE

12/ Lệnh POINT – vẽ điểm trong cad

Cú pháp tắt: PO.

Lệnh POINT vẽ điểm trong cad
Lệnh POINT vẽ điểm trong cad

13/ Lệnh MLINE – vẽ 2 đường thẳng song song

Cú pháp tắt: ML, DL.

Lệnh MLINE vẽ 2 đường thẳng song song
Lệnh MLINE vẽ 2 đường thẳng song song

14/ Lệnh TORUS – lệnh vẽ 2 đường tròn đồng tâm

Cú pháp tắt: TOR.

Lệnh TORUS lệnh vẽ 2 đường tròn đồng tâm
Lệnh TORUS lệnh vẽ 2 đường tròn đồng tâm

15/ Lệnh DONUT – lệnh vẽ hình vành khăn

Cú pháp tắt: DO.

Lệnh DONUT lệnh vẽ đường vành khăn
Lệnh DONUT lệnh vẽ đường vành khăn

16/ Lệnh POINTLIGHT – lệnh tạo điểm đánh dấu

Cú pháp tắt: FREEPOINT.

Lệnh tạo điểm đánh dấu - POINTLIGHT
Lệnh tạo điểm đánh dấu – POINTLIGHT

17/ Lệnh XLINE – lệnh vẽ đường gióng vô cực

Cú pháp tắt: XLINE.

Lệnh XLINE vẽ đường gióng vô cực
Lệnh XLINE vẽ đường gióng vô cực

18/ Lệnh RAY – lệnh vẽ đường gióng vô cực từ một điểm

Cú pháp tắt: RAY.

Lệnh Ray - tạo đường gióng vô cực từ một điểm
Lệnh Ray – tạo đường gióng vô cực từ một điểm

19/ Lệnh HATCH – tạo mặt cắt

Cú pháp tắt: B,H.

Thư viện 1000 mẫu hatch trong cad: Thư viện 1000 mẫu hatch trong cad gồm nhiều mẫu hatch autocad đầy đủ

Lệnh Hatch tạo mặt cắt
Lệnh Hatch tạo mặt cắt

Các phím tắt autocad – các nhóm lệnh hiệu chỉnh.

Bảng nhóm các lệnh hiệu chỉnh trong cad
Bảng nhóm các lệnh hiệu chỉnh trong cad

20/ Lệnh FILLET – tạo góc bo trong cad

Cú pháp tắt: F.

Bài viết hướng dẫn chi tiết lệnh Fillet: Lệnh bo góc trong cad, cách vát tròn 2 đường thẳng trong autocad

Lệnh Fillet tạo góc bo trong cad
Lệnh Fillet tạo góc bo trong cad

21/ Lệnh Chamfer – tạo góc vát

Cú pháp tắt: CHA.

Lệnh Chamfer tạo góc vát trong cad
Lệnh Chamfer tạo góc vát trong cad

22/ Lệnh Copy – Sao chép đối tượng trong cad

Cú pháp tắt: CO, CP.

Bài viết hướng dẫn chi tiết lệnh Copy: Lệnh copy trong cad, hướng dẫn cách copy đối tượng nhanh và đơn giản

Lệnh Copy sao chép đối tượng trong cad
Lệnh Copy sao chép đối tượng trong cad

23/ Lệnh Mirror – Lệnh lấy đối xứng qua một trục

Cú pháp tắt: MI.

Bài viết hướng dẫn chi tiết lệnh Mirror trong cad: Lệnh đối xứng trong cad, cách dùng mirror lật ngược đối tượng trong cad

Lệnh Mirror đối xứng qua một trục
Lệnh Mirror đối xứng qua một trục

24/ Lệnh Move – Lệnh di chuyển đối tượng

Cú pháp tắt: M.

Lệnh move di chuyển đối tượng
Lệnh move di chuyển đối tượng

25/ Lệnh ROTATE – Lệnh xoay đối tượng quanh một điểm

Cú pháp tắt: RO.

Để tìm hiểu kỹ hơn lệnh Rotate các bạn tìm hiểu qua bài viết sau: Lệnh xoay trong cad, cách xoay rotate đối tượng bản vẽ trong cad nhanh

Lệnh Rotate xoay đối tượng quanh một điểm
Lệnh Rotate xoay đối tượng quanh một điểm

26/ Lệnh SCALE – Lệnh phóng to thu nhỏ đối tượng

Cú pháp tắt: SC.

Để tìm hiểu kỹ hơn lệnh này các bạn tìm hiểu qua bài viết sau: Lệnh Scale trong cad, cách sử dụng lệnh Scale trong autocad

Lệnh Scale phóng to thu nhỏ đối tượng trong cad
Lệnh Scale phóng to thu nhỏ đối tượng trong cad

27/ Lệnh ARRAY – Lệnh nhân bản đối tượng quanh tâm xoay

Cú pháp tắt: AR.

Lệnh Array nhân bản đối tượng quanh tâm xoay
Lệnh Array nhân bản đối tượng quanh tâm xoay

28/ Lệnh OFFSET – Lệnh offset khoảng cách đối tượng

Cú pháp tắt: O.

Lệnh Offset trong cad
Lệnh Offset trong cad

29/ Lệnh JOIN – Liên kết các đối tượng liền nhau thành một

Cú pháp tắt: J.

Lệnh Join liên kết các đối tượng liền nhau thành một đối tượng
Lệnh Join liên kết các đối tượng liền nhau thành một đối tượng

30/ Lệnh Exploder – phá vỡ liên kết của Block

Cú pháp tắt: X.

Lệnh Exploder phá vỡ liên kết của block
Lệnh Exploder phá vỡ liên kết của block

Bảng nhóm các lệnh về kích thước.

Nhóm các lệnh về kích thước trong cad
Nhóm các lệnh về kích thước trong cad

Open this in UX Builder to add and edit content

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết.

Chuyển ảnh sang cad, các cách chuyển file ảnh sang cad nhanh hiệu quả

Tải font SHX đầy đủ cho cad 2007 và cách cài font cho cad

Lỗi font cad 2007 và cách chỉnh sửa lỗi font chữ trong cad 2007

Hotline