60++ Bản vẽ thiết kế nhà cấp 4 nhà 1 tầng mái thái mái nhật autocad

Bản vẽ thiết kế nhà cấp 4 nhà 1 tầng mái thái mái nhật autocad sẽ được chúng tôi giới thiệu đến các bạn rất nhiều mẫu nhà gồm đầy đủ hồ sơ thiết kế.

CHÚ Ý: DƯỚI ĐÂY LÀ BẢNG PHÂN LOẠI BẢN VẼ NHÀ THEO CHIỀU RỘNG MẶT TIỀN.

CÁC BẠN LỰA CHỌN MẪU NHÀ DƯỚI ĐÂY CHO PHÙ HỢP VỚI DIỆN TÍCH NHÀ MÌNH NHÉ.

Mẫu số 109: Nhà chiều sâu 14m gồm 03 phòng ngủ:

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Thiet Ke Nha Cap 4 3 Phong Ngu Mat Tien 7m

Thiết kế phối cảnh mẫu số 109:

Mau Mat Tien Nha Cap 4 Mat Tien 7m
xem chi tiết mẫu nhà 109

Mẫu số 21: Nhà chiều sâu 16,5m gồm 04 phòng ngủ:

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Thiet Ke Tang 1 Nha Mai Nhat 10x16.5

Thiết kế phối cảnh mẫu số 21:

Mat Tien Nha Mai Nhat 10x16.5
xem chi tiết mẫu nhà 21

Mẫu số 43: Nhà chiều sâu 18,5m gồm 04 phòng ngủ:

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Mai Thai 1 Tang 10.5x18.5m

Thiết kế phối cảnh mẫu số 43:

Phoi Canh Mat Tien Nha 1 Tang Mai Thai 10,5x18,5m
xem chi tiết mẫu nhà 43

Mẫu số 44: Nhà chiều sâu 11m gồm 04 phòng ngủ:

Mặt bằng tầng 1:

Nha Mai Nhat 1 Tang

Thiết kế phối cảnh mẫu số 44:

Mat Tien Nha Mai Nhat 1 Tang
xem chi tiết mẫu nhà 44

Mẫu số 70: Nhà chiều sâu 10,3m gồm 03 phòng ngủ:

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Thiet Ke Biet Thu Nha Vuon Mai Nhat

Thiết kế phối cảnh mẫu số 70:

Thiet Ke Phoi Canh Biet Thu Nha Vuon 1 Tang Mai Nhat
xem chi tiết mẫu nhà 70

Mẫu số 26: Nhà chiều sâu 13,5m gồm 03 phòng ngủ:

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Tang 1 Nha Mai Nhat 17x13,5m

Thiết kế phối cảnh mẫu số 26:

Phoi Canh Thiet Ke Nha 1 Tang Mai Nhat 17mx13,5m
xem chi tiết mẫu nhà 26

Mẫu số 85: Nhà chiều sâu 10,0m gồm 04 phòng ngủ:

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Thiết kế phối cảnh mẫu số 85:

xem chi tiết mẫu nhà 85

Mẫu số 40: Nhà chiều sâu 12,0m gồm 04 phòng ngủ:

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Thiết kế phối cảnh mẫu số 40:

xem chi tiết mẫu nhà 40

Mẫu số 92: Nhà chiều sâu 13,5m gồm 03 phòng ngủ:

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Thiết kế phối cảnh mẫu số 09:

xem chi tiết mẫu nhà 92

MẪU NHÀ SỐ 90: CHIỀU SÂU 10M, GỒM 04 PHÒNG NGỦ.

Mặt bằng tại tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Thiết kế phối cảnh mẫu số 90:

xem chi tiết mẫu nhà 90

MẪU NHÀ SỐ 87: CHIỀU SÂU 13,5M, GỒM 04 PHÒNG NGỦ.

Mặt bằng tại tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Thiết kế phối cảnh mẫu số 87:

xem chi tiết mẫu nhà 87

Mẫu số 91: Nhà chiều sâu 12,0m gồm 03 phòng ngủ:

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Thiết kế phối cảnh mẫu số 91:

xem chi tiết mẫu nhà 91

Mẫu số 110: Nhà chiều sâu 13,5m gồm 03 phòng ngủ:

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Tai Tang 1 Nha Mai Nhat 2 Tang Mat Tien 8,6m

Mặt bằng tầng 2:

Thiet Ke Tang 2 Nha Mai Nhat 3 Phong Ngu

Thiết kế phối cảnh mẫu số 110:

Thiet Ke Mat Tien Nha Mai Nhat 2 Tang Rong 8,6m
xem chi tiết mẫu nhà 110

Mẫu số 93: Nhà chiều sâu 11,0m gồm 04 phòng ngủ:

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Thiết kế phối cảnh mẫu số 09:

xem chi tiết mẫu nhà 93

Mẫu số 49: Nhà chiều sâu 8,5m gồm 03 phòng ngủ:

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Thiết kế phối cảnh mẫu số 49:

xem chi tiết mẫu nhà 49

Mẫu số 88: Nhà chiều sâu 8,5m gồm 04 phòng ngủ:

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Thiết kế phối cảnh mẫu số 88:

xem chi tiết mẫu nhà 88

Mẫu số 09: Nhà chiều sâu 12,0m gồm 04 phòng ngủ:

Mặt bằng tầng 1:

Mat Bang Tang 1 Nha Mai Nhat 10,5mx12m

Mặt bằng tầng 2:

Mat Bang Tang 2 Nha Mai Nhat 10,5mx12m

Thiết kế phối cảnh mẫu số 09:

Mau Nha Mai Nhat 2 Tang Mat Tien 10,5mx12m
xem chi tiết mẫu nhà 09

Mẫu số 89: Nhà chiều sâu 12,5m gồm 04 phòng ngủ:

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Thiết kế phối cảnh mẫu số 89:

xem chi tiết mẫu nhà 89

Mẫu số 50: Nhà chiều sâu 10,0m gồm tầng 1 có 02 phòng ngủ:, tầng 2 có 3 phòng ngủ

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Thiết kế phối cảnh mẫu số 50:

xem chi tiết mẫu nhà 50

Mẫu số 81: Nhà chiều sâu 8,0m gồm tầng 1 có 01 phòng ngủ:, tầng 2 có 3 phòng ngủ

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Thiết kế phối cảnh mẫu số 81:

xem chi tiết mẫu nhà 81

Mẫu số 86: Nhà chiều sâu 9,0m gồm tầng 1 có 01 phòng ngủ:, tầng 2 có 3 phòng ngủ

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Thiết kế phối cảnh mẫu số 86:

xem chi tiết mẫu nhà 86

Mẫu số 42: Nhà chiều sâu 13,0m gồm tầng 1 có 02 phòng ngủ:, tầng 2 có 3 phòng ngủ

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Thiết kế phối cảnh mẫu số 42:

xem chi tiết mẫu nhà 42

Mẫu số 56: Nhà rộng=4,0m, dài=17,0m gồm tầng 1 có 1 khách, 1 bếp, 1 vệ sinh, 1 phòng ngủ. Tầng 2 gồm 02 phòng ngủ, 02 nhà vệ sinh, Tầng 3 gồm 01 thờ, 01 ngủ, 01 sân phơi, 01 kho

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Mặt bằng tầng 3:

Thiết kế phối cảnh mẫu số 56:

xem chi tiết mẫu nhà 56

Mẫu số 36: Nhà rộng=4,2m, dài=14,4m gồm tầng 2 có 2 phòng ngủ, tầng 3 có 1 phòng ngủ

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Mặt bằng tầng 3:

Thiết kế phối cảnh mẫu số 36:

xem chi tiết mẫu nhà 36

Mẫu số 18: Nhà rộng=4,5m, dài=18m gồm tầng 1 có 01 phòng ngủ:, tầng 2 có 2 phòng ngủ, tầng 3 có 1 phòng ngủ

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Mặt bằng tầng 3:

Thiết kế phối cảnh mẫu số 18:

xem chi tiết mẫu nhà 18

Mẫu số 52: Nhà rộng=4,5m, dài=15m gồm tầng 2 có 2 phòng ngủ, tầng 3 có 1 phòng ngủ

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Mặt bằng tầng 3:

Thiết kế phối cảnh mẫu số 52:

xem chi tiết mẫu nhà 52

Mẫu số 71: Nhà rộng=5,0m, dài=14m gồm tầng 1 có 01 phòng khách, bếp:, tầng 2 có 2 phòng ngủ, 02 vệ sinh, tầng 3 có 1 phòng ngủ, 1 phòng thờ, 1 vệ sinh, 1 sân phơi.

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Mặt bằng tầng 3:

Thiết kế phối cảnh mẫu số 71:

xem chi tiết mẫu nhà 71

Mẫu số 24: Nhà rộng=5,0m, dài=15m gồm tầng 1 có 01 phòng khách, bếp:, tầng 2 có 2 phòng ngủ, tầng 3 có 1 phòng ngủ

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Mặt bằng tầng 3:

Thiết kế phối cảnh mẫu số 24:

xem chi tiết mẫu nhà 24

Mẫu số 54: Nhà rộng=5,5m, dài=13m gồm tầng 1 có 01 phòng khách, bếp:, tầng 2 có 3 phòng ngủ, tầng 3 có 1 phòng ngủ, 01 phòng thờ

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Mặt bằng tầng 3:

Thiết kế phối cảnh mẫu số 54:

xem chi tiết mẫu nhà 54

Mẫu số 53: Nhà rộng=8,0m, dài=10m gồm tầng 1 có 01 gara, 01 bếp:, tầng 2 01 phòng khách, 01 phòng ngủ, 02 nhà vệ sinh, tầng 3 gồm 02 phòng ngủ, 01 nhà vệ sinh, 01 phòng thờ

Mặt bằng tầng 1:

Mặt bằng tầng 2:

Mặt bằng tầng 3:

Thiết kế phối cảnh mẫu số 53:

xem chi tiết mẫu nhà 53

Mục lục

Tổng hợp các bản vẽ thiết kế nhà cấp 4 nhà 1 tầng mái thái mái nhật autocad, full hồ sơ thiết kế.

Mẫu 1: Bản vẽ thiết kế nhà cấp 4 mái nhật autocad

TẢI VỀ MẪU 1 TẠI ĐÂY >>>>>> ///Link///.

 

Bản vẽ phối cảnh mặt tiền 3D nhà 1 tầng mái nhật đầy đủ hồ sơ thiết kế để tải về.

Hồ sơ thiết kế full bản vẽ 3D, kiến trúc, kết cấu và điện nước nhà 1 tầng mái nhật
Hồ sơ thiết kế full bản vẽ 3D, kiến trúc, kết cấu và điện nước nhà 1 tầng mái nhật

Video giới thiệu các bản vẽ có trong hồ sơ thiết kế nhà mái nhật 1 tầng này.

File 3D bản vẽ sketchup đẹp ngôi nhà 1 tầng mái nhật full hồ sơ.

3D sketchup nhà mái nhật 1 tầng, nhà cấp 4 đẹp
3D sketchup nhà mái nhật 1 tầng, nhà cấp 4 đẹp

 

Full hồ sơ thiết kế gồm 3D sketchup và 2D autocad đẹp
Full hồ sơ thiết kế gồm 3D sketchup và 2D autocad đẹp

Các bản vẽ autocad chính của ngôi nhà 1 tầng mái nhật full hồ sơ.

Mặt bằng nhà 1 tầng mái nhật full hồ sơ thiết kế autocad.
Mặt bằng nhà 1 tầng mái nhật full hồ sơ thiết kế autocad.
Mặt bằng tại tầng 1
Mặt bằng tại tầng 1
Các bản vẽ thiết kế điện nước autocad nhà mái nhật 1 tầng đẹp
Các bản vẽ thiết kế điện nước autocad nhà mái nhật 1 tầng đẹp
Các bản vẽ thiết kế kết cấu nhà mái nhật 1 tầng autocad
Các bản vẽ thiết kế kết cấu nhà mái nhật 1 tầng autocad
Full thiết kế kiến trúc nhà cấp 4 autocad đẹp
Full thiết kế kiến trúc nhà cấp 4 autocad đẹp
Các bản vẽ phần kiến trúc autocad nhà mái nhật 1 tầng
Các bản vẽ phần kiến trúc autocad nhà mái nhật 1 tầng

Mẫu 2: Tải Download hồ sơ thiết kế nhà cấp 1 tầng gồm các bản vẽ autocad và 3D sketchup (mặt tiền 17m)

TẢI VỀ MẪU 2 TẠI ĐÂY >>>>>> ///Link///.

Bản vẽ phối cảnh mặt tiền 3D nhà 1 tầng mái nhật gồm bản vẽ kiến trúc và kết cấu.

 

Full hồ sơ thiết kế nhà 1 tầng mái nhật gồm các bản vẽ 3D sketchup, 2D autocad.
Full hồ sơ thiết kế nhà 1 tầng mái nhật gồm các bản vẽ 3D sketchup, 2D autocad.
Bản vẽ thiết kế nhà cấp 4 mái nhật.
Bản vẽ thiết kế nhà cấp 4 mái nhật.
Nhà 1 tầng mái nhật đẹp, đầy đủ bản vẽ để các bạn tải download và sử dụng.
Nhà 1 tầng mái nhật đẹp, đầy đủ bản vẽ để các bạn tải download và sử dụng.

Video giới thiệu các bản vẽ sẽ có trong hồ sơ.

Tải về file 3D ngoại thất sketchup đẹp ngôi nhà 1 tầng mái nhật full hồ sơ.

File 3D sketchup ngoại thất ngôi nhà 1 tầng mái nhật đẹp.
File 3D sketchup ngoại thất ngôi nhà 1 tầng mái nhật đẹp.
Ngoại thất 3D nhà cấp 4 mái nhật đẹp.
Ngoại thất 3D nhà cấp 4 mái nhật đẹp.

Các bản vẽ autocad ngôi nhà 1 tầng mái nhật đẹp.

Mặt bằng thiết kế tại tầng 1
Mặt bằng thiết kế tại tầng 1
Mặt đứng công trình.
Mặt đứng công trình.
Mặt bằng thiết kế phần mái nhật.
Mặt bằng thiết kế phần mái nhật.
Mặt cắt công trình.
Mặt cắt công trình.
Full hồ sơ thiết kế phần kiến trúc.
Full hồ sơ thiết kế phần kiến trúc.
Full hồ sơ thiết kế phần kết cấu.
Full hồ sơ thiết kế phần kết cấu.

Mẫu 3: Tải bản vẽ cad nhà cấp 4 full 4 phòng ngủ phong cách mái thái 10mx20m.

MUA HỒ SƠ BẢN VẼ TẠI ĐÂY >>>>>> ///Link///.

Phối cảnh mặt tiền mẫu nhà cấp 4 mái thái đẹp

Phương án thiết kế phối cảnh nhà cấp 4 1 tầng mái thái.

Mua bán bản vẽ thiết kế nhà cấp 4 1 tầng full autocad.
Mua bán bản vẽ thiết kế nhà cấp 4 1 tầng full autocad.
Full bản vẽ cad thiết kế autocad cấp 4 mái thái.
Full bản vẽ cad thiết kế autocad cấp 4 mái thái.
Mua bán hồ sơ thiết kế biệt thự 1 tầng mái thái full autocad.
Mua bán hồ sơ thiết kế biệt thự 1 tầng mái thái full autocad.

Mặt bằng thiết kế của ngôi nhà.

Mặt bằng thiết kế tại tầng 1.
Mặt bằng thiết kế tại tầng 1.

Mặt đứng công trình.

Thiết kế mặt đứng công trình.
Thiết kế mặt đứng công trình.
Thiết kế mặt đứng bên công trình.
Thiết kế mặt đứng bên công trình.

VIDEO XEM TRƯỚC CÁC BẢN VẼ SẼ CÓ TRONG BỘ HỒ SƠ NÀY.

File 3D sketchup ngoại thất biệt thự 1 tầng mái thái.

Tải file 3D sketchup biệt thự 1 tầng mái thái đẹp.
Tải file 3D sketchup biệt thự 1 tầng mái thái đẹp.
Thiết kế nhà cấp 4 1 tầng mái thái sketchup 3D.
Thiết kế nhà cấp 4 1 tầng mái thái sketchup 3D.

Tổng hợp bản vẽ thiết kế nhà biệt thự 2 tầng hiện đại.

Tổng hợp các bản vẽ phần điện nước.
Tổng hợp các bản vẽ phần điện nước.
Tổng hợp bản vẽ phần kiến trúc.
Tổng hợp bản vẽ phần kiến trúc.
Tổng hợp bản vẽ phần kết cấu.
Tổng hợp bản vẽ phần kết cấu.

Mẫu 4: Bản vẽ nhà cấp 4 mái thái 8mx14m 2 phòng ngủ full hồ sơ thiết kế autocad.

TẢI VỀ HỒ SƠ TẠI ĐÂY >>>>>> ///Link///.

Hồ sơ thiết kế ngôi nhà cấp 4 1 tầng mái thái đẹp.

Phương án thiết kế phối cảnh nhà cấp 4 mái thái đẹp autocad.

Thiet Ke Phoi Canh Nha Mai Thai 1 Tang Dep 8m Mat Tien
Thiết kế phối cảnh mặt tiền nhà cấp 4 mái thái mặt tiền 8m 2 phòng ngủ

Mặt bằng thiết kế ngôi nhà cấp 4 mái thái 2 phòng ngủ mặt tiền 8m.

Mat Bang Thiet Ke Nha Cap 4 Mai Thai Mat Tien 8m
Mặt bằng thiết kế nhà cấp 4 mái thái 2 phòng ngủ 8x14m

Thiết kế mặt đứng công trình.

Mau Nha Cap 4 Mat Tien 8m
Mặt đứng thiết kế nhà cấp 4 mái thái mặt tiền 8m

Video chia sẻ các bản vẽ có trong hồ sơ thiết kế.

File 3D sketchup ngoại thất bản vẽ nhà cấp 4 mái thái 1 tầng.

Thiết kế 3D sketchup ngoại thất nhà cấp 4 mái thái 2 phòng ngủ
Thiết kế 3D sketchup ngoại thất nhà cấp 4 mái thái 2 phòng ngủ
Thiết kế 3D sketchup ngoại thất nhà cấp 4 mái thái 2 phòng ngủ
Thiết kế 3D sketchup ngoại thất nhà cấp 4 mái thái 2 phòng ngủ

Tổng hợp các bản vẽ có trong hồ sơ thiết kế nhà cấp 4

File Autocad Nha Cap 4 Mat Tien 8m
File Autocad Nha Cap 4 Mat Tien 8m

Mẫu 5: Bán hồ sơ bản vẽ thiết kế nhà cấp 4 1 tầng mái thái 10mx16,5m autocad.

TẢI VỀ HỒ SƠ TẠI ĐÂY >>>>>> ///Link///.

Hồ sơ thiết kế ngôi nhà cấp 4 1 tầng mái thái đẹp.

Phương án thiết kế phối cảnh nhà cấp 4 mái thái đẹp.

phối cảnh thiết kế bản vẽ nhà cấp 4 1 tầng mái thái.
phối cảnh thiết kế bản vẽ nhà cấp 4 1 tầng mái thái.

Mặt bằng thiết kế tại tầng 1 nhà cấp 4 1 tầng mái thái.

Mặt bằng thiết kế tại tầng 1
Mặt bằng thiết kế tại tầng 1

Mặt đứng công trình.

Mặt đứng công trình.
Mặt đứng công trình.

Video chia sẻ các bản vẽ có trong hồ sơ thiết kế.

File 3D sketchup ngoại thất bản vẽ nhà cấp 4 mái thái 1 tầng.

3D sketchup hồ sơ bản vẽ thiết kế nhà cấp 4 1 tầng mái thái đẹp.
3D sketchup hồ sơ bản vẽ thiết kế nhà cấp 4 1 tầng mái thái đẹp.
Hồ sơ bản vẽ thiết kế nhà cấp 4 1 tầng mái thái 3D sketchup.
Hồ sơ bản vẽ thiết kế nhà cấp 4 1 tầng mái thái 3D sketchup.

Tổng hợp bản vẽ thiết kế nhà 1 tầng mái thái.

Tổng hợp bản vẽ hồ sơ thiết kế nhà 1 tầng mái thái.
Tổng hợp bản vẽ hồ sơ thiết kế nhà 1 tầng mái thái.

Mẫu 6:Bản vẽ thiết kế nhà cấp 4 ở quê mặt tiền 7mx14m 3 phòng ngủ full hồ sơ thiết kế autocad.

Hồ sơ thiết kế ngôi nhà cấp 4 1 tầng đẹp.

Phương án thiết kế phối cảnh nhà cấp 4, 03 phòng ngủ đẹp autocad.

Phối cảnh thiết kế nhà cấp 4 ở quê 3 phòng ngủ mặt tiền 7m
Phối cảnh thiết kế nhà cấp 4 ở quê 3 phòng ngủ mặt tiền 7m
Thiết kế mặt tiền nhà 1 tầng ở quê, 03 phòng ngủ
Thiết kế mặt tiền nhà 1 tầng ở quê, 03 phòng ngủ

Mặt bằng thiết kế ngôi nhà cấp 4 3 phòng ngủ mặt tiền 7m.

Mặt bằng nhà cấp 4 3 phòng ngủ, mặt tiền 7m
Mặt bằng nhà cấp 4 3 phòng ngủ, mặt tiền 7m

Thiết kế mặt đứng công trình.

Thiết kế công trình nhà cấp 4, 7m mặt tiền
Thiết kế công trình nhà cấp 4, 7m mặt tiền

Video chia sẻ các bản vẽ có trong hồ sơ thiết kế.

File 3D sketchup ngoại thất bản vẽ nhà cấp 4 mái thái 1 tầng.

File 3D sketchup nhà cấp 4 3 phòng ngủ ở quê.
File 3D sketchup nhà cấp 4 3 phòng ngủ ở quê.
File 3D sketchup nhà cấp 4 3 phòng ngủ ở quê.
File 3D sketchup nhà cấp 4 3 phòng ngủ ở quê.+

Ảnh chụp file thiết kế phần mềm autocad 2D kiến trúc, kết cấu và điện nước.

Tổng hợp bản vẽ phần kiến trúc ngôi nhà cấp 4.
Tổng hợp bản vẽ phần kiến trúc ngôi nhà cấp 4.
Tổng hợp bản vẽ phần kết cấu.
Tổng hợp bản vẽ phần kết cấu.

Mẫu 7: Bán hồ sơ bản vẽ thiết kế nhà cấp 4 1 tầng mái nhật 17mx13m autocad.

Hồ sơ thiết kế ngôi nhà cấp 4 1 tầng mái nhật đẹp.

Phương án thiết kế phối cảnh nhà cấp 4 mái nhật đẹp.

phối cảnh mặt tiền nhà cấp 4 1 tầng mái nhật.
phối cảnh mặt tiền nhà cấp 4 1 tầng mái nhật.
phối cảnh mặt tiền nhà cấp 4 1 tầng mái nhật.
phối cảnh mặt tiền nhà cấp 4 1 tầng mái nhật.

Mặt bằng thiết kế tại tầng 1 nhà cấp 4 1 tầng mái nhật.

Mặt bằng thiết kế tại tầng 1
Mặt bằng thiết kế tại tầng 1

Mặt đứng công trình.

Mặt đứng công trình
Mặt đứng công trình

Video chia sẻ các bản vẽ có trong hồ sơ thiết kế.

File 3D sketchup ngoại thất bản vẽ nhà cấp 4 mái nhật 1 tầng.

3D sketchup nhà 1 tầng mái nhật đẹp.
3D sketchup nhà 1 tầng mái nhật đẹp.
Bản vẽ nhà cấp 4 mái nhật 3D sketchup.
Bản vẽ nhà cấp 4 mái nhật 3D sketchup.

Tổng hợp bản vẽ thiết kế nhà 1 tầng mái nhật.

Tổng hợp bản vẽ.
Tổng hợp bản vẽ.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline